Home ข่าวทั่วไป บัตรประชาชนใบเดียว อาจทำให้ท่าน หมดตัวและหมดอนาคตได้

บัตรประชาชนใบเดียว อาจทำให้ท่าน หมดตัวและหมดอนาคตได้

บัตรประชาชนใบเดียว อาจทำให้ท่าน หมดตัวและหมดอนาคตได้

บัตรประชาชนใบเดียว อาจทำให้ท่าน หมดตัวและหมดอนาคตได้

วันนี้เราได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มาเพื่อเตือนภั ยสำหรับทุกคนที่ยังไม่ระมัดระวังตัว เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว อาจจะทำให้เราหมดอนาคตได้ จะมีเรื่องราวเป็นอ ย่ างไรตามไปดูเลยอ ย า กจะให้ทุกคนได้อ่านเรื่องนี้ เพราะมีคนโดนกับตัวมาแล้ว เกี่ยวกับเอก ส า รส่วนตัวต่างๆที่มีคนนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่เสี ยห า ย

ทุกคนควรระมัดระวังเอาไว้ ก่อนจะเซ็นอะไรให้กับใครอ ย่ าลืมอ่านรายละเอียดให้ดีและไม่ควรจะเซ็นหรือให้เอกส ารส่วนตัวกับใครไปง่าย ๆ ลองมาอ่านเรื่องคนนี้ลองดูจะช่วยเตือนสติเตือนใจหล า ยคนได้ดีเลยทีเดียวมีคนเอาสำเนาบัตร ประชาชนไปใช้ในการก ู้ห นี้นอ กระบบแบบไม่ทันตั้งตัว ซึ่งกรณีนี้คนเสี ยห า ยนั้นเซ็นสำเนาเอก ส า ร บัตรประชาชน โดยอยู่

มาวันหนึ่งนั้น มีคนขับรถมาที่บ้าน 2 คน รูปร่ า งให ญ่ โ ต มาทวงเงิน เขาก็บอ กว่าเขาไม่ใช่คนที่ก ู้เงิน เพราะไม่เคยก ู้กับใครเลย แต่หลักฐานคือ สำเ น าบัตรประช า ช นของเขาพร้อมเลยเซ็นที่เป็นของเขาจริง ๆ ที่ไม่ใช่ก็มีแต่รายละเอียดเบอร์โทรเท่านั้นซึ่งคนที่มาทวงเงินนั้นก็บอ กว่า เ จ๊ เ จ้ าของเงินได้เข้าแจ้งความที่โรงพัก

และหนึ่งในจำนวนบัตรประชาชนที่ก ู้เงินเขามาก็มีบั ต รประช าช นของเขาอยู่ด้วยนั่นเลยพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็มีนอนคิดว่าเขาทำบัตรห า ยไว้ที่ไหนไหม หรือพลาดอะไรไปหรือเป ล่ า จน มาถึงวันนัดเจรจากับก อ งป ร า บ จ นรู้ ตั วแล้วว่า ใครที่เอาบั ต รประ ช า ช นของเขาไป จากนั้นก็ไปโ ร ง พั กก็เจอหน้าน้องคนหนึ่งที่เอาบั ต รประช าช นของเขาไป

แล้วก็ถามไปเลยว่า น้องเอาบัตรพี่มาจากไหน น้องคนนั้นก็ตอบกลับมาว่า เขาเป็นคนทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งได้แอบสำเ น าบั ต รประชาชนของเขารวมถึงผู้เสี ยห า ยรายอื่น ๆ บางครั้งก็เอามือถือถ่ายเอาไว้ แล้วเอาไปใช้ในทางที่ ผิ ด และทำให้มีเรื่องเดือ ดร้ อ นต ามมาสำหรับเรื่องนี้มันดีตรงที่ต ามหาตั ว คนก่ อเ ห ตุเจอ แต่บางกรณีถ้ามันหาตัวคนก่อเรื่องไม่เจอล่ะเงินที่เป็นห นี้นั้น

เราอาจจะต้องเป็นคนใช้ห นี้ไปแบบที่ไม่ได้ก ู้มา แต่มันร้ า ยแ ร ง กว่านั้นล่ะหากเขาเอาสำเ น าเอกส า รสำคัญของเราไปแล้วไปใช้ในทางที่ผิ ดก ฎ ห ม า ย มันจะยิ่งยุ่งมากไปกว่าเดิม ฉะนั้นก็ระมัดร ะ วั ง เรื่องเอกส ารเอาไว้เพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวคุณเอง

ขอขอบคุณที่มา krustory postkidde

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…