Home ข่าวทั่วไป เหรียญมี 2 ด้านฉันใด ก็เหมือนกับชีวิตที่มี 2 ด้านฉันนั้น

เหรียญมี 2 ด้านฉันใด ก็เหมือนกับชีวิตที่มี 2 ด้านฉันนั้น

เหรียญมี 2 ด้านฉันใด ก็เหมือนกับชีวิตที่มี 2 ด้านฉันนั้น

เหรียญมี 2 ด้านฉันใด ก็เหมือนกับชีวิตที่มี 2 ด้านฉันนั้น

ไม่มีใครได้ทุกอย่ าง ดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป จากคำพูดข้างต้นนั้นทำให้คิดได้ว่า ชีวิตคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมีสองด้านเสมออยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนบางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่ าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่ างซึ่งดีกว่าดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้ คนโ ง่ ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดส่วนคนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรมโ ง่ ชนะ ศั ต รู พันคนพันครั้ง

ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อใดที่ชนะใจตนเพียงคนเดียวจึงนับเป็นยอดขุนพลก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดีและไม่ดีด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าจะเปิดเผยด้านใดออกมามากกว่ากันในชีวติของคนๆ หนึ่งมีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่ างไรบางครั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นาน ก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้แต่กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิต ก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้ จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้

สำหรับบางกลุ่ม บางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเองด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมายบาง คนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยว่างบางคนยึดหลักการให้อ ภั ย ซึ่งกันและกันเฉกเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกันใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอนควรเตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอทุกอย่ างย่อมมีทางออกเสมอ การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มี

ทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น อย่ าตั้งใจกับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวอย่ าคาดหวัง กับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่ างได้อย่ าให้เวลา กับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัวอย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองอย่ าควบคุมคนหนึ่งมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจาก เกณฑ์ที่ถูกกำหนดอย่ าบีบบังคับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุด จากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะถูกหันหลังให้ในทันทีไม่มีใครเป็นทุกอย่ าง ให้เราได้อย่ าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่นมีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเอง

ขอขอบคุณที่มา p o s t s o d verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…