Home ข่าวทั่วไป การแก้มะละกอใบเหลือง ต้นเฉา ด้วยของใช้ในบ้าน

การแก้มะละกอใบเหลือง ต้นเฉา ด้วยของใช้ในบ้าน

การแก้มะละกอใบเหลือง ต้นเฉา ด้วยของใช้ในบ้าน

การแก้มะละกอใบเหลือง ต้นเฉา ด้วยของใช้ในบ้าน

เกษตรกรชาวสวนมักจะเจอปัญหาต้นมะละกอ เกิด เ ชื้ อ ร า และ มีอาการ ใบหงิกใบด่าง โดยเฉพาะมะละกอ ที่ปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำๆ

ที่ไม่ได้มีการปลูกพืชอื่นสลับ หรือ ไม่มีการพักดิน ซึ่งถ้าระ บ า ดไปทั่วแปลงจะมีผลต่อผลผลิตเป็น อ ย่ า ง มาก

การเตรียมแปลง ป ลู ก

1 ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมห่างจากหลักกลางประมาณ 25 เซนติเมตร และ ขุดลึก 5O เซนติเมตร

เอาดินขึ้นไว้บนป า ก หลุมอ ย่ าให้โดนหลักเล็กทั้ง 2 ซึ่งจะเป็นหลักบังคับ

2 ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก เก่า ๆ ประมาณ 1 wลั่วหรือครึ่งบุ้งกี๋ลงบนดินที่ขุดขึ้นมา และใส่ร๊อกฟอสเฟตลงไปอีก 1OO ก รั ม

ถ้าไม่มีร๊อกฟอสเฟตให้ใช้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ใส่แทนจำนวน 2O กรัม หรือประมาณ 2 ช้อนแกงต่อหลุม คลุกเคล้าดิน

กับ ปุ๋ ยให้เข้ากันดี และใช้ จ อ บ กลบดินลงหลุมให้เสมอ ป า กหลุม

ขั้นตอนการปลูก

ให้นำ ต้นกล้าเรียงกระจายไว้ตามหลุมต่าง ๆ หลุมละหนึ่งถุง หลังจากนั้นเอาถุงwลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำ

แหน่งระยะปลูกกลางหลุมกลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว

ต้นจะตรงกันทุกแถวและรดนํ้าให้ชุ่มถ้าเ ก ษ ต ร กรปลูกมะละกอช่วงต้นฤดูฝน จะช่วยประหยัดทุนและแรงงานในการให้นํ้า

โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องให้นํ้ากับต้นกล้ามะละกอ จนตั้งตัวได้

โดยรดนํ้า 2-3 วันต่อครั้ง และที่สำ คัญคือช่วงที่มะละกอออก ด อ ก ติดผลเป็นช่วงที่ต้องการ นํ้ามาก ก า ร ขาดนํ้าจะทำ

ให้ ด อ ก ร่ ว ง ผล ร่ ว ง ผลไม่สมบูรณ์การ ให้นํ้ากับต้นมะละกอ อ ย่ า งสมํ่าเสมอ จึงทำให้มะละกอ มีผลผลิตสูง

โดยเฉพาะ ม ะ ล ะ ก อ ที่ปลูกในที่ดอน หรือ ในเขตจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้ น ตอนการแก้มะละกอใบเหลื อ ง

ส่ ว นผสม

เกลือ 2O ช้อน หรือ 1OO กรัม

ขั้ น ตอนทำ

ม ะ ล ะ ก อ ที่ใบ เ ห ลื อ งให้ใส่เกลือ 1OO กรัม โรยบริเวณโคนต้น และรดน้ำตามทันที เดือนละ 3 ครั้ง เwราะจะช่วยใน

ก า ร บำรุงต้นในส่วนที่ขาดไปและก็รดน้ำใส่ ปุ๋ ย ม ะ ล ะ ก อ ก็จะมาปกติเหมือนเดิม ต้นเขียวงาม ผลดกความเค็ม

หรือ ส า ร ละลายที่มีอยู่ในรากที่น้อยกว่าในรากก็จะไหลออกมาที่ดินง่ายๆก็คือน้ำในรากพืชมีความเค็มน้อยจะไหลออกมา

หาน้ำในดินที่มีความเค็มมากจึงทำให้ เ ช ื้ อ โ ร ค ที่อยู่ในระบบลำเลียงท่อน้ำท่ออาหารพืช ไหลออกมาด้วย เหมือน

การถ่ายเ ลื อ ด ของผู้ ป่ ว ย ลู คี เ มี ย นั่นล่ะค่ะ เลยทำให้ เ ชื้ อ โ ร ค ในต้นพืชเจือจางลงแต่ไม่ได้หายไป

ขอขอบคุณที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…