Home ข่าวทั่วไป ปลูกผักชีไว้กินเองในกล่องโฟม ไม่ต้องใช้ดินตัดกินได้เรื่อยๆ

ปลูกผักชีไว้กินเองในกล่องโฟม ไม่ต้องใช้ดินตัดกินได้เรื่อยๆ

ปลูกผักชีไว้กินเองในกล่องโฟม ไม่ต้องใช้ดินตัดกินได้เรื่อยๆ

ปลูกผักชีไว้กินเองในกล่องโฟม ไม่ต้องใช้ดินตัดกินได้เรื่อยๆ

ผั ก ชี เป็นผักสวนครัวอีกหนึ่งชนิดที่เวลาทำอาหารจะขาดไ ม่ ไ ด้ ไม่ว่าจะใช้ใส่เพื่อความหอมหรือ กินแกล้มกับอาหารจนถึงกระทั่ง

ใช้ตกแต่งจานหน้าต าอาหารให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นหลายๆคนจึงอย ากจะปลูกไว้กินเองเพราะในบางช่วงนั้นผักชีมีราคาค่อนข้าง

สูงสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อย ากจะปลูกผักชีไว้กินเอง วันนี้เราจะชวน มาปลูกผักชีไว้กินเองที่บ้านกัน ส่วนใครไม่มีพื้นที่หมดกังวล

ไปได้เลยเพราะวิ ธีนี้ ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะมากก็สามารถปลูกได้อีกทั้งยังไม่ต้องใช้ดินอีกด้วย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

วั ส ดุ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1ขุยมะพร้าว

2กล่องโฟมใส่อาหาร

3น้ำส ะ อ า ด

4แก้วพลาสติก

5เมล็ดผักชีพันธุ์ดี

6ปุ๋ ยน้ำ

วิธี ก า ร ทำ

เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการแช่เมล็ดผักชีในน้ำอุ่นเป็นเวลา 4 ชั่ วโมง แล้วนำเมล็ดที่ลอยน้ำออ กเลือ กแต่เมล็ดที่จ ม น้ำมาใช้จากนั้น

ให้ นำก ล่องโฟมใส่อาหารมาเตรียมไว้แล้วนำป ากแก้วพลาสติกมาทาบวัดขนาดแล้วเจาะช่องให้พอ ดีกับปากแก้ว โดยกล่องโฟม

กล่องหนึ่งจะใส่แก้วเพาะได้เต็มที่ 4 แก้ว

ขั้นต่อมาให้เจาะรูที่ ก้ นแก้ว เพื่อให้ร า กผักชีเมื่องอ กออ กมาแล้วสามารถรับน้ำในกล่องอาหารได้ ผ่ า นรูที่เราเจาะไว้นำแก้ว

พลาสติกที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วให้นำขุยมะพร้าวมาใส่ลงในแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกแล้วเกลี่ยให้ทั่ว ก้ นแก้วขั้นต่อมาให้นำเมล็ดผักชี

ใส่ตามลงไปประมาณ 1 แก้ว-10 เมล็ด แล้วเกลี่ยให้ทั่วแกล้วเช่นกัน จากนั้นให้มาเตรียมกล่องโฟมสำหรับปลูกด้วยการ นำน้ำ

ส ะ อ า ดเทใส่ลงในกล่องโฟมแล้วจึ งนำแก้วเพาะมาใส่ลงในช่องที่เราเจาะไว้ โดยให้ ก้ น แก้วสัมผัสกับน้ำ

นำกล่องเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไรอ ย่ าให้โดนแดดจัด เมื่อเวลา ผ่ า นไป 3 วัน ก็จะพบว่ามีต้นอ่อนและร า กอ่อนงอกออกมา

ให้เห็นแล้ว เมื่อครบเวลา 7 วัน จะเห็นได้ว่าน้ำเริ่มขุ่นและอาจทำให้ร า กผักชีเ น่ าได้ ให้เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วในช่วงนี้ให้ใส่ปุ๋ ย

น้ำ 1 ฝา เพื่อเพิ่มอาหารและแร่ธาตุผสมกับน้ำที่เราหล่อไว้ค่ะเมื่อเวลา ผ่ า นไป 10 วัน ก็พบว่าต้นผักชีเริ่มชูช่อสวยงามและรา กก็

งอกออ กเยอะมากช่วงนี้ก็ไว้ใจได้เลยว่าผักชีของเรารอ ดและแข็งแรงแล้วค่ะ เมื่อเวลา ผ่ า นไป 15 วัน ก็จะพบว่าผักชีบางใบเริ่ม

มีในหยิกเหมือนที่เราเห็นต ามแผงผักหรือที่เรารับประทานแล้วค่ะ และเมื่อเวลา ผ่ า นไป 20 วัน ต้นผักชีก็จะเริ่มสูงขึ้นและมีใบหงิก

แทบทุกต้น ช่วงนี้ก็สามารถตัดยอ ดเก็บรับประทานได้แล้วค่ะ

ข้อดี-ข้อเ สี ยของการปลูกผักชีในกล่องโฟมใส่อาหาร

ข้อดี

1เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ปลูกที่คอนโดได้

2ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้น 20 วันก็เก็บกินได้

3ไม่ต้องใช้ดินไม่เลอะเทอะวั ช พื ชไม่มี

4เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เปลี่ยนน้ำ 7วัน-ครั้ง

ข้อเ สี ย

1ต้นผักชีจะได้ต้นเล็กเก็บได้แต่ยอ ดและเก็บได้ทีละน้อยๆผลผลิตไม่เยอะ

2เหมาะกับปลูกไว้รับประทานในครอบครัวไม่เหมาะกับการ จำ ห น่ า ย

3ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรับประทานร า กผักชี

สําหรับปลูกไว้ทานเอง แบบนี้รับรองเหมาะสําหรับทุกครัวเรือนที่มีพื้นที่น้อยๆแน่นอนเลยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา sabidee sangkomonline sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…