Home ข่าวทั่วไป เหรียญบาท พญาครุฑ ปี 17 พกติดตัวแล้ว ช่วยชีวิตดี

เหรียญบาท พญาครุฑ ปี 17 พกติดตัวแล้ว ช่วยชีวิตดี

เหรียญบาท พญาครุฑ ปี 17 พกติดตัวแล้ว ช่วยชีวิตดี

เหรียญบาท พญาครุฑ ปี 17 พกติดตัวแล้ว ช่วยชีวิตดี

จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความเชื่ อของคนโบราณเกี่ยวกับการพกเหรียญพญาครุฑปี 17 กับบทความเหรียญพญาครุฑปี 17 พกติดตัว

ไว้ ชีวิตจะดี ไปดูกันว่าการพกเหรียญจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไร

เหรียญพญาครุฑปี 17 เชื่อว่าถ้าหากใครมีติดตัวไว้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและคนรอบข้างด้วยอำนาจบาร มีของเหรียญ

ตราครุฑปี 17 โดยอำนาจของเหรียญตราครุฑนั้น จะช่วยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่ างที่เป็นสิ่งลี้ลับ ภูตผีปีศาจต่างๆที่เราอาจมองไม่เห็น

นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ยังสามารถช่วยลบล้างอำนาจ อาถรรพ์ คุณไสยต่างๆทั้งปวงภูตผีปีศาจ

ไม่กล้าเข้ามาใกล้ช่วยปกปักรั ก ษ าคุ้มครองให้พ้นจากภั ย เป็นคงกระพัน เป็นเมตต ามหานิยม อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการค้า

ข า ยดี เป็นสื่อนำโชคนานาประการมาให้ และนอ กจากนี้ยังช่วยปกป้องคุ้มกันภั ยจากสั ต ว์ต่างๆ ส า รพัดนึก งูเงี้ยวเข ี้ยวขอไม่กล้า

เข้ามาใกล้กรายเข้าใกล้ เพราะเนื่องจากเกรงบารมีตบะบารมีขององค์พระพุทธเป็นที่สุด ดังเรื่องเล่าของพรานสุขที่ได้เล่าเกี่ยวกับ

ความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบาทพญาครุฑนี้ ที่ได้เล่าต่อๆกัน มาว่าบรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า เพราะเชื่อว่า พระเครื่อง

มีคุณทางเมตต าหรือแคล้วคลาด หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย จะแคล้วคลาดไปหมด พรานสุขเล่าว่าจะพกถุง

พลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยย าสุบ ใบตองอ่อนต ากแห้ง เปลือ กมะขามไว้บดผสมเครื่องสูบ

และมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง พกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองเครื่องสูบนั่นคือเหรียญบาทพญาครุฑ โดยพรานสุขเล่า

ว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราครุฑ โดยตอ กให้ด้านที่เป็นรอยครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอ ก

เสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม และอีกท่านหนึ่งเคยเล่าว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่

ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้ จึงเอา เหรียญบาทตราครุฑ ตอ กลงไปที่

หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่ างน่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ เช่นเดียวกับ

หมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสัมภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข ก็จะตอ กเหรียญตราครุฑให้จม

ห า ยไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกดภูตผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมารบกวนใครเหรียญบาทพญาครุฑ

จึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า อย่ างเช่น พรานไพร คนตัดไม้ ส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะพกติดตัวเข้าป่าไปด้วย เพื่อเป็นการ

ป้องกันสิ่งลี้ลับ แค่เหรียญบาทตราครุฑเท่านั้น โดยไม่ต้อง ผ่ า น พิธีทำการเสกแต่อย่ างใด นับได้ว่าเป็นเหรียญบาทตราครุฑปี 17

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่ างมาก หากให้มีพกติดตัวเอาไว้ย่อมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลรอบกายอย่ างแน่นอน บอ กบุญ

นี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ขอให้บุญบารมีส่ งไปถึงผู้ที่บอ กบุญด้วยเถิด

ขอขอบคุณที่มา,deemindplus

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…