Home ข่าวทั่วไป 8 คำถามที่ต้องถามตนเองก่อนลาออกจากงาน คิดให้ดีถ้ามีแว๊บมาในหัว

8 คำถามที่ต้องถามตนเองก่อนลาออกจากงาน คิดให้ดีถ้ามีแว๊บมาในหัว

8 คำถามที่ต้องถามตนเองก่อนลาออกจากงาน คิดให้ดีถ้ามีแว๊บมาในหัว

8 คำถามที่ต้องถามตนเองก่อนลาออกจากงาน คิดให้ดีถ้ามีแว๊บมาในหัว

1 ทำไมถึงต้องลาออก

หากเราคิดจะลาออกจากงาน แน่นอนว่าเรามีเหตุผลของเราแต่อย า กจะให้คิดดูอีกทีว่าเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงอารมณ์ ชั่ ว วูบ เหตุผลเพียงว่าเจ้านายแย่หรืออย า กได้งานใหม่เท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการลาออกที่สำคัญเราต้องมั่นใจว่าเรามีแผนรองรับสำหรับการลาออกครั้งนี้แล้ว

2 เราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่หากลาออกไปแล้ว

เรามีงานอื่นทำแทนหรือยังงานใหม่ สามารถให้ ร า ย ได้ทดแทน ร า ย ได้เดิมทั้งหมดหรือไม่และเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่ หากยังไม่มีงานใหม่มารองรับ เรามีเงินสำรองที่เก็บไว้ใช้ย า มฉุ ก เ ฉิ นพอสำหรับใช้กี่เดือนการหางานใหม่อาจต้องใช้เวลาหรือมีความไม่แน่นอนในช่วงการทดลองงานคนทั่วไปจึงควรมีเงินเผื่อไว้สำหรับใช้ได้อย่ า งน้อย 3-6 เดือน หรือ 1 ปีในกรณีที่เราจะลาออกไปเป็นนายของตัวเองหรือยังหางานใหม่ไม่ได้หากตอนนี้เรายังมีไม่พอก็ควรเก็บให้ถึงก่อนแล้วจึงพิจา รณาเรื่องการลาออก

3 เราจะเสียอะไรไปบ้าง

นอกจากเงินเดือนหรือ ร า ย ได้แล้วลองเปรียบเทียบสวัสดิการที่จะได้จากงานใหม่ ว่าจะมีอะไรที่หายไปหรือไม่หากที่ทำงานใหม่ไม่สามารถให้สวัสดิการได้ดีเท่าที่เดิม เราอาจจะต้องวางแผนเพื่อตัวเราเองเช่น ซื้ อ ประกันให้ตัวเองหรือครอบครัวเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังควรรั ก ษ าความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานเดิมไว้เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตความสัมพันธ์ที่ดีนี้อาจจะนำโอกาสดีๆมาสู่เราได้

4 งานใหม่เหมาะสมกับเราหรือไม่และดีกว่าเดิมอย่ า งไร

งานที่เราจะไปทำเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เพียงใด เหมาะกับเรามากกว่างานที่ทำอยู่หรือไม่และดีกว่างานเดิมในแง่ใดบ้างเช่น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นหรือทำให้เรามีเวลาสำหรับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

5 เราจะยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้ย า มเกษียณได้เหมือนเดิมหรือไม่

เราจะมีรายได้มากพอที่จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้ย า มเกษียณได้หรือไม่และงานใหม่ของเรามีกองทุนเพื่อการเกษียณที่นายจ้างสมทบให้ด้วยหรือไม่หากเราเข้าสู่อาชีพอิสระหรือทำงานใหม่ที่ไม่มีกองทุนประเภทนี้เราอาจจะพิจารณาสมัครออมเงินผ่ า น กองทุนการออมแห่งชาติ กอช หรือออมเงินแบบ

หักอัตโนมัติเพื่อเป็นหลักประกันไว้ใช้หลังเกษียณ

6 แผนการใช้จ่ายเงินของเราหลังจากนี้จะเป็นอย่ า งไร

เมื่อเราทราบว่าเราจะได้เงินจากงานใหม่เท่าไหร่แล้ว ให้เราทำแผนการใช้จ่าย ออมเงิน และลงทุนหากงบค่าใช้จ่ายเหลือน้อยลง ให้เราทดลองใช้ชีวิตตามแผนการใช้จ่ายใหม่นี้ว่าเราสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ก่อนที่จะลาออกจากงานเดิม

7 ครอบครัวมีความคิดเห็นอย่ า งไร

คู่สมรสของเรามีความคิดเห็นอย่ างไรต่อการลาออกครั้งนี้สิ่งที่เราจะทำส่งผลดีที่สุดต่อครอบครัวของเราหรือยังและหากการลาออกทำให้เราขาดรายได้ครอบครัวหรือคนที่พึ่งพิงเราจะมีปัญหาหรือไม่

8 อีก 5 ปีต่อจากนี้ เราเห็นตัวเองเป็นอย่ า งไร

เราได้วางแผนเส้นทางชีวิตของเราอย่ า งไรในอีก 5 ปีข้างหน้า งานใหม่จะช่วยให้เราเดินตามเส้นทางนี้ หรือเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้อย่ า งไรเมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้และมีแผนรองรับที่รอบด้านแล้วเราจะสามารถลาออกอย่ า งมั่นใจยิ่งขึ้นว่าการ ย้ า ย งานครั้งนี้จะคุ้มค่า

ขอขอบคุณที่มา Junjaonews wansukth

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…