Home ข้อคิดชีวิต ปลูกขนุนให้ผลดก บังคับให้ออกตามที่ต้องการ

ปลูกขนุนให้ผลดก บังคับให้ออกตามที่ต้องการ

ปลูกขนุนให้ผลดก บังคับให้ออกตามที่ต้องการ

ปลูกขนุนให้ผลดก บังคับให้ออกตามที่ต้องการ

เมื่อพูดถึงการบังคับขนุนให้ออกลูกในบริเวณที่จุดที่ต้องการนั้น หลายท่านคงจะนึกแปลกในใจ

ว่าขนุนสามารถกำหนดหรือบังคับจุดที่จะให้ออกลูกได้ด้วยหรือ? แต่ในส่วนของคุณลุงไสว

ศรี ย า เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครนายก ประจำปี 2551 นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่อง ย า ก

ที่จะจัดการกับต้นไม้ที่ตนปลูกคุณลุงได้แ น ะ นำวิธีการดี ๆ ที่สามารถ บั ง คั บ ขนุน

ให้ออกลูกตามจุดที่ต้องการได้อย่ างน่ามหัศจรรย์ ที่สำคัญคุณลุงยังบอกว่าวิธีการดังกล่าว

เ ป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานและผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก่ อ น อื่ นต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

1 แก่นไม้ฝาง

2 ฆ้อน

3 มีด

พร้อม แ ล้ ว ก็เริ่มลงมือกันเลยค่ะ

เริ่มจากนำแก่นฝางที่มีขนาดป ร ะมาณไม้จิ้ม ฟั น ทำปลายให้แหลมเล็กน้อย แล้วนำมา ต อ ก ที่ต้นขนุน

บริเวณที่อ ย า ก ทำให้ขนุนออกลูกอ ย า กให้ขนุนออกลูกตรงไหน ก็ตอกแก่นฝางตรงนั้น

โดยต อกเข้าไปให้จนกว่าจะถึงที่แ ข็งตอกไม่เข้าไม่ต้องพย า ย า มตอกให้ลึกถึงแ ก น กลางหลัง

จากนั้นให้หักส่วuที่เหลือตอกไม่เข้าออก ปล่อยทิ้งไว้ เมื่อถึงฤดูกาล หรือถึงกำหนดออก ข นุ น

ก็จะออกลูกตามจุดที่ได้ทำการตอกแก่นฝางไว้นั่นเองการกsะตุ้uขนุนให้ลูกดก ต อ กแก่นฝางลงไป

ในต้นขนุนให้ลึกจนกsะทั่งตอกแก่นฝางลงไปไม่ได้ หากมีแก่นฝางเหลือคาอยู่ที่ต้น ให้หักออก

เ พี ย ง เท่านี้ต้นขนุนจะติดลูกตรงตำแหน่งที่ตอกแก่นฝางเอาไว้ และออกลูกดกเทคนิคดีๆ

นี้เ ป็นไอเดียของ คุณลุงไสว ศ รี ย า เกษตรกรคนเก่ง ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เบอร์โทร 037-384-093 ลุงยังมีเ ท คนิคอีกมากมายเกี่ยวกับการเกษตร

ป ร ะ โยชน์ของขนุน

1 เ ม็ ด ขนุน ช่วยบำรุงน้ำนม ขับน้ำนม ทำให้น้ำนมของแม่เพิ่มมากขึ้น เม็ดขนุน

2 ใช้ห มั กทำเ ห ล้ าเ นื้ อหุ้มเมล็ดสุก

3 ช่วยแก้อากา ร เ ม า สุ ร า ผลสุก

4 เ นื้ อไม้ของต้ น ข นุ น สามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้

5 ขนุนอ่อ น นิยมนำมาป รุ ง เป็นอาหารรับปsะทานเป็นผัก

เช่น ใส่ในส้มตำ ตำมะหนุน แกงขนุน ยำ ขนุนอบกรอบ เป็นต้น

6 เ ม ล็ ดและยวงสามารถนำมารับประท า น เป็นอาหารได้

7 เนื้อขนุนสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้และทำเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น

ใส่ในไอศกรีม ลอดช่อง กินกับข้าวเหนียว มู น นำไปอบแห้ง

8 ส่าแห้งของขนุนนำมาใช้ทำเ ป็ น ชุดจุดไฟได้

9 แก่นของ ต้ น ขนุน นำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้

โดยจะให้สีน้ำตาลแก่ นิยมนำมาใช้ย้อมสีจีวรพระ

ขอขอบคุณที่มา panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…