Home ข่าวทั่วไป หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรปลูกไว้ที่บ้าน

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรปลูกไว้ที่บ้าน

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรปลูกไว้ที่บ้าน

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรปลูกไว้ที่บ้าน

ห น้ า ฝนทีไร มักมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนบ้านทุกที โดยเฉพาะ งู ที่เห็นทีไรเป็นต้องตกใจอุทานเสียงดัง งั้นถ้าไม่ อ ย า ก ให้งูมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน มีวิ ธี ไล่งูให้สะท้านแบบไหนยังไงกันบ้าง

ซึ่งการปลูกต้นไม้ที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันงูได้ไว้รอบบ้านของเรา เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่าย วันนี้เรามีต้นไม้ 5 ชนิดจะมาแนะนำทุกท่ า นให้ปลูกบริเวณบ้าน เพื่อ ป้ อ ง กั น ไม่ให้งูเข้าบ้าน เพื่อป้องการเกิด อั น ต ร า ยจาก งู พิ ษ

1 ฟ้ า ทะลาย โ จ ร

ฟ้าทะลายโจร หรือ หญ้ากันงู เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเหลี่ยม ใบเลี้ยงเดี่ยว ผิวใบเกลี้ยง ออกสลับตรงข้าม ทรงใบรีและแคบ ออกด อ กที่ซอกใบบริเวณปลายยอด มีสีขาว ด อ กมีขนาดเล็ก ปลายกลีบด อ กแตกเป็นแฉก

มีผลแห้ง ทรงรี ค ล้ า ย ฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หากตัวงูถูกับรากหรือใบจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการป ว ดบวม

2 จิงจู ฉ่ า ย

ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้สมุนไพรที่เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอ า ยุประมาณ 1 ปี มีเหง้าติดพื้ น อยู่ใต้ดิน ปลายใบมีขนาดแหลมแตกเป็นแฉก มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการไล่งู งูจะไม่ชอบกลิ่นของต้นจิงจูฉ่าย

3 ลิ้นมัง ก ร

เป็นไม้ล้มลุกมีอ า ยุ ยื น ลักษณะขอบใบ ที่เรียบเป็นสันแข็ง หรือเป็นคลื่น จึงทำให้สัตว์ไม่เข้าใกล้บริเวณที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในบ้าน เนื่องจาก ลั ก ษ ณ ะ กายภาพของสั ต ว์ชนิดนี้

ย า กต่อการเลื้อยผ่ า น ลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับการปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

4 ด า วเรือง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุก ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดดาวเรือง ก ลิ่ นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสัตว์ที่ใช้จมูกเป็ นหลัก ส่วนย างในลำต้น

ก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว นอกจากนี้กลิ่นของดาวเรืองยังรบกวนการจู่โจมของงู ส่วนย างในลำต้นก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวและทำให้สายตาของงูพร่าเลือนได้

5 กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายปsะดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อ า ยุ น า นหลายปี มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปลายแหลม ออกด อ กสีม่ว งลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีกลิ่น ค ล้ า ย กุ้ยช่ายทั้งที่ ด อ กและใบ

ซึ่งนอกจากจะส่วนที่ ช่ ว ย ป้องกันยุงและหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้าเข้ามาในเขตบ้านและสวนของเราได้ด้วยหน้าฝนนี้ก็อย่ าลืมจัดสวนกันใหม่ แล้วก็อ ย่ าลืมปลูกต้นไม้กันงูกันไว้ด้วยนะคะ อย่ างน้อยก็อุ่นใจว่ามีตัว ช่ ว ย ป้ อ งกันงูไม่ให้เข้าบ้าน แถมยังทำให้สวนของเราดูสดชื่น สวยงาม เขียวขจีมากขึ้นด้วย

ขอขอบคุณที่มา ปัญญาชีวิต panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…