Home ข่าวทั่วไป เลิก 7 สิ่งการใช้เงินแย่ๆ เพื่อเงินเก็บในอนาคต

เลิก 7 สิ่งการใช้เงินแย่ๆ เพื่อเงินเก็บในอนาคต

เลิก 7 สิ่งการใช้เงินแย่ๆ เพื่อเงินเก็บในอนาคต

เลิก 7 สิ่งการใช้เงินแย่ๆ เพื่อเงินเก็บในอนาคต

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายและการใช้เงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนื่องจาก

แต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านรายได้รับ รายจ่าย ความสามารถในการหาเงินแต่สิ่ง

ที่มีประโยชน์มากกว่าการพิจารณารายได้มากหรือน้อย คือลักษณะ นิสัยการใช้จ่าย

โดยพฤติก ร ร มการใช้จ่ายเงินที่ไม่ดี ที่จะทำให้คุณ ย า กจนได้ มี ดั ง นี้

1ติดงานสังคม มีนัดเพื่อนกี่นัด งานเลี้ยงรุ่น งานแต่งงาน กี่รอบไปหมด

ไม่ได้บอกว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ก็ควรพิจารณาด้วย

เพราะการไปงานเลี้ยงงานสังคมย่อมมีค่าใช้ จ่ า ย

2ไม่มีวินัยทางการเงิน

หมายถึงไม่รู้จักการจัดการรายรับรายจ่าย หรือเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่าย

ที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีแก้ง่าย ๆ คือเริ่มทำบัญชีครัวเ รื อ น

3ไม่รู้จักการจัดก า รการเงิน

มีรายได้เข้าถ้าไม่รู้จักจัดสรรออม เก็บ จ่าย การจัดการเงินที่ไม่ดีอาจทำให้

กองรายจ่ายโตเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ ตั ว

4เห็นคนอื่นมีแล้ว อ ย า ก มี

โดยเฉพาะการรับรู้ ผ่ า นสื่อโซเชียลมีเดีย เราต้องทำใจยอมรับว่าโซเชียลมีเดีย

เป็นตัวเร่งเพิ่มความอ ย า กบริโภคเกินความจำเป็นตัวสำคัญเลยทีเดียว

5เห็นของลดราคาแล้วรีบซื้อ

โดยไม่ได้คำนึงถึงอร ร ถ ประโยชน์ที่แท้จริง

6หลงคารมนักโฆษ ณ า

เป็นการสร้างความต้องการเทียมขึ้นโดยไม่รู้ ตั ว

7นิสัยเสี่ย ชอบเลี้ยง ใจสปอร์ตหน้าใหญ่ใจโต

เข้าประเภทเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ถ้าใครเคยไปงานเลี้ยงแต่งงานคงจะพอทราบ

โดยเฉพาะต่างจังหวัด งานแต่ง งานบวช จัดเลี้ยงโต๊ะเป็นร้อยสองร้อยโต๊ะหรือห้าร้อยโต๊ะ

ก็มี อาหารเพียบพร้อมมากมายขนาดหนึ่งโต๊ะกิน 15 คนก็ไม่หมด มีวงดนตรีเล่นตลอดคืน

แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ไม่ มีขาด แล้วก็คงเป็นธรรมเนียมที่เจ้าภาพคงไม่ได้คาดหวังเงิน

จากซองสักเท่าไหร่ถ้าเจ้าภาพเป็นเจ้าสัวมีฐานะก็คงจะไม่เข้าข่ายเกินฐานะ แต่หลายครั้ง

เจ้าภาพต้องไปก ู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจัดงานอ ย่ า งนี้การเริ่มต้นชีวิตคู่ก็เริ่มด้วยการเป็นหนี้เสียแล้ว

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…