Home ข่าวทั่วไป ดื่มน้ำอัญชัน สีสวยมากด้วยคุณประโยชน์

ดื่มน้ำอัญชัน สีสวยมากด้วยคุณประโยชน์

ดื่มน้ำอัญชัน สีสวยมากด้วยคุณประโยชน์

ดื่มน้ำอัญชัน สีสวยมากด้วยคุณประโยชน์

หลายค น คงรู้จักด อ กอัญชันเป็น อย่ างดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเอามาทำเป็นสีใส่ขน มกัน แต่รู้หรือไม่ว่า ด อ กอัญชันสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่ มส มุ น ไ พ รที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ด้วยวันนี้เราได้นำสูตรการทำน้ำอัญชันเพื่อสุ ข ภ า พมาฝากกันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยจ้าอัญชัน

คือ พืชผักที่เราคุ้นหน้าคุ้นต าเป็นอย่ างดี นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในหล า ยๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผักเครื่องเคียงน้ำพริก เป็นเครื่องสำอาง เป็นสีผสมอาหาร หรือทำเป็นเครื่องดื่ ม ไม่เพียงแค่สีน้ำเงินสดใสของดอ กเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยสรรพคุณทางย า จัดได้ว่า อัญชันเป็นส มุ น ไ พ รที่ให้ประโยชน์ได้ตั้งแต่รากจนถึง ด อ กแถมเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย โตไว ทำให้อัญชันเป็นส มุ น ไ พ รราคาถูกที่ใครๆ ก็สามารถหามารับประทานกันได้ไม่ย าก

น้ำอัญชันนั้นเป็นส มุ น ไ พ รไท ยชั้นยอ ดมากๆ ทุกคนต่างรู้จักกันอย่ างดี แต่ว่าไม่ค่อยมีใครนิยมทำทานกัน อาจจะเพราะว่ามันหลายขั้นตอนสักหน่อย แต่อย ากจะบอ กว่ามันดีต่อ ร่ างก ายอย่ างมาก หากมีเวลาก็ควรจะทำน้ำอัญชันไว้ดื่ มเป็นประจำจะยิ่งดี ภายใน 6 เดือน ส า ย ต าเริ่มมองเห็นชัดขึ้นและ ภู มิ แ พ้ที่เป็นอยู่เริ่มห า ย ทำไม่ย ากลองกันได้เลย

สิ่ ง ที่จะต้องเตรียม

1 ใ บ เ ต ย

2 ด อ กอัญชัน

3 น้ำ เ ป ล่ า

ขั้ น ต อ น การทำ

1 เอาหม้อมาตั้งไฟต้มน้ำ โดยใส่น้ำเปล่ า 3 ลิตร ใส่ใบเตยลงไปนิดหน่อยแล้วต้มให้เดือ ด

2 อัญชันอย่ าลืมล้างให้สะอาด จากนั้นพอหม้อเดือ ดแล้วใส่ด อ กอัญชันลงไปเลย ส่วนจะใส่มากน้อยแค่ไหนก็ต ามสะดวก

3 ต้มไปอีกสักพักหนึ่ง แล้วค่อยคนให้เข้ากัน จะเห็นว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้ว

4 พอสีด อ กอัญชันออ กมาเยอะแล้วก็ปิดไฟได้เลย แล้ววางพักไว้ 1 ชั่ วโมง จากนั้นหาผ้าขาวบางมากรอง 2 รอบ พร้อมหาขวดมาเทเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับดื่ ม

วิ ธี ดื่ ม น้ำอัญชัน

จะเอามาเทดื่ มเลยก็ได้หรือจะเอาน้ำอัญชัน 80 เปอร์เซน ผสมน้ำเปล่ า 20 เปอร์เซน ค่อยดื่ ม หากอย ากจะให้มีรสชาติอร่อยหน่อยก็บีบมะนาวต ามลงไปสัก 1 ลูก จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ย ทำงานได้ดีอีกด้วย หรืออย ากจะดื่ มแบบอุ่นๆ ก็ได้เหมือนกัน นำมาอุ่นแล้วก็ดื่มได้เลยส่วนเวลานั้นก็ตามสะดวก จะตอนเช้า ก่อนนอน หรือตอนไหนก็ได้เลย มีประโยชน์เหมือนกัน

ป ร ะ โ ย ช น์ ของด อ กอัญชัน

1 ทำ ใ ห้ ภู มิ ต้ า น ท า นในร่างกายสูงขึ้น

2 บำ รุ ง ส ม อ ง พร้อมทำให้ระบบไ ห ล เ วี ย น เ ลื อ ดทำงานดี

3 ช่ ว ยให้ร่างกายสดชื่น ตื่ น ตั ว กระปรี้กระเปร่า ทำให้ห า ยเหนื่อยล้าจากการทำงาน ห นั ก ยิ่งดื่ มเย็นๆ ยิ่งสดชื่น มากขึ้น

4 ช่วยละลา ยลิ่ ม เ ลื อ ดในร่างกายได้

5 ป้ อ ง กันก ารเกิด โ ร คเกี่ยวกับ ส ม อ ง ตี บและ ตั นได้

6 ลดอาการผมร่วงได้

7 ลดความเ สี่ ย งในการเกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ งได้เป็นอย่ างดี

8 เป็น ย าร ะ บ า ย อ่อนๆ ทำให้ระบบ ขั บ ถ่ า ยทำงานปกติ

9 บำรุงส า ย ต า ทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้น

ด อ ก อัญชันนั้นยังมีส ร ร พ คุ ณ อีกเพียบเลย แน่นอนว่ายิ่งทานยิ่งดีต่อร่างกาย หากคุณ อ ย า กจะได้น้ำส มุ น ไ พ รดีๆ สักแก้วในแต่ละวัน เป็นน้ำอัญชันก็ดีเหมือนกันนะหรือจะปลูกด อ กอัญชันไว้เองที่บ้านเลยก็ได้ อ ย า ก จะไปเก็บ ด อ ก มาทำน้ำ ดื่ ม อร่อยๆ ตอนไหนก็ทำได้ไม่ ย า ก

ขอขอบคุณที่มา kiddeemak99 postkidde

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…