Home ข่าวทั่วไป 7 ข้อดี ของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดี ของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

1,111
7 ข้อดี ของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดี ของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้ม ย่ำ แ ย่ ลง โดยเฉพาะการ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด-1 9ที่ส่งผลให้การเติบโตทางธุรกิจ ต้องหยุดชะงักลง เงินในกระเป๋า ถูกนำออกไปใช้ โดยไม่งอกเงยเพิ่มเพราะฉะนั้น ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ทองคำจึงเป็นตัวช่วยได้เป็น อ ย่ างดีและ 7 ประโยชน์ของการออมทองคำมีอ ย่ า งไรบ้างไปดูกัน

1 ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเงินสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแ ท น

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงินสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน

2ใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ไข้ ได้ ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ า พ ย า บาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึงโดยเฉพาะวัยเกษียณสุ ข ภ า พ อาจไม่แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มสาว ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย เพราะค่ารั ก ษ า พ ย า บาล ค่อนข้างสูง

3สำรองการเงินใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

หลายคน คงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาขายหรือจำนำ ในช่วงเปิดเทอมกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากค่าใช้จ่าย สำห รับค่าเล่าเรียนของลูก เรียกว่าไม่น้อยกันเลยทีเดีย หากมีการวางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้ว แต่เงินก็ยังไม่พอใช้จริงๆก็ได้ทองคำนี่ล่ะ มาช่วยให้ผ่ า นพ้นวิกฤติไปได้

4ให้เป็น ข อ ง ขวัญลูกในวันสำคัญ

พูดถึงทองคำถือเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าอยู่แล้ว หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรอง หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญเช่น วันเกิด รับปริญญาหรือแต่งงาน ซึ่งก็สามารถนำไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

5เป็น ทุ น สำคัญในการทำธุรกิจ

ถ้าไม่อ ย า ก ก ู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาทำธุรกิจแล้วล่ะก็ ทองคำสามารถนำมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้

6ใช้ป้องกันอัตราเงินเ ฟ้ อ

อัตราเงินเฟ้อคือ ศั ต รู ตัวฉกาจ ที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้อมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเงิน เก็บที่มีอยู่ อาจไม่พอใช้จ่ายใน ย า มเกษียณ

7สินทรัพย์ทางเลือกกระจายความ เ สี่ ย ง

ความ เ สี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย ง ของค่าเงินมีหลายประเทศเก็บสำรองทองคำเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติทางการเงิน ดังนั้น อ ย่ า งน้อยการมีทองคำติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแนวทางเพื่อช่วยให้เราไม่มีปัญหาทางด้านการเงินในอนาคตซึ่งไม่ว่าจะเก็บทองไว้ เพื่ออะไรแต่การมีสำรองไว้ ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ดีกว่า

ขอขอบคุณที่มา k o m c h a d l u e k verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…