Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกทุเรียนและการดูแลให้ได้ผลดี

วิธีปลูกทุเรียนและการดูแลให้ได้ผลดี

วิธีปลูกทุเรียนและการดูแลให้ได้ผลดี

วิธีปลูกทุเรียนและการดูแลให้ได้ผลดี

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่หนึ่งปีจะได้ทานแค่ครั้งเดียว ซึ่งทำให้มีราคาที่สูงมาก หลายคนชอบกิน แต่จะให้ซื้อกินบ่อยๆก็คงไม่ไหว เพราะราคาที่สูงจึงทำให้ซื้อกินบ่อยไม่ได้ ยิ่งด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยหลายคนจึงคิดว่า ถ้าหากเราปลูกไว้กินเอง คงจะดีไม่น้อยแต่หลายคนคงรู้ดีว่าการจะปลูกทุเรียนให้รอ ดนั้นย ากวันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คการปลูกทุเรียน มาฝากกัน

ต้นทุเรียนนั้น ห ล า ย คนอาจจะคิดว่าสามารถปลูกได้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วเราก็สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลย หากเรารู้จักวิ ธีในการบำรุงดูแลให้ดีก็จะได้ผลผลิตทุเรียนที่สมบูรณ์ได้เหมือนกัน วันนี้เราเอาวิ ธีการ ป ลู ก ทุเรียน มาให้ทุกคนได้ลองทำต ามกันและเป็นการปลูกที่มีปัญหาต ามมาน้อยที่สุด จะต้องทำอ ย่ างไรมาอ่ า นกันเลย

ต้นพันธุ์ของทุเรียนที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องชำมีร า กแล้วและชำมาไม่ต่ำกว่า 5 เดือน – 1 ปี ต้องมี ข น า ด ต้นสูงไม่เกิน 1 เมตร ร า กจะต้องเดินดีแล้ว พร้อมสำหรับการหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้ดี หากคนปลูกมีความชำนาญในการดูร า กและต้นพันธุ์ตัดร า กก่อนปลูกเป็นก็สามารถใช้ ต้ น ใ ห ญ่ ได้ แต่ว่าการปลูกทุเรียนนั้นไม่แนะนำให้ทำเป็นไม้ล้อมมาปลูก

การล้อมมาปลูกนั้น เ สี่ ย ง มากที่ร า กจะขดตัวอยู่ในถุงนานเกินไป แล้วร า กที่ออ กมาเป็นจำนวน มากทำให้ร า กนั้นไม่สามารถจะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้แล้ว ทำให้ต้น ทุ เ รี ย น นั้นยืนต้นต า ยไปอ ย่ างแน่เ สี ยดายแต่ถ้าหากอย ากจะได้ต้นใหญ่จริง ๆ ก็ตัดร า กออ กบางส่วนก่อนจะปลูกแต่ก็เสี่ยงที่ร า กจะโดนกระทบกระเทือนเหมือนกัน ส่วนขั้นตอนปลูกนั้นให้ขุดห ลุ มขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 5 x 5 เมตร

การปลูกทุเรียนนี้ไม่ต้องรองก ้นห ลุ มเพราะว่าหากรองกุ้นหลุมด้วยปุ๋ ยนั้นจะทำให้ระบบรากเกิดความเ สี ยห า ยได้ ฉะนั้นแล้วขุดปลูกปกติได้เลย โดยขุดห ลุ มกว้างอ ย่ างน้อย 50 ซม ลึกอ ย่ างน้อย 50 ซม ตอนปลูกก็เอาต้นกล้าลงไปแค่ครึ่งถุงเพาะก็พออ ย่ าลืมเอาถุงพลาสติกเพาะออ กก่อนด้วย แล้วก็กลบหน้าดินได้เลย ซึ่งรากจะหากินไปบนหน้าดิน ปลูกเสร็จใช้วัสดุคลุมรอบโคนต้น เช่น ใบไม้ ฟางแห้ง แกลบ คลุมพอประมาณห้ามหนากอง

ให้น้ำ 2- 3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ ดูแลให้ดินชุ่มเสมอ เพราะต้นทุเรียน มีความต้องการน้ำสูง จะขาดน้ำหรือเกิดดินแห้งไม่ได้เด็ดขาด ไม่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกมั่นกำจัดวั ช พื ชเดือนละครั้ง หญ้าก็คือวั ช พื ช บริเวณใกล้โคนต้น ไม่ควรขุดพรวนกำจัดหญ้า ใช้เครื่องตัดหญ้า จอบถาก หรือ การถอน มือ หลังจากนั้นใช้วัสดุคลุมโคนต้น

หากแดดร้อน มาก โดยเฉพาะหน้าแล้ง ควรใช้ผ้าสแลนคลุมเพื่อ กรองแสงให้แต่ละต้น ห้ามคลุมหนาเป็นกอง ให้ใส่ปุ๋ ยคอ กทุกๆ 3-6 เดือน โรยรอบๆโคนต้น ส่วนปุ๋ ยเคมีไม่ใส่ก็ได้ แต่หากใส่ให้ใส่เพียงแต่น้อย และต้องใส่ให้ห่างจากโคนต้นโดยเน้นสู ต รที่มีเลขหลักแรกให้สูง เช่น 18-8-8 เป็นต้นมั่นตรวจสอบแปลงเป็นระยะ เพราะทุเรียนเล็กอ่อนไหวต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากโดยเฉพาะโ ร คจากเ ชื้ อราหากเติบโตปกติ และพ้นในระยะก่อนการออ กดอ กถึงจะอุ่นใจได้ค่ะและเราก็ปลูกกล้วยแทรกได้ พอ 2 ปีแล้วก็เก็บกล้วยขายตัดต้นกล้วยออ ก ต้นทุเรียนก็แข็งแ ร งพอจะดูแลตัวเองได้แล้ว เราก็เลี้ยงไปจน มีผลผลิตได้เลย อ ย่ าลืมทำการตัดแต่งผล ตัดแต่งกิ่งด้วย เพื่อให้ได้ผลทุเรียนที่สมบูรณ์มีคุณภาพดี

ขอขอบคุณที่มา poobpub sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…