Home ข่าวทั่วไป 8 วิธีแก้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน หายแน่นอน

8 วิธีแก้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน หายแน่นอน

8 วิธีแก้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน หายแน่นอน

8 วิธีแก้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน หายแน่นอน

บางคนรู้สึกมึนงง บางคนอาจจะมีการ อ าเจียน มีความรู้สึกเหมือนจะเป็น ล ม การรับฟังและการได้ยินลดลง

หรือมีเ สี ยงในหูร่วมด้วย วันนี้เราได้นำวิ ธีการที่จะช่วยบ ร ร เ ท า อ า การเ วี ย นศีรษะอาการบ้ า น หมุนซึ่ง

เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เมื่อทำแล้วจะทำให้อาการที่เป็นอยู่นั้นเบาลงได้ห า ยได้ส่วน มากที่มักจะเป็นกัน

และยิ่งในช่วงของวัยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีหรือ การทำงานหนักมากจนเกินไป การลุกเดินนั่งเป็นเวลานาน

หรือแม้แต่ การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆอ ย่ างรวดเร็วนั้น นั่นก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการ วิ งเวียน ศีรษะ

มีอาการบ้านหมุนขึ้น มาได้สำหรับอา การของการเ วี ย น ศีรษะ มึน งง อาการบ้ า นหมุนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผล

ดีต่อร่างกายของเราเลย สาเหตุมาจากอ วั ยวะการทรงตัวในหูชั้นในที่จะเป็นส่วนทำหน้าที่คอยรับการทรงตัว

และความสมดุลของร่างกายในท่าทางต่างๆ เมื่อได้เกิดความ ผิ ดปกติขึ้น มานั้น จึงทำให้มีอา การเ วี ย น ศีรษะขึ้น มาได้

1 อ ย่ างแรกเลยเมื่อมีความรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่จะมึนงง ให้นั่งพักหรือว่าในขณะเดินอยู่ให้ก้าวเดินอ ย่ างช้าๆ

ไม่ต้องรีบเร่ง ซึ่งจะสามารถช่วยบ ร ร เ ท าอาการได้ดี

2 อ ย่ ามองขึ้นหรือมองลง เ พ ร า ะจะทำให้รู้สึกมึนงงมากกว่าเดิม และไม่สบายตัวมากยิ่งขึ้น ควรรัก ษ า

ระดับศีรษะเอาไว้ให้อยู่ขนานกับพื้น เท่าที่จะทำได้ ไม่โยกตัวไปมา

3 มองวัตถุสิ่งของที่อยู่ไกลออ กไป เ พ ร า ะคนเรานั้นจะรับรู้ว่า สิ่งที่อยู่ใกล้จะมีความเคลื่อนที่อ ย่ างเร็วกว่า

สิ่งที่อยู่ไกลออ กไป เ พ ร า ะฉะนั้นแล้วแนะนำว่าให้มองในสิ่งที่อยู่ไกลๆ ที่อยู่ในระยะไกล

4 ไม่เคลื่อนไหวท่าทางซ้ำซ้ำ เ พ ร า ะการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางซ้ำนั้น อ ย่ างเช่น การสะบัดหน้า

การขยับแขนขาไปมา จะส่งผลทำให้การทรงตัวไม่ดี แล้วยิ่งจะทำให้อา การบ้ า นหมุนที่เป็นอยู่แย่ลงไป

กว่าเดิมได้ ทางที่ดีควรมีการเคลื่อนไหวตัวอ ย่ างช้าๆ ด้วยความระ มั ด ระวังตัว

วิ ธีการนอน เพื่อล ดอาการบ้า นหมุน

1 อ ย่ างแรกเลย หันศีรษะ 45 องศา จะเริ่มด้วยการตั้งศีรษะตรงแล้วจากนั้นค่อยค่อยหันศีรษะไปทางด้าน

ซ้าย 45 องศา แล้วค่อยหันไปทางด้านขวาโดยจะทำเช่นเดียวกัน

2 การนอนหงาย ให้นอนหงายเพื่อที่จะให้ลำคอให้ไหล่มีการผ่อนคล า ย หันศีรษะไปข้างหูที่ได้รับผลกระทบ

จากอาการบ้ า นหมุนให้ได้สัมผัสหมอน นานประมาณ 30 วินาที แล้วให้ทำสลับข้างกันอ ย่ างช้าๆ

3 ให้พลิกตัว จากนั้นให้พลิกตัวไปด้านเดียวกับศีรษะที่ได้หันไปอยู่ แล้วอยู่ในท่าตะแคงนี้เป็นเวลานาน 30 วินาที

แล้วให้ทำสลับข้างกันในทุกๆท่าที่ได้ทำนั้น ควรทำอ ย่ างช้าๆไม่ต้องรีบ ปล่อยตัวสบายๆไม่ต้องเกร็ง จะช่วยทำให้

อ า การที่เป็นอยู่นั้นค่อยๆเบาลงและหา ยไปได้ หากท่านใดที่มักจะมีอาการเหล่านี้อยู่แล้ว ก็ลองได้นำไปทำตามกัน

ดูได้ เ พ ร า ะจะช่วยทำให้ห า ยได้อ า การที่เป็นอยู่จะดีขึ้น

ขอขอบคุณที่มา postsod sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…