Home ข่าวทั่วไป ของ 6 สิ่ง ไม่เอาไว้ในรถยนต์ มีอยู่ให้เอาออกเลย

ของ 6 สิ่ง ไม่เอาไว้ในรถยนต์ มีอยู่ให้เอาออกเลย

ของ 6 สิ่ง ไม่เอาไว้ในรถยนต์ มีอยู่ให้เอาออกเลย

ของ 6 สิ่ง ไม่เอาไว้ในรถยนต์ มีอยู่ให้เอาออกเลย

บางสิ่งบางอย่างที่มองข้ามไปมักจะส่งผลในการใช้ชีวิตของคนเราด้วย สิ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์นำมาฝาก

ให้กับทุกท่านกันในวันนี้ จะเป็นสิ่งของที่วางเอาไว้อยู่ในรถ บอกเลยว่าในรถยนต์ของคนเรานั้นใช่ว่าจะใส่สิ่งของ

ได้หมดทุกอ ย่ าง สิ่งของทั้ง 6 อย่างนี้แนะนำกันว่าหากมีอยู่ให้รีบนำออก เพราะจะเป็นอั น ต ร า ยกับรถของคุณ

รวมถึงความปลอด ภั ย ของตัวคุณเองได้ จะมีความเสีย หายต่างๆตามมาอากาศบ้ า นเรานั้นมีอากาศที่ค่อนข้าง

จะร้อนและมีความอบอ้าว แสงแดดจัด อาคารที่จอดรถก็มักจะมีไม่พอกับความต้องการ ทำให้จะต้องจอดตากแดด

เป็นระยะเวลาที่นาน และสำหรับสิ่งของบางอย่างที่เราเก็บเอาไว้ในรถ พอได้โดนกับแดดความร้อนอบอ้าวเวลานานๆนั้น

ก็จะเกิดป ฏิ กิ ริ ยาความไวต่อแสงแดดได้ จะก่อให้เกิดเป็นความเสีย ห า ยต่างๆตามมากันอย่างแน่นอน

1 อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊ค พาเวอร์แบงค์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่างๆ

ที่เป็นโลหะ มีแบตเตอรี่และไวต่อการเกิดปฏิ กิ ริ ยา เมื่อได้โดนแสงแดดเป็นระยะเวลานาน จะทำให้แ บ ตมีการเ สื่ อ ม

สภาพ มีการเสียหายตามมาหากได้ โดนแดดทั้งวันเกิดเป็นการ ลั ด วงจร มีประ ก า ยไ ฟ ขึ้นมา ซึ่งจะส่งผล เ สี ยตามมา

อ ย่ า งมากมาย

2 ข ว ด น้ำพลาสติก

หลายคนอาจจะมองว่าขวดน้ำดื่มมีในรถก็เป็นเรื่องที่ปกติ แต่ขวดน้ำดื่มที่มีน้ำ พอวางเอาไว้ในรถแล้วรถจอด

โดนแดดเป็นเวลานาน เมื่อได้เจอกับแสงแดดเกิดเป็นความร้อนที่กระ ท บ กับขวดน้ำ เป็นจุดรวมแสง

ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลนส์นูน ก่อให้เกิดเป็น ไ ฟขึ้นมาได้ หรือสำหรับในบางทีนั้นขวดน้ำมีน้ำเมื่อได้โดนแดดนานๆ

โดนความร้อนมากๆ พลาสติกก็จะมีการละลายส า รเ ค มี ต่างๆลงไปปนกับน้ำ เราดื่มเข้าไปแน่นอนว่าก็จะส่งผลไม่ดี

กับสุ ข ภ า พร่างกาย

3 น้ำ แ ข็ งแห้ง

บางครั้งที่เราได้ซื้อไอศครีมมานั้นเขาก็จะใส่น้ำแข็งแห้งในถุงมาให้ด้วย เพื่อที่จะทำให้ไอศครีมอยู่ได้นานขึ้น

ไม่ละลาย แต่ต้องอย่าลืมที่จะนำออกไปจากรถด้วย และแนะนำให้เก็บเอาไว้ท้ายรถที่แยกจากห้องผู้นั่ง น้ำแข็งแห้งนั้น

จะมีการระเ หิ ดออกมา ทำให้เกิดเป็นก๊ า ซ ค า ร์บอน ไ ด ออกไ ซ ด์ สูด ดมเข้าไปในร่างกายก็จะไม่ดี

หากเราสูดดมเข้าไปมากๆอาจจะมีการห ม ด ส ติ ได้

4 ไ ฟ แ ช็ ก

หลายคนมักจะเก็บไฟแช็กไว้อยู่ในรถ การบรรจุของส า รที่มีอยู่ในไฟแช็คนั้น หากได้ มีการจอดรถตากแดด

เป็นเวลานานๆ ส า รที่อยู่ในไฟ แ ช็ คมีการขยายตัว มีการแ ต กหรือเกิดเป็นไฟขึ้นมาแนะนำกันว่าไฟแช็คนั้น

ไม่ควรเก็บเอาไว้ในรถเลยหากมีให้นำออกมาจะดีที่สุด

5 ก ร ะ ป๋องสเปรย์ทุกชนิด

พวกกระป๋องสเปรย์ต่างๆที่เราวางเอาไว้อยู่ในรถ จะเต็มไปด้วยส า รและเต็มไปด้วยก๊ า ซที่อยู่ด้านใน

แน่นอนว่าพอได้โดนแสงแดดและความร้อนระยะเวลาที่นานในรถนั้น จะมีการขยายตัว มีความ ดั น

เกิดขึ้นทำให้มีการแ ต กกระ จายหรือในบางทีจะเกิดเป็นประกาย ไ ฟ ไ ห ม้ได้ ซึ่งจะส่ง ผ ลกับความเสีย ห า ย

รถของคุณ รวมถึงความปลอด ภัยของตัวคุณเองด้วย

6 ย า งลบ

ยางลบที่เผลอลืมเอาไว้อยู่ในรถนั้น ยางลบนั้นจะเป็นตัวที่ทำ ล า ยพลาสติกในรถ หากวางเอาไว้บนคอนโซลหน้ารถ

หรือวางเอาไว้ตรงมือจับหรือส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกในรถ เมื่อโดนความร้อนโดยแสงแดดนานๆมีการละลายก็จะทำให้

พลาสติกในส่วนบริเวณนั้นเกิดความ เ สี ย หายได้

ขอขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…