Home ข่าวทั่วไป จอดรถหันล้อออก วิธีต่างๆที่หลายคนยังคงไม่รู้

จอดรถหันล้อออก วิธีต่างๆที่หลายคนยังคงไม่รู้

จอดรถหันล้อออก วิธีต่างๆที่หลายคนยังคงไม่รู้

จอดรถหันล้อออก วิธีต่างๆที่หลายคนยังคงไม่รู้

วั น นี้คุณนั้นจำเป็นต้องใช้รถอยู่เป็นประจำทุกๆวัน และต้องหาที่จอดได้สะดวกสบาย และวันนี้เราก็มีเคล็ดลับการจอดรถมาบอ กคุณเกี่ยวกับหลายๆคนยังไม่รู้ เ ค ล็ ด ลั บ จอดรถ หันล้อออ กก ดปุ่มที่เกียร์รถยนต์หมายถึงย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับผู้โดยส าร หรือสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางปัจจุบัน

รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร มและหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งานหรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ การใช้รถบนท้องถนนนั้นมีมากมายเพิ่มขึ้นและแน่นอนว่า การขับรถควรที่จะรู้วิธีการต่างๆ สำหรับการขับขี่บ น ถ นนการขึ้นเขาลงเขาหรือแม้กระทั่งการจอดซึ่งในวันนี้เราได้มีเค ล็ ด ลั บที่จะช่วยในการจอดรถง่ายๆ ถูกหลักและถูกวิธีมากขึ้นหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้วิธีนี้มาก่อน

1 ปุ่ม Shift Lock ที่เกียร์

หล า ยคนใช้รถมักจะเกิดปัญหา พอใส่เกียร์ N เกียร์ว่างแล้วดึงกุญแจไม่ออ กต้องดึงเกียร์ไปที่ P จึงจะดึงกุญแจรถออ กได้แล้วในกรณีที่คุณต้องจอ ดรถ ขวางซ้อนกับรถคันอื่นล่ะคุณจะทำอย่ างไรวิธีแก้ก็คือ เมื่อเราจอ ดรถเกียร์ Pแล้วดึงกุญแจออ ก ให้ไปก ดปุ่ม Shift Lockที่อยู่ข้างๆกับคันเกียร์เราก็จะสามา รถขยับเกียร์จาก P มาที่เกียร์ N

ได้เพียงเท่านี้ก็สา ม า รถแก้ปัญหาจอ ดรถซ้อนคันได้แล้ว ไม่เดือ ดร้อนใครด้วยคนที่จะเอ ารถออ ก แต่รถเราไปบังอยู่ก็สาม ารถเคลื่อนย้ ายรถของเรา เพื่อให้เขาออ กจากที่จอ ดรถได้

2 จอ ดรถหันหน้าออก

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเค้าทำกันเพื่อที่สะดวกสบายเวลาออกรถแต่มันไม่ใช่เท่านี้การหันหน้ารถออกยังสามา รถป้องกันอย่ างอื่นได้อีก ด้วย

3 จอดรถหันล้อออ ก

จอ ดรถหันล้อรถออ กนั้นให้ใช้กับทางที่ลาดชัน มากๆและต้องจอ ดให้ริมฟุตบาทมากที่สุด แล้วหันล้อออ ก หากจอ ดรถขึ้นเนินก็ให้คุณหันพวงมาลัย ไปทางขวา หากระบบเกียร์มีปัญหารถเกิดไหลล้อหน้าก็จะไปติดอยู่ริมฟุตบาท

ไม่ไหลไปเกะกะรถคันอื่นหรือตกเนินไปหากจอ ดรถในกรณีลงเนิน ให้หันพวงมาลัย ไปทางซ้ายหากระบบเบรคเสี ยล้อหน้าก็จะไปติดฟุตบาท ลองคิดภาพดูนะคะถ้าเราจอ ดรถอยู่แล้วเบรคมีปัญหาแล้วรถเกิดไหลลงเนินไป รถอาจตกทะเลไปเลยก็ได้

เพราะฉะนั้นจอดรถที่ลาดชั้นควรหักล้อไว้

1 สะดวกและรวดเร็ว หากเราจอ ดรถเ อาหน้าออ ก แล้วเกิดเ ห ตุ ฉุ ก เฉินเราจะได้ขับออ กไปได้ อย่ างรวดเร็ว ผิ ดกับการเอ าหน้าเข้าจอ ดที่ต้องใช้เวลาถอยรถก่อนถึงจะออ กมาได้ นี่ถ้าเกิดเ ห ตุฉุ กเ ฉิ นคนจอ ดรถหันหน้าเข้านี่แหละค่ะจะวุ่นวายที่สุดเราก็ได้มา รู้จักกับการจอดรถ3แบบแล้วหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกร ร มเสี ยใหม่เพื่อรถความเ สี่ ยงให้ตัวคุณและผู้โดยส าร

2 ความปลอ ดภั ย เวลาที่เราจอ ดรถในบริเวณแคบๆแล้วเอ าหน้าเข้าจะมีโอ กาสสูงมากในการเฉี่ยวช นคนอื่น หรือคนเดินผ่ านมาก็อาจไปชนเขาทางที่ดีคุณควรจอ ดรถหันหน้าเอ ารถออ กจะดีที่สุด

3 ป้องกันการลักข โม ย หากข โม ยจ้องจะเล่นงานรถของคุณพวกเขาจะทำได้ย ากเพราะเขาต้องทุบกะจกให้แต กก่อนถึงจะเข้านำในรถได้แต่ในเมื่อเราจอ ดเอ าหน้าออ กก็จะมีคนเดินผ่ านไปผ่ าน มาพบเห็นพฤติกร ร ม น่าสงสัยดังกล่ าวทำให้รอ ดพ้นจากโจรลักท รั พ ย์หรือข โม ยรถไปได้

4 การช่วยเหลือที่สะดวก อาจเกิดกรณีที่แบตคุณหมดกระทันหันแล้วมีพลเ มื อ ง ดีจะมาช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้ จะได้ทำการได้โดยง่ายแต่ถ้าจะเ อาหน้าเข้าก็จะลำบ ากในการช าร์จแบตรถ ลำบากในการพ่วงแบตเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาจอ ดรถก็เอ าหน้ าออ กจะดีกว่าค่ะเราก็ได้รู้จักกับการจอ ดรถทั้ง 3 แบบแล้ว หวังว่าทุกคนคงเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกร รมเสี ยใหม่ เพื่อลดความเ สี่ ย งให้แก่ตัวคุณและผู้ที่โดยส ารมาด้วยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา deesoulmuch postkidde

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…