Home ข่าวทั่วไป ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด ควรรู้ไว้ มีประโยชน์มาก

ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด ควรรู้ไว้ มีประโยชน์มาก

3,614
ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด ควรรู้ไว้มีประโยชน์มาก

ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด ควรรู้ไว้มีประโยชน์มาก

วั น นี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย วั น นี้เราก็มีแนวทางมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ โดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย รู้ไว้ ช่วยคุณได้เยอะมาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอ ย่ างไรบ้างการใช้รถบนถนนทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูปฟรี หากรถของคุณวิ่งเร็ว เกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะต ามมาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมี สา  ระประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆ ที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดกัน

สำหรับคนที่โดนใบสั่งแบ บนี้จะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในระยะเวลาที่กำหนดต ามจดหมายก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบัน มีผู้กระทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเงินไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเ งิ นจ่ายค่าปรับแบบทันทีนะพอเราไม่ไปจ่ายต ามเวลาที่กำหนดจะเป็นอ ย่ างไร ทางกรมตำรวจก็ส่งข้ อมูล ไปยังกรมขนส่ งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการชั่ วคราว

แต่ถ้าหากเราไปจ่ายก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็นเ งิ นเพิ่มขึ้น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับตามใบสั่งจะสอ ดรับกับการแก้ไขกฎหมายใบสั่งใหม่ทนายเกิดผล แก้วเกิดก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพ ย า ย ามของตำรวจที่บังคับ ใช้กฎหมายจราจรอ ย่ า งเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี

แทนเจ้าพนักงานจราจร บางอ ย่ าง แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของประชาชนได้เพราะกล้องไม่โ กห กยกเว้นตำรวจมั่ว ส่ งหมายใบสั่งผิ ดบ้าน แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่ าช้าจะต้องชำระ ค่าปรับล่ าช้ าเพิ่ม 1,000 บาทและอายัดทะเบียนไว้ สำหรับผมผิดก็ว่าไปต ามผิดผิดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่ าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโ ห ดร้ า ยเกินไปไหมครับ

แต่ตำรวจได้ค่าปรับ และเปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่าเก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้ อน มลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เ งิ นไปไหน ใจเย็น ให้เวลาช าวบ้านห า ยใจบ้างถ้าสมมุติว่าช าวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลบ้าง แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่ าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทนถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักงานอัยการแน่นอน

ลองดูไหมครับ ความผิดลหุโ ท ษ ไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์แล้วบอกพนักงานสอบสวนว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิดหรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับส ารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือจ่ายค่าปรับที่ศาล เพียง 250 บาท ไม่เ สี ยค่าปรับล่ าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน

เพราะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเ งิ นค่าปรับในศ าลตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สต างค์แดงเดียว อ ย่ าบีบบังคับประช าชนเกินไปนะครับ ผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้ วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเหนื่อยจนไม่ต้องทำงานอย่ างอื่นเผลอ คดีข า ด อ ายุความเพราะฟ้องไม่ทัน เ สี ยงบประมาณซื้อกล้องและงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่า

เป็ น ช่องทางในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วอย่ าได้กลัวการเ สี ยเวลา ไปยังศ า ลเพราะมันไม่ได้เ สี ยเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเ งิ น เหลือ กลับมาใช้จ่ายอย่ างอื่นอีก ด้วย ถ้าหากไปจ่ายปกติที่โรงพักเ งิ น 1,500 บาท ได้ลอยหายไปแน่นอน บางคนอาจจะจ่ายได้สบาย แต่ อ ย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเ งิ นจำนวนนี้ ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ ได้ตั้งหลายวันแล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมี ฉะนั้นแล้วก็อย่ า ให้ใครมาเอ าเ งิ นเราไปได้ง่าย ในเมื่ อ มั น  มี  ท า ง  ที่เ สี ยค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็อย่ าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดนะ จะได้ปลอ ดภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ขอขอบคุณที่มา rooormai postsabaidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…