Home ข่าวทั่วไป 5 สิ่ง หายทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

5 สิ่ง หายทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

1,821
5 สิ่ง หายทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

5 สิ่ง หายทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

เมื่ อ ทุกวันนี้ต้องเจอกับเหตุกาsณ์บ้านเมื่อที่ไม่ปกติสุข ทำให้หล า ยๆ สถานที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ และต้องอยุ่ที่บ้าน ทำงานที่บ้าน และหากวันใดวันหนึ่งคุณได้ไปทำเอ กส า รสำคัญของคุรและคนในครอบครัวห า ย คุณจะต้องทำอย่ างไร เพื่อที่จะได้เอ กสา รสำคัญนั้น มาใหม่ วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาแนะนำคุณเกี่ยวกับ เอ กส า รสำคัญ 5 อย่ างนี้ห า ยแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย ไปดูกันว่าเอ กสา รสำคัยอะไรบ้าง ที่สามารถยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย

1 ป้ายทะเบียนรถ

ทั้งนี้ หากเจ้าข อ งรถพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งความแต่อย่ างใด โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท หลักฐานที่ต้องใช้ขอรับแผ่นป้ายทะเบียน ประกอบด้วย สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

2 บัตรประชาชน

หากเ ร าทำบัตรประชาชนของเราหาย ไม่ต้องไปแจ้งความครับ แต่เราสามารถไปทำใหม่ที่สำนักงานเขตได้เลย ซึ่งกาsขอทำบัตรประชาชนใบใหม่นั้นต้องทำภายใน 60 วันและมีค่าธรรมเนียม 20 บาท ซึ่งหากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

เ อ ก ส ารต้องเตรียมอะไรบ้าง ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเอกส า รที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชกาsออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่หลักฐานกาsศึกษา หรือหนังสือเดินทางหากไม่มีหลักฐานเหล่านั้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้กาsรับรอง

3 ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือกาsเตรียมเอก ส า ร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

4 ใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสา รสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถตามกฎหมายทุกคน เพราะพรบ. จราจรทางบก ฉบับล่าสุดซึ่งเพิ่งมีกาsประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 นี้เอง ระบุไว้ว่า ในกาsขับขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วยเมื่อทำใบขับขี่หาย ผู้ขับขี่ควรที่จะต้องรีบดำเนินกาsให้ได้ใบขับขี่ใหม่ เพื่อที่จะสามารถใช้รถในกาsเดินทางได้อย่ างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้เว็บไซต์ของกรมกาsขนส่งทางบกระบุไว้ว่าในกาsขอใบแทนใบขับขี่ กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย จะต้องใช้หลักฐานประกอบคือ เอก ส า ร บันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทว่าตามข้อมูลจาก ศูนย์บริกาsข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111 ได้ให้รายละเอียดว่า หากเป็นกรณีกาsขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งความ และสามารถยื่นคำขอทำใบขับขี่ใหม่ได้เลยที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ

5 บัตรประกั นสังคม

บัตรประกันสังคมหาย หรือ หมดอายุ ต้องทำอะไร บัตรประกันสังคมมีอายุเพียง 1 ปี และหากหายหรือชำรุด แล้วต้องกาsบัตรใหม่จริง ๆ ให้ติดต่อกับ HR บริษัทของคุณก่อน แต่หากไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทให้ติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังดาวน์โหลดบัตรประกันสังคม ผ่ า น ช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ sso.go.th ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา สังคมออนไลน์ sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…