Home ข่าวทั่วไป ขั้นตอนและวิธีการโอนที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินจากไป

ขั้นตอนและวิธีการโอนที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินจากไป

1,549
ขั้นตอนและวิธีการโอนที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินจากไป

ขั้นตอนและวิธีการโอนที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินจากไป

สายตรงกฎหมาย โ ด ย ทนายรัชพล ศิริสาคร เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต ม ร ด ก

ย่อมตกทอดแก่ทา ย า ท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ

แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะ

ยุ่ง ย า ก หน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดก ที่ดินกันคร่าวๆ สำหรับใครที่มีพ่อแม่

บุตร ธิดา หรือคู่สมรสทิ้งสมบัติเอาไว้ให้ แต่ไม่ได้โอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็มาด่วนจากไป

ก่อนมรดก ที่ดินเมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต ทา ย า ท จะรับมรดก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือ

ทา ย า ท กันไป โอนที่สำนักงานที่ดินและอีกวิธีนึงคือตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งต้องไปขึ้นศาล

การโอนมรดกที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐานการ เ สี ย ชี วิ ต เช่น ม ร ณ ะ บัตร

3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก เช่น เป็นลูก

เป็นภรร ย า พินัย ก ร ร มเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว

เชื่อว่าผู้ขอเป็น ท า ย า ท มีสิทธิรับ ม ร ด ก ตามที่ขอแล้ว

พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำ ก า ร ประกาศ ม ร ด ก มีกำหนด ๓๐ วัน

แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้านจริงๆ มันมีรายละเอียดมาก

ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียด

ส่วน ก า ร โอนที่ดินโดยตั้งผู้จัด ก า ร ม ร ด ก สามารถทำได้

1 ให้ ท า ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้ จั ด การ

ม ร ด ก ท า ย า ท ต้องไปให้ ก า ร ที่ศาล

2 จ ะ มีการจดทะเบียนผู้จัดการม รด ก

3 หลังจากนั้น ผู้จัด ก า ร ม ร ด ก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย

เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง

ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอน

ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ขอขอบคุณที่มา parinyajai

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…