Home ข่าวทั่วไป ปลูกบวบเหลี่ยม สร้างรายได้ตลอดปี

ปลูกบวบเหลี่ยม สร้างรายได้ตลอดปี

ปลูกบวบเหลี่ยม สร้างรายได้ตลอดปี

ปลูกบวบเหลี่ยม สร้างรายได้ตลอดปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกบมเหลี่ยม และวิธีการดูแลรั ก ษ าให้สามารถมีผลผลิตออ กสู่ท้องตลาดได้ทุกวัน กับบทความ วิ ธีปลูกบวมเหลี่ยม สร้างอาชีพ ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ทุกวันบวบ เป็นผักพื้นบ้านที่มีความหลากหล า ยทางสายพันธุ์ และก็เป็นผักพื้นบ้านที่น่าปลูกมากอีกอย่ างหนึ่ง บวบเป็นผักที่มีแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสมาก รวมทั้งกาก  fiber  ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหล า ยประการ อีกทั้งการปลูกก็ง่าย และเลือ กสายพันธุ์ปลูกได้หล า ยสายพันธุ์อีกด้วยนะคะ

วิธีการปลูกบวบ ไม่ว่าเราจะเลือ กปลูกบวบหอม หรือบวบเหลี่ยม นั้น มีขั้นตอนการปลูกที่คล้ายๆ กัน และบวบทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่ต้องใช้ค้างช่วย เพราะบวบเป็นไม้เถาการปลูกบวบนอ กจากต้องเตรียมดินแล้ว เรายังต้องเตรียมไม้ไผ่ไว้ทำค้างให้บวบเลื้อยพัน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบวบเหลี่ยมสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดและดินค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย ในดิน มีความชื้นสูงพอเหมาะสม่ำเสมอ ควรได้รับแสงแดดเต็มที่ในระหว่างการปลูก อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล

การเตรียมดิน

เริ่มแรก ต้องเตรียมดินกันก่อน โดยพรวนดินให้ร่วนซุย แล้วผสม ปุ๋ ย คอ กหรือปุ๋ ย ห มั กสักหน่อย จากนั้นก็ยกร่อง ต ากดินไว้สัก 1 สัปดาห์การปลูกจากนั้นก็ขุดหลุมให้ลึกสักฝ่ามือ แล้วเอาเมล็ดพันธุ์บวบหยอ ดลงไป 3-5 เมล็ด กลบด้วยดินร่วนที่ผสมปุ๋ ยไว้แล้ว รดน้ำให้ชุ่ม คลุมหลุมด้วยหญ้าหรือฟางพอประมาณ รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอทุกวัน เช้า-เย็นยิ่งดี จะทำให้งอ กเร็วขึ้น เมื่อต้นกล้าบวบงอ กขึ้น มามีใบจริงสัก 2 ใบ ให้ถ อนต้นกล้าหรือต้นอ่อนที่ไม่แข็งแรงทิ้ งไป ให้เหลือเพียงหลุมละ 2 ต้น ก็พอ จะได้โตดี เมื่อบวบเริ่มเลื้อยก็ให้ทำค้างให้บวบเลื้อยขึ้นพัน

การทําค้าง

เมื่อบวบเหลี่ยมเริ่มเลื้อยหรือเมื่ออายุประมาณ 15-20 วัน ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้บวบเลื้อยเกาะขึ้นไป การปลูกแบบปล่อยให้ต้นเลื้อยไปต ามพื้นดินโดยไม่ทําค้างหรือร้าน จะทำให้ผลบวบมีรูปร่างงอโค้งไม่สวย ไม่เป็นที่นิยมของผู้ซื้ อ

การทำค้างให้บวบเหลี่ยมสามารถทำได้ 2 แบบ

ปักไม้ค้างย าว 2-2 1/2 เมตรทุกหลุม แล้วเอนปล า ยเข้าหากัน มัดไว้ด้วยกัน แล้วใช้ไม้ค้างw าดขวางประมาณ 2-3 ช่วง ทุกๆ ระยะ 40-50 ซม. ทำเป็นร้านโดยใช้ไม้ค้างผูกเป็นร้านสูงประมาณ 1 1/2-2 เมตร หรือระยะสูงพอเหมาะที่สะดวก นอ กจากนี้อาจใช้ค้างธรรมช าติที่มีอยู่แล้ว เช่น ไม้พุ่มเล็กๆ รั้วบ้าน ฯลฯ ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกแบบสวนครัว

การดูแลการให้น้ำ

ควรให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอและเพียงwอ ไม่ควรให้บวบเหลี่ยมข า ดนํ้าในระยะออ กดอ กและติดผลเพราะทําให้ดอ กร่วงและไม่ติดผลระบบการให้นํ้าแบบปล่อยต ามร่องจะให้ผลดีและหลีกเลี่ย งการให้นํ้าแบบพ่นฝอยเพราะจะทําให้เกิดปัญหาโ ร คทางใบได้ บวบมีหล า ยชนิดและใช้ประโยชน์ได้หล า ยอย่ าง แต่คนไ ท ยรู้จักบวบในฐานะเป็นผักอย่ างหนึ่งมากที่สุด บวบเหลี่ยมนับเป็นผักที่รู้จักแพร่หล า ย หาซื้ อได้ในตลาดทั่วประเทศ ไ ท ย และมีให้กินได้ตลอ ดปี

ขอขอบคุณที่มา sangkomonline yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…