Home ข่าวทั่วไป ทำน้ำซาวข้าว รดพืชผักโตไว ทำง่าย ประโยชน์หลากหลาย

ทำน้ำซาวข้าว รดพืชผักโตไว ทำง่าย ประโยชน์หลากหลาย

2,914
ทำน้ำซาวข้าว รดพืชผักโตไว ทำง่าย ประโยชน์หลากหลาย

ทำน้ำซาวข้าว รดพืชผักโตไว ทำง่าย ประโยชน์หลากหลาย

วั น นี้เรา อ ย า กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำน้ำ จุ ลิ น ท รี ย์น้ำซาวข้าว กับบทความ วิธีทำน้ำจุ ลิ น ท รี ย์ น้ำซาวข้าว

รดพืชผักสวนครัว งามทั้งสวน ไปดูกันว่าจะต้องทำ อ ย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีผักที่สด สะอาดและปลอ ด ส า รไว้ทานได้ทุกวัน

น้ำซาวข้าวอุดมไปด้วยส า รอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชและเป็นอาหารของจุ ลิ นท รี ย์ ที่มีประโยชน์ต่อพืช ส่ งผลต่อ

การเจริญเติบเติบโตของพืชและช่วยฝื้นฟูดินได้เป็นอ ย่ า งดี

ฉะนั้นหลังจากซาวข้าวแล้วให้เก็บน้ำซาวข้าวไว้นะคะนำมาทำ ปุ๋ ย บำรุงดินได้ดีทีเดียวค่ะ

โดยเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่โดยคุณลุง บุญล้อม เต้าแก้ว แห่ง ศูนย์เกษตรพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์

สิ่ ง ที่ต้องเตรียม

1 น้ำต าลทราย

2 น้ำ ซ าวข้าว

3 ข ว ดพลาสติกเหลือใช้

วิ ธี ทำ

1 เริ่มจากเตรียมขวดพลาสติกเหลือใช้พร้อมใส่กร ว ยบนปากขวด แล้วจึงเทน้ำ ต าลทราย 3 ช้อนโ ต๊ ะ ตามลงไป

2 จากนั้นให้รินน้ำซาวข้าวใส่ขวดจนเกือบเต็มขวด โดยเหลือพื้นที่ว่างไว้ประมาณ 2 นิ้ว

เพื่อไว้สำหรับระบายอากาศในช่วงกระบวนการ ห มั กไม่ให้ขวดบวมหรือแตกได้

3 ขั้นต่อมาปิดฝาขวดปิดให้แน่น แล้วเขย่ าขวดขึ้นลงเพื่อละล า ยน้ำต าลทรายไม่ให้เป็นเม็ด

4 เมื่อน้ำต าลละล า ยหมดจนหมดแล้วให้บิดฝาขวดออ กเล็กน้อย อย่ าปิดแน่น

นำขวดห มั กไปตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วสามารถนำมาใช้ได้เลย

อั ต ร าส่วนและ วิ ธี การใช้

ผสมจุ ลิ น ท รี ย์น้ำซาวข้าว 20 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตรควรใช้ให้หมดดภายใน 3 เดือน

นำไปรดน้ำต้นไม้ได้ทุกชนิด ระยะเวลาการรด ทุกๆ 3-5วัน-ครั้ง

ประโยชน์ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ น้ำซ าวข้าว

1 เ ท ล งในชักโครก หรือ ท่อน้ำทิ้ง จุ ลิ น ท รี ย์จะไปกินกากต่างๆ แล้วทำให้น้ำใสขึ้นกำ จั ดกลิ่นค่ะ

2 เร่งการเจริญเ ติ บ โตของพืช ใช้กับพืชได้ทุกชนิด

3 เมื่อใส่มะกรูดเพิ่มในขั้นตอนการ ห มั กจะ ส า ม า ร ถนำไปล้างห้องน้ำได้อีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…