Home ข่าวทั่วไป 10 วิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีในแบบที่ลูกน้องรัก

10 วิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีในแบบที่ลูกน้องรัก

10 วิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีในแบบที่ลูกน้องรัก

10 วิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีในแบบที่ลูกน้องรัก

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงานการวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่การเป็นสุดยอด นักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของการบริหารคนด้วยเพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลยถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจ และวิจัยของ Gallup พบว่าใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรัก และยินดีร่วมงาน

ด้วยแบบไม่มีเงื่อนไขยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตาม และให้ความเคารพอย่ างแท้จริง ไม่ใช่การทำไปเพราะตำแหน่งและบทบาท ในหน้าที่การงานเท่านั้นและต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้อง และลูกน้องรักเหลือเกินเจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย

1ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย อย่ างเหมาะสมและไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจ จนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเป็นทาสอยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจ ตามอำเภอใจสั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

2ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูด และบอกออกไปตรงๆโดยคาดว่า อีกฝ่ายน่าจะรู้ว่า ต้องทำอะไร เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำผิดตรงไหนหรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่ างไรอย ากให้ทำอย่ างไร ก็บอกลูกน้องไปตรงๆแบบนี้แหละได้ใจ

3สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอกจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรมและภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้คือความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาอย่ างยอดเยี่ยมยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ ในตัวเจ้านายเชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า หากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจ อย่ างราบรื่นรวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง คุณต้องมีความยุติธรรมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดข าดเพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้อง เ ก ลี ย ดที่สุด

5ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแตกต่างจากเจ้านาย ที่จะพบเจอกัน เฉพาะในการประชุมเท่านั้นส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้ มีความเข้าอกเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษเพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิดทัศนคติศักยภาพและความสามารถ ที่ลูกน้องแต่ละคนมี ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบ นอกจากนี้การแจกจ่ายงานยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร เจ้านายมั่นใจในผลงานลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือ ในการทำงานอย่ างสุดความสามารถ กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคน ร่วมมือกันไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นไปอย่ างราบรื่น เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ๆ

8ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคน จะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้องสามารถทำงาน ตามความสามารถได้อย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

9เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหาส า รพัดที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วความเยอะของเจ้านายยังสามารถสร้างความลำบากในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น เจ้านายที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย หรือเปลี่ยนเรื่องย ากให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

10ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาด อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดีเข้าใจให้อ ภั ย และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ คือเจ้านายในด ว งใจ เพราะไม่มีลูกน้องคนไหน อย ากทำผิดพลาด และเมื่อผิดพลาดแล้วได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ ลูกน้องคนไหนไม่รักและทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้าแล้ว ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านายที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้น กับเจ้านายทุกคน เพราะคนเป็นลูกน้อง

ต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดีการทำงานก็ราบรื่น มีความสุขต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

ขอขอบคุณที่มา meokayna

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…