Home ข้อคิดชีวิต วิธีเก็บเงิน 50 20 30 เก็บเงินได้ตามนี้ รับรองชีวิตไม่มี วันลำบาก

วิธีเก็บเงิน 50 20 30 เก็บเงินได้ตามนี้ รับรองชีวิตไม่มี วันลำบาก

วิธีเก็บเงิน 50 20 30 เก็บเงินได้ตามนี้ รับรองชีวิตไม่มี วันลำบาก

วิธีเก็บเงิน 50 20 30 เก็บเงินได้ตามนี้ รับรองชีวิตไม่มี วันลำบาก

วันนี้เราจะพาทุกคน ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินกับบทความวิธีออมเงินแบบ 50-30-20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างสำหรับใคร ที่ไม่อย ากจะมานั่งเครียด ทุกครั้งที่ใช้เงินบาทสุดท้ายในกระเป๋าสตางค์ก ฎ การออมเงิน 50-30-20 ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็นในชีวิตและเป้าหมายในอนาคตในขณะเดียวกันก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุขของ ชีวิตการทำแผนออมเงินควรคำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณ

ซึ่งเป็นรายได้หลังหั กค่าใช้จ่าย เช่น การเสียภ าษี และแบ่งเงินของคุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้50% – ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น20% – เงินออมและชำระหนี้30% – ใช้กับสิ่งที่ต้องการแล้วก ฎการออมเงิน 50-30-20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่ างไรมาดูวิธีแบ่งเงินในแต่ละสัดส่วน อย่ างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากก ฎการออมเงิน 50-30-20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่งของรายรับไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือ สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่น ค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทาง และค่าสาธารณูปโภคอย่ าง ค่าน้ำและค่าไฟหากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการ แบ่งเงินในส่วนดังกล่าวลองดูตัวอย่ างดังต่อไปนี้ตัวอย่ างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเราจะจัดการอย่ างไรหากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณเราจะนับค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการชำระหนี้ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

โดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนตัวอย่ าง เช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสม

กับการใช้งานของคุณหรือไม่ใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่ หากคุณตรวจสอบแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของคุณบางส่วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหม ู่ เช่นกัน นี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด เช่น ย้ ายไปอยู่บ้านที่เล็กลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้าลง แต่ประหยัดมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ หรือไม่

คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเงินที่เหลือในแต่ละเดือนไปจั บจ่ายใช้สอย เพื่อความบันเทิงคุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือไปเก็บในส่วนของเงินออม หรือนำไปชำระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

20%=เงินออมและชำระหนี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเงิน 50-30-20 แต่ถือว่าเงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอันดับสองของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณก็คือ ชำระหนี้เพิ่มเติมออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ นเป้าหมายที่ดีคือควรมีเงินย ามฉุ ก เ ฉินอย่ างน้อยสามเท่าของรายรับพย าย ามบรรลุเป้าหมายการออมเงินและลงทุนเพื่อใช้ในย ามเกษียณหากคุณมีหนี้จำนวนมากหรือรู้สึกว่า เป้าหมายในการออมเงินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกินอย่ าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหลีกเลี่ ยง การตั้งเป้าหมาย การออมเงินที่สูงเกินไป

แต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงินที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าวควรจัดลำดับความสำคัญอย่ างไร หากคุณมีหนี้ค้างชำระและไม่มีเงินไว้ใช้ ในย ามฉุ ก เ ฉินเราขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้งการออมเงินระยะย าว และออมเงินสำหรับ การเกษียณยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ตามข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น

การอดออมอื่นๆ มีเพียงเงินสำหรับใช้ในย ามฉุ ก เฉิน การลงทุนสำหรับแผนการเกษียณและการเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอย่ างเช่น งานแต่งงานบ้านหลัง ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโตเท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหม ู่นี้หากคุณต้องการเก็บเงิน สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้อรถในฝันคุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่าเงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือย เล็กๆน้อยๆ หรือ เพื่อความสนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้นหากคุณใช้เงินมากกว่า30%ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่าได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันทีนี่เป็น สิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าคุณสามารถเว้นการแบ่งเงินเข้าสัดส่วนนี้ แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากโดยเฉพาะ

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่อย่ างไรก็ตามการปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่ผลดีในระยะย าวอย่ างแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเงินสัดส่วนข้างบนได้แล้วอย่ าลืมใช้เงิน 30% ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรัก โดยไม่ต้องรู้สึกผิดจะเริ่มออมเงินโดยใช้ก ฎ 50-30-20 อย่ างไรเริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหม ู่จะดียิ่งขึ้นไปอีก

หากคุณสามารถอ้างอิงจากรายการเงินฝากถอนของธนาคาร เพราะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดาการคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้คุณอาจจะพบว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหม ู่50-30-20ได้นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ ากังวลไปนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณใช้กฎ50-30-20โดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณอาจจะใช้เวลานี้ปรับแผนการเงินจนกว่าคุณจะพอใจหรือหากคุณไม่สามารถปรับแผนการเงินได้ลงตัวคุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างออกไป

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…