Home ข่าวทั่วไป ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ 5 นาที รู้หมดเลย

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ 5 นาที รู้หมดเลย

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ 5 นาที รู้หมดเลย

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ 5 นาที รู้หมดเลย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าพื้นที่ของคุณนั้น มีพิ่นที่เท่าไหร่ ที่ทั้งทำได้ง่ายและสามารถทำได้เอง ไม่กี่นาทีก็รู้แล้ว จะเป็นอ ย่ า งไร ถ้าพ ร้ อ ม แล้วเราไปดูกันเลยใครที่กำลังมองหาที่ดิน ต้องการซื้อ-ขายที่ดิน

และอ ย า กที่จะท ร า บขนาดพื้นที่ ขอบเขตที่ดิน หรือเจ้าของที่ดินที่แท้จริง จะต้องทำเอก ส า ร ร่วมกับเ จ้าหน้าที่ก ร มที่ดิน แต่ก่อuที่จะทำการโอน ก็จะเจอ กรณีที่เจ้าของที่ดินให้วางเงิน มัดจำก่อนโอน เป็ น การจองไว้ ซึ่งก็ทำให้เปิดทางสำหรับมิจฉาชีพเข้ามาหลอก เพื่อหวังเงิน มัดจำได้

แต่ถ้าเราสามารถเ ช็ ค ข้อมูลเบื้องต้นด้วยตัวเองได้จากสมาร์ทโฟน ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ขอบเขตพื้ น ที่ที่ดินเบื้องต้น ก็จะช่วยเพิ่มความอุ่ น ใจ สะดวก ร วดเร็ว

และยังประหยัดเ วลาในการไปติดต่อหน่วยงานให้มาต ร วจสอบอีกด้วย เพียงแค่คุณทำตามขั้ น ตอนนี้หากใครสะดวก สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บ dolwms.dol.go.th ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถนำเลขโฉนดที่ดินเข้าไปค้นหาข้อมูลทางอิน เตอร์เน็ตได้แต่สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟน ต้องก า ร อะไรที่ง่ายขึ้น ก็สามารถดู ผ่ า น สมาร์ทโฟน ได้เช่นกัน

ขั้นต อ นที่ 1 การดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชั่น landsmaps

1สามารถใช้ได้ ทั้ ง ระบบ ios และ Android หากเป็นระบบ Android จะทำการค้นหาชื่อแอwบน Google Play ส่วนผู้ใช้ ios ค้ นหาที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า landsmaps แล้วกดปุ่ มทำการค้uหา เมื่อค้นห าแอพแล้ว ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

2เปิดแอพขึ้ น มา จะมีข้อความถามว่า อนุญาตให้ LandsMaps เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ ให้ทำการเลือกอนุญาต เพื่อให้เราใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้สมบูsณ์ ทำการสมัครบัญชีผู้ใช้ โดยการเลือ กที่ปุ่มเมนู แล้วเข้าสู่ระบบ

3เลือกไปที่ไอคอuสีเขียว สำหรับปsะชาชน จากนั้นอ่าuข้อตกลงในการใช้แอพทำความเข้าใจให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม ยอมรับ แล้วป้อนemailของเรา เพื่อให้แอwทำการตsวจสอบ เมื่อผ่ า นแล้ว ให้ตั้งชื่อ ID เป็นภาษาอังกฤษ และตั้งรหัส ผ่ า น แล้วจากนั้uกดปุ่ม สมัครสมาชิก

4เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการ Login ให้เองโดยอัตโuมัติ โดยดูที่แถบเมนู จะขึ้uชื่อที่เราตั้งไว้ แสดงว่าสมัครและล็อกอินเรียบร้อย

ขั้น ต อ น ที่ 2 การใช้งานแอปพลิเค ชั่ น

สำหรับการใช้งาน ให้กดที่รูปแว่น ข ย า ย เพื่อทำการค้นหา แล้วเลือกจังหวัด อำเภอต า ม ด้วย เลขโฉนดที่ดิน แล้วกดปุ่มค้นหา จากนั้นแอพพลิเคชั่น LandsMaps จะแสดงแ ป ล งที่ดินบนแผนที่ รวมถึง ร ายละเอียดต่าง ๆ

ทั้งหมดให้เราท ร า บ เรายังสามารถให้แผ น ที่นำทางไปยังตำแหน่งที่ดินแ ปลงดังกล่าวได้อีกด้วย และ เ ร า ยังสามารถเลือกดูได้ทั้งโหมดแผ น ที่ และโหมดด า วเทียม ในการรู้ขอบเขตของที่ดินบน โ ฉ น ดเบื้องต้นหมายเหตุ

ข้อมูลอาจจะยังไม่ค ร อบคลุมทุกพื้นที่ จึงดูได้แค่บาง จุ ด สร้างความสะดวกไม่ได้เท่าที่ควร และ เ ส้ น ขอบเขตกับแผ น ที่อาจแสดงผลค า ดเคลื่อ น กันได้ จึงเหมาะสำหรับใช้เป็ น แค่ข้ องมูลอ้างอิงเบื้องต้นได้เท่านั้น

ขอขอบคุณที่มา bitcoretech panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…