Home ข่าวทั่วไป 10 เหตุผลที่คนหลังห้อง หลังจากเรียนจบแล้ว ได้ดีกันทุกคน

10 เหตุผลที่คนหลังห้อง หลังจากเรียนจบแล้ว ได้ดีกันทุกคน

10 เหตุผลที่คนหลังห้อง หลังจากเรียนจบแล้ว ได้ดีกันทุกคน

10 เหตุผลที่คนหลังห้อง หลังจากเรียนจบแล้ว ได้ดีกันทุกคน

นักเรียนหลังห้อง เจ้าของเหรียญทอง เรียน แย่ ไว้ผมทรงขัดใจแม่ มาเรียนก็สายประจำนับว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อน ความจริงใน

สังคมจริงๆ ถ้าย้อนไปในสมัยเราเรียนมัธยม เราต้องรู้จักกลุ่มเ ด็ กกลุ่มหนึ่งที่มักจะจับจองที่ชิดผนังด้านหลังห้องหรืออยู่ท้ายๆ ห้อง

เพื่อจะให้รอดพ้นสายตาครูผู้สอน แม้จะมีการย้ ายตำแหน่งให้เ ด้ กกลุ่มนี้มาหน้าห้องแล้ว พวกเขาก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ดีเชื่อว่า

ในตอนนั้นหลายๆคนรวมทั้งครูเองก็ต้องส่ายหน้ากับพฤติก ร ร มนอกกรอบที่ย ากจะเยียวย าด้วยความไม่สนใจโลก ไม่สนใจครูสอน

สอบตก เกรด แย่ผลการเรียนไม่พัฒนา จนหลายคนรวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต่างคิดว่า อนาคตของ เ ด็ กกลุ่มนั้นต้องแย่ แน่แต่ทว่า

มันไม่จริงแต่เคยสังเกตมั้ย ว่าเพื่อนกลุ่มนี้แหละ ทำไมพวกเขาส่วนใหญ่ ถึงประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายไม่ว่าจะด้านการงาน

การเงินธุรกิจสังคมหรือแม้กระทั่งด้านครอบครัวโดยมีตัวอ ย่ างมาแล้วมากมายและนี่คือ 10 เหตุผลว่าทำไม เ ด็ กหลังห้องมักจะได้ดี

หลังสำเร็จการศึกษา

1 เ ด็ กหลังห้อง- มักจะตั้งคำถาม ที่สวนทางกับการศึกษาเพราะเขาเชื่อว่า มีหลากหลายวิธีที่จะได้มาซึ่งความรู้และการเรียนรู้นอก

กรอบมักจะทำให้เขาเรียนรู้ในมุมที่แตกต่าง

2 เ ด็ กหลังห้อง- จะไม่ยอมทำตามอะไรง่ายๆเพราะเขามักจะมีคำถามว่าทำไมทำไม ทำไม อ ย่ างไม่สิ้นสุด จนกระทั่ง เขาจะได้คำ

ตอบของคำถามจนพอใจ

3 เ ด็ กหลังห้อง -จะไม่ชื่นชมใครออกหน้าออกตา แค่เขาตระหนักว่า โลกทุกวันนี้เขาทำงานก็เพื่อตัวเขาเอง และทุกคนก็จะรับรู้ได้

4 เ ด็ กหลังห้อง- จะรู้ดีว่ามีเรื่องสำคัญให้เขาครุ่นคิดมากกว่าผลการเรียน เกรด A,B,C หรือ D เพราะสุดท้ายแล้ว การใช้ชีวิตในโลก

แห่งความจริงสำคัญกว่า

5 เ ด็ กหลังห้อง-จะรู้ดีว่าหนทางความสำเร็จของแต่ละคนต่างออกกันไป เขาจะไม่ยอมให้ใครมาออกแบบความสำเร็จของพวกเขา

เพราะเขากระหาย ที่จะเรียนรู้รสชาติและสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง

6 เ ด็ กหลังห้อง-รู้ว่าทำอ ย่ า ง ไรถึงจะดึงศักยภาพของคนอื่นออกมาใช้ได้ฉะนั้น เขามักจะมีเพื่อนมากมายและรู้ว่า เพื่อนแต่ละคนมี

จุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหน

7 เ ด็ กหลังห้อง- ชื่นชอบ ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการที่มีคนมาคอยสอนและคอยบอกว่าต้องทำแบบนี้ ต้องทำแบบนั้นเป็น

เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับพวกเขาเขาชื่นชอบการที่ออกไปค้นหาด้วยตนเอง พร้อมกับแรงบันดาลใจ

8 เ ด็ กหลังห้อง- ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาตั้งมั่น บนพื้นฐานของการเรียนรู้จากความผิดพลาดความสำเร็จไม่ได้สวยงาม

เสมอไป ดังนั้น เขาจะไม่อายต่อการแสดงออกใดๆที่บางครั้ง อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นหัวเราะเ ย าะเขา

9 เ ด็ กหลังห้อง-จะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะ เวลาและพลังงานเป็นสิ่งมีค่าเขามักเป็นคนที่พิถีพิถัน กับต้นทุนของ

เวลาและบริหารเวลาได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพและใช้มันได้อ ย่ างคุ้มค่า

10 เ ด็ กหลังห้องผู้เป็นนักช่างฝันในขณะที่เพื่อนกำลังจดจ่อกับวิชาที่คุณครูสอนในหัวของเขากลับสนใจสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนนั่น

คือชีวิตจริงและความท้าทายที่จะต้องเจอในชีวิตอีกมากมายบทความนี้ไม่ได้บอกว่าเ ด็ กหลังห้องจะจบออกมาได้ดีทุกคน แต่มัน

ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นในวันนั้นไม่ได้ตัดสินอนาคตของพวกเขาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจเรียนไม่สนใจกรอบแล้ว

ชีวิตจะไม่เจริญ

เมื่อความคิดของคนเราไม่เหมือนกัน โอกาสไม่เหมือนกันความสำเร็จในชีวิตก็แตกต่างกันการจะตัดสินว่าเ ด็ กหลังห้อง ต้องจบออก

มาแบบไม่มีอนาคตเราจึงอย ากให้มองพวกเขาใหม่และย้อนมามองระบบการศึกษาที่ครูพย าย ามยัดความรู้ที่ไม่จำเป็นต่อบางคนลง

ไปในหัวของพวกเขาแล้วใช้สิ่งที่เรียกว่าวุฒิบัตร มาเป็นตัวตัดสิน ว่าใครคู่ควรแก่องค์กรเด็ กที่มีความสามารถแต่ไม่ได้เก่งทุกทางก็

ถูกตัดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพออกมาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาที่เคยเป็นนักเรียนหลังห้องหยุดแต่ตรงกันข้ามเขาทำทุกอย่ าง

เพื่อความสำเร็จโดยไม่ถูกตีกรอบจับนั่งในตำแหน่งบริษัทที่ถูกระบบ การศึกษาโปรแกรมมาให้จบออกมาเป็นมนุษย์เงินเดือนและนี่

คือ เหตุผลที่ว่าทำไมนักเรียนหลังห้องจึงได้ดี กว่านักเรียนหน้าห้องที่เรียนดีหลายๆ คน

ขอขอบคุณ t d a i l y  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…