Home ข้อคิดชีวิต วิธีทำน้ำ EM ใช้รดพืชผัก โตไว

วิธีทำน้ำ EM ใช้รดพืชผัก โตไว

วิธีทำน้ำ EM ใช้รดพืชผัก โตไว

วิธีทำน้ำ EM ใช้รดพืชผัก โตไว

สู ต รทำหัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์  EM ใช้ ห มั กอะไร ก็ย่อยสลายเร็ว สามารถนำไปห มั ก หรือนำไปทำน้ำห มั กชีวภาพต่างๆ เช่น น้ำห มั กซาวข้าว น้ำห มั กยอดพืช น้ำห มั กผลไม้

และน้ำห มั กอื่นๆอีกมากมาย หรือจะนำไปทำฮอร์โมนชีวภาพ ทำน้ำสกัดชีวภาพ ทำ ปุ๋ ย ห มั ก ห มั กดิน ปรุงดิน หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์  EM  สูตรนี้ ใช้ห มั กอะไร ก็ย่อยสลายเร็วเรามาดูวิธีทำกันครับ

ส่วนผสม

1 น้ำมะพร้าว 1 ลูก

2 นมเปรี้ยว 1 ขวด

3 น้ำแป้งข้าวหมาก 1 ช้อนโต๊ะ

4 ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน 1 ช้อนโต๊ะ

5 เหยือกน้ำ

6 ขวดพลาสติก แนะนำขวดน้ำอัดลม ป้องกันการร ะ เ บิ ด

วิธีทำ

1 เทส่วนผสมทั้งหมดลงในเหยือก แล้วคนให้เข้ากัน

2 เทใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ อย่ าเทเต็มขวด ให้เหลือช่องว่างไว้อ ย่ า งน้อย 1-4

3 ปิดฝาขวดให้แน่น ห้ามเปิดฝาขวดเด็ดขาด

4 ห มั กทิ้งไว้ 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดด

5 ครบ 7 วันแล้ว สามารถนำไปใช้ ห มั กได้เลย

ก า รนำไปใช้

หั ว เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ EM ตัวนี้เป็น ส า รตั้งต้น มีความเข้มข้นมาก สามารถนำไปห มั ก หรือไปทำน้ำห มั กต่างๆ เช่น น้ำห มั กซาวข้าว น้ำห มั กยอดพืช น้ำห มั กผลไม้ น้ำห มั กปลา หรือนำไปห มั กเศษพืช ห มั กเศษอาหาร ห มั  กดินปรุงดิน ทำ ปุ๋ ย ห มั ก ทำน้ำฮ อ ร์ โ ม น ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ ยน้ำ ฯลฯ หัวเ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ EM ตัวนี้

จะทำให้การห มั กเป็นเร็วมากขึ้น ย่อยสลายเร็วขึ้น และเป็นหัวเ ชื้ อที่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้น ข้อควรระวัง การห มั กก่อให้เกิดแก๊ส แนะนำให้ใช้ขวดน้ำอัดลม ป้องกันก า ร ร ะ เ บิ ด และเวลาเปิดฝาขวดใช้งาน ให้เปิดช้าๆ คลายฝาขวดออกทีละนิด ให้แก๊สค่อยๆออกให้หมด

น้ำมะพร้าว จะมี

1 น้ำตาล ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ หรือไซโตไคนิน เพื่อเลี้ยงเ ชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์

2 จุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสง แต่มันไม่ชอบแสงแดด เวลาเทลงในดิน จุ ลิ น ท รี ย์ตัวนี้จะมุดลงดินเพื่อหนีแสง อาหารของมันคือสิ่งโสโครก สิ่งปฏิก ูล สิ่งที่หมิ่นๆเน่าๆ และเมื่อไปเจอมูลสัตว์ที่หมิ่นเน่า จุ ลิ น ท รีย์ตัวนี้จะทำให้หายหมิ่น เมื่อไปเจอดินแข็งๆ ดินดานๆ มันจะย่อยสลายให้เป็นดินร่วน หรือ ปุ๋ ยที่อัดแน่นทับถมมานาน มันจะย่อยสลาย ปุ๋ ยออกมา

นมเปรี้ยว จะมี จุ ลิ น ท รี ย์

1 แ ล คโตบาซิลลัส Lactobacillus มีหน้าที่กินเ ชื้ อ โร ค

2 ส เ ต รปโตคอกคัส Streptococcus สร้างภูมิคุ้มกัน โ ร คให้พืชต้นไม้

3 ลิ ว โคนอสตอก Leuconostoc ทำให้น้ำห มั กหอมน่าใช้น้ำจากข้าวหมากจะมีจุ ลิ น ท รี ย์ที่ต้องการ คือ ยีสต์ซีอิ้วดำ หรือซีอิ้วหวาน มีหน้าที่พรางแสงให้จุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสง ไม่ให้โดนแสงแดด

ขอขอบคุณที่มา pagenews

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…