Home ข้อคิดชีวิต ภรรย าทั้งหลายควรรู้ ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

ภรรย าทั้งหลายควรรู้ ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

ภรรย าทั้งหลายควรรู้ ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

ภรรย าทั้งหลายควรรู้ ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

เมื่อคน 2 คนสมรสกันแล้ว จะมีปัญหากันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะจู่ๆ คนแปลกหน้า 2 คนคบหากัน

จากนั้นก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หวังว่า ไปตลอ ดชีวิต จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ต้องค่อยๆ

เรียนรู้ ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ แก้กันไป ซึ่งในท้ายที่สุดถ้าพย าย ามปรับ พย าย ามเปลี่ยน พย าย ามแก้แล้ว

แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆ ก็จะจบด้วยการเลิกรานี่อาจเป็นสิ่งที่เ ตื อ นใจว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กก่อน

จะตกลงปลงใจแต่งงานกับใคร ก็ขอให้คิดให้ดีๆ และคิดให้รอบคอบ ว่าคนคนนี้คือคนที่จะเป็นคู่ทุ ก ข์

คู่ย ากกันไป เพราะคงไม่มีใครที่อย ากจะแต่งงานแล้วแต่งงานเล่าด้วยความตั้งใจ ที่สำคัญ อ ย่ าลืมนึกถึง

ทะเบียนสมรส ถ้าคุณอย ากจะเป็นสามีหรือภรรย าที่ถูกต้องต ามกฎห ม า ย และมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ที่

กฎห ม า ยคุ้มครองการจะเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกต้องนั้นดูกันที่ทะเบียนสมรส มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใคร

จะมาก่อน มาหลัง ต ามหลักกฎห ม า ยจะยึดที่เอกสา รเท่านั้น รวมไปถึงการแต่งงานด้วย ต่อให้จัดงานแต่ง

อลังการใหญ่โตแค่ไหน หากไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในทางกฎห ม า ย หากเกิดเหตุ

ต้องเลิกรากันขึ้น มาท รั พ ย์สินจะแบ่งกันไม่ได้ ชื่อใครก็เป็นของคนนั้นเลย

จดทะเบียนสมรสดี อ ย่ า ง ไร

1 หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเ สี ย ชีวิตจากไป ภรรย าหรือสามีมีสิทธิ์ที่จะได้รับม ร ด ก

2 ภรรย าสามารถเลือ กได้ว่าจะใช้น้ำสกุลสามีหรือไม่ จะใช้หรือไม่ใช้ก็ต ามสะดวกเลย

3 เป็นเอกสา รสิทธิ์ที่มีส่วนร่วมในการจัดการสินสมรสได้

4 เป็นสิ่งที่แสดงว่าเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกกฎห ม า ย ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวร่วมกัน

5 สามีภรรย าที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถใช้เอกสา รทะเบียนสมรสขอสิทธิ์ในการใช้สัญชาติไท ยได้

6 หากมีฝ่ายใดเ สี ย ชีวิตในหน้าที่ ภรรย าหรือสามีที่ยังอยู่มีสิทธิ์รับเงิน

7 เด็ กที่เกิดมานั้นถูกต้องต ามกฎห ม า ย

8 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอ กใจ มีชู้ สามารถเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยได้

9 มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากคนที่ทำให้ภรรย าหรือสามีเ สี ย ชีวิตได้

10 ทะเบียนสมรสนำไปใช้สิทธิ์ล ดหย่อนภาษีได้

เป็นเอกส ารสำคัญมาก ๆ ในทางกฎห ม า ย เพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอน เราต่างเห็นกัน มาหล า ยคู่

แล้วต่อให้รักกันปานจะกลืนกินแต่พอเลิกกัน มาก็แทบจะแย่งท รั พ ย์สินกัน ซึ่งเรื่องการจัดการท รั พ ย์

สินนี้เองถ้ามีทะเบียนสมรสจะสามารถแบ่งกันได้ ถ้าไม่มีก็ชื่อใครของคนนั้นเลย แถมยังใช้ฟ้องชู้ได้อีกด้วย

อย่ าลืมว่ากฎห ม า ยไม่เคยสนว่าจะมาก่อนหรือหลัง ไม่มีคำว่าน้อยหรือหลวง มีแต่ว่าใครถือทะเบียนสมรสแค่นั้น

ขอขอบคุณที่มา,deejaiplus

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…