Home ข่าวทั่วไป 6 อาหารห้ามใส่บาตร เด็ดขาด ที่หลายคนยังไม่รู้

6 อาหารห้ามใส่บาตร เด็ดขาด ที่หลายคนยังไม่รู้

6 อาหารห้ามใส่บาตร เด็ดขาด ที่หลายคนยังไม่รู้

6 อาหารห้ามใส่บาตร เด็ดขาด ที่หลายคนยังไม่รู้

การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็น

การทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธ ไ ท ยเชื่อว่า การออ กบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสั ต ว์ที่อยู่

ในอบายภูมิเชื่อว่าหล า ยๆคนยังไม่รู้ ว่าอาหารเเบบไหนบ้างที่ ใส่บาตรบ า ปเเล้วบ า ป มันอาจจะติดตัวต ายอ ย่ าถวาย

ให้พระ วันนี้เราได้มี 6 อาหารต้องห้ า มที่ ไม่ควรใส่บาตรทำบุญ เพราะที่คุณทำมันคือบ า ป จะมีอะไรบ้างต้องไปดูกัน

1 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

อาหารกึ่งสำเร็จรูปสะดวกในการจับจ่ายหรือนำมาเก็บไว้เพื่อเตรียมตัวในการทำบุญตักบาตรตอนเช้าตรู่ แต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าบะหมี่กึ่ง

สำเร็จรูปนั้นเต็มไปด้วยแป้งซึ่งจะทำให้พระสงฆ์ได้รับแต่คาร์โบไฮเดรตในประมาณมากเกินไป ก่อให้เกิดการสะสมต ามกล้ามเนื้อ

และตับในรูปไกลโคเจนและเป็นรูปเป็นไขมันที่แทรกอยู่ต ามชั้นผิวหนัง อีกอ ย่ างหนึ่งคือผงปรุงรสที่เต็มไปด้วยโซเดียมเฉลี่ยซอง

ละ 1000 มิลลิกรัม ซึ่งก็เทียบได้เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำในแต่ละวันหากมีการสะสมเป็นปริมาณมากจะส่งผลทำให้เกิด

โ ร คคว า ม ดั นโลหิตสูง

2 ใส่เงินในบาตรไม่ได้เด็ดข า ด

พระรับเงินถือว่าผิ ดพระธรรมวินัย หรืออาบัติ ชาวพุทธท่านใดอย ากถ ว า ยปัจจัยควรนำไปถ ว า ยกับวัดหรือหยอ ดต ามตู้ จะดีกว่า

3 ผลไม้ ธัญพืชที่มีเมล็ด

ผลธัญพืชที่มีเมล็ด เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำไปถ ว า ยพระหรือตักบาตร เพราะถือว่าเมล็ดเหล่านั้นยังสามารถให้กำเนิดชีวิตได้อยู่

ถ้าต้องการจะถ ว า ยควรจะต้องเอาเมล็ดออ กก่อน หรือหั่นเป็นชิ้นให้พร้อมรับประทาน

4 ข้าวส า ร อาหารแห้ง เนื้อสด ไม่ควรใส่บาตร

ต ามพระวินัยแล้ว พระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้ และพระท่านไม่ควรเก็บอาหารไว้ข้ามวัน ถ้าจะถ ว า ยจึงควรเป็นของที่

ฉันได้ทันที อ ย่ างไรก็ต าม ถ้าอย ากถ ว า ยอาหารพวกนี้ควรถ ว า ยให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานจะเหมาะสมกว่า

5 เนื้อต้องห้ า ม 10 ชนิด

โดยส่วนใหญ่เนื้อสั ต ว์เหล่านี้บ้านเราไม่ค่อยนิยมบริโภคกันอยู่แล้ว ดังนั้น อ ย่ านึกอุตรินำเนื้อสั ต ว์เหล่านี้ไปใส่บาตรหรือถ ว า ย

พระเด็ดข า ด เนื้อต่างๆได้แก่1 เนื้อมนุษย์ 2 เนื้อช้าง 3 เนื้อม้า 4 เนื้อสุ นั ข 5 เนื้องู 6 เนื้อราชสีห์ 7 เนื้อเ สื อ โคร่ง 8 เ สื อ เหลือง

9 เ สื อ ดาว 10 เนื้อหมี

6 ขน มหวาน

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักลืมนึกถึงโ ทษที่จะตามมาจึงมักจัดแจงเตรียมขน มหวานต่างๆ อ ย่ างเช่น ทองหยิบท อ ง ห ย อด

ฝอยทองขนมต้ม ขน มห่อต่างๆเพื่อใส่บาตรพระซึ่งก็อย่ างที่กล่าวไว้ในหลาย ๆ ข้ อก่อนหน้านี้ว่ามันส่งผลเ สี ยต่อร่างกายอ ย่ างไร

ที่มา thaigoodview postsod

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…