Home ข้อคิดชีวิต ไมยราบ วัชพืชที่หลายคนดูว่าไร้ค่า แต่ความจริงมีประโยชน์มาก

ไมยราบ วัชพืชที่หลายคนดูว่าไร้ค่า แต่ความจริงมีประโยชน์มาก

ไมยราบ วัชพืชที่หลายคนดูว่าไร้ค่า แต่ความจริงมีประโยชน์มาก

ไมยราบ วัชพืชที่หลายคนดูว่าไร้ค่า แต่ความจริงมีประโยชน์มาก

ในบ้านเราคงไม่มีใครไม่รู้จักหนามไมยร า บกันใช่ไหม ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะถอนหรือถางทิ้งเ พ ร า ะเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์

ทำให้พืชผักที่เราปลูกไว้ไม่งามเ พ ร า ะมีไมยร า บขึ้นแซมอยู่ แต่วันนี้เราจะพามาดูถึงประโยชน์ของไมยร า บที่มต่อชาวต่างชาติ

กัน ซึ่งหล า ยคนคงคาดไม่ถึงเลยล่ะ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยเมื่อ กระแสต้นไม้กำลังมาแ ร ง และร า ค าแพงแซงทองคำไป

แล้ว ช่วงนี้คนเลยสนใจปลูกและให้ความสำคัญกับต้นไม้กัน มากขึ้น แต่คนอ ย่ างเราๆ คงไม่มีปัญญาไปซื้ อมอนสเตอร่าร า ค าเป็น

แสนเป็นล้าน

มาปลูกกันหรอ ก ไม่ได้ดูถูกใคร อันนี้ห ม า ยถึงตัวเอง ฮ่าๆวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆ มามองหาต้นอะไรสักต้นที่ดูน่าจะมีประโยชน์บ้าง

พอ ดีไปเห็น มาว่าที่ญ ี่ปุ่ น เขาเอาไมยร า บไปปลูกใส่กระถางข า ย น่าสนใจดี วันนี้เลยมาเล่าให้ฟัง ไมยร า บ หรือที่แต่ละพื้นที่

เรียกแตกต่างกันออ กไปว่า ว่า

กระทืบยอ ด หนามหญ้าร า บ จันทบุรีหงับพระมาย ชุมพร,ก้านของ นครศรีธรรมราช,ระงับภาคกลาง,หญ้าปันยอ ดหญ้าจิยอบ,จิ๊ยอบ

ภาคเหนือ,กะหงับด้านของหงับพระพาย ภ า ค ใ ต้,หญ้าปันยอบ กะเสดโคกหญ้างับเป็นต้นถ้าพูดถึงสมัยเ ด็ ก มันชอบขึ้นแถวๆ บ้าน

หรือแม้แต่ข้างๆ สนามหญ้าที่โรงเรียน เ ด็ กๆ จะชอบเอามือไปแตะใบมัน พอแตะแล้วมันก็หุบ แปลกดีนะ มันโดนอะไรสั่นสะเทือน

หรือ กระทบ

ฝนตกใส่นิดเดียวมันก็หุบ ส่วน มากเรามักจะถอนทิ้งเ พ ร า ะมัน มีหนามด้วย เป็นต้นไม้ที่หา ส า ระประโยชน์อะไรแทบไม่ได้เลย

นอ กจากเอาไว้จิ้มเล่น ให้ใบมันหุบแก้เ ค รี ย ดไปวันๆแต่เพื่อนๆ รู้ไหม ว่าเจ้าวัชพืชที่เราคิดว่ามันหา ส า ระประโยชน์อะไรไม่ได้นี่

ประเทศญ ี่ปุ่ น เจานำ หญ้าไมยร า บ ไปใส่กระถางไปวาง ข า ย ร า ค าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เนื่องจากที่ญ ี่ปุ่ น เขาเชื่อว่าไมยร า บ

เป็นพืล้มลุกที่มีลักษณะพิเศษ คือ หากได้รับแ ร งสั่นสะเทือน ก้านและใบก็จะตอบสนองด้วยการหุบตัวลงอ ย่ างรวดเร็ว ซึ่งพวกเขา

เอามันไปปลูกไว้เป็นต้นไม้เ ตื อ นการเกิดแผ่นดินไหว โอ้ มาย ก้อ ดดดดดด พระเจ้าจ๊อ ด มันยอ ด โ ค ต ร ๆ

อันนี้ไม่ได้มโนกันไปเองเ พ ร า ะ ไม่นาน มานี้ทางเ พ จ ข ี้เล่า ได้ออ กมาโ พ สต์ภาพหญ้าไมยร า บ ที่ชาวญ ี่ปุ่ นนำไปวาง ข า ย

ในร า ค า 2 ต้น 40 บ า ท นี่ร า ค าเท่าๆ กล้วยไม้ที่ ข า ยแถวบ้านเลยนะ 3 ต้น 100 ฮ่าๆ โดยจากโ พ สต์นั้นได้ระบุว่าธัมโมอิญ ี่ปุ่ น

เอาหญ้าจิ๊ยอบมา ข า ย 2 กระถาง 130¥ หรือประมาณ 40บ า ท แถวบ้านเรานี่เด็ดทิ้งถอนทิ้งไป สมัยเ ด็ กข ี่รถถีบแล้วล้มใส่นะ

หนามมันนะ จิ้มจนขาล า ยเลย กลับ ไ ท ย รอบหน้าต้องถอน มา ข า ย บ้างแล้ว 5555555

ว่ากันว่าการหุบของใบ เ ตื อ นแผ่นดินไหวได้

ความเห็นของชาวเน็ตก็ถือว่ามีประโยชน์ในบ้านเขาแหล่ะแล้วบ้านเราล่ะ มันเอามาทำอะไรได้บ้างนอ กจากเอาไว้จิ้มเล่นจากการ

ศึกษาอ ย่ าตั้งใจเพื่อที่จะหาแหล่งอ้างอิง เ พ ร า ะสงสัยว่ามันเอาไป ทำอะไรได้อีกไหม เ พ ร า ะตั้งแต่เกิดจนโตมาก็ไม่ได้สนใจมัน

เลยจนเจอเ พ จนั้นแหล่ะพบว่าเจ้าไมยร า บเนี่ย มันเป็นพืชส มุ น ไ พ รสำคัญของ ไ ท ย และมีดอ กและใบสวยงาม ยังประโยชน์

อื่นๆ อีกนะคะมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่ ไ ท ยหรอ ก มันเดินทางมาไกลมากนะ มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งความจริง

แล้ว เมื่อก่อนประเทศ ไ ท ยได้มีการนำเข้ามาโดยกรมทางหลวงเพื่อนำมาใช้คลุมหน้าดิน

โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหล า ยปีมักแผ่ทอ ดเลื้อยต ามพื้นดิน บางครั้งจะสูงถึง 1 ม,ต้นมีน้ำต าลแดง มีขนาดเล็กและมีขนห ย า บ ๆ

ปกคลุมที่ลำต้น แกนก้านใบ ท้องใบ รวมไปถึงช่อ ดอ ก และข ย า ยพันธุ์ด้วยวิ ธีการเพาะ เ ม ล็ ดในปัจจุบันได้มีการนำไปศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาต่อยอดนำมาใช้เป็นย า รั ก ษ า โ ร คเ บ า ห ว า นโดยจากงานวิจัยนี้เองก็เป็นตัวตอ กย้ำภูมิปัญญาแ พ ท ย์แผนไ ทยใน

ส ร ร พ คุ ณ ของไมยร า บและยังได้มีการยืนยันด้วยว่าการดื่มชาส มุ นไ พ รตัวนี้ต่างน้ำทุกวันก็ไม่มีผลข้างเคียงหรือ พิ ษ ใด ๆ เลย

แม้กระทั่งในสั ต ว์ทดลองก็ไม่พบถึงอาการผิ ดปกติแต่อ ย่ างใด นอ กจากนี้ไมยร า บยังมี ส ร ร พ คุ ณ อื่น ๆ อีกมากมาย โดยส่วนที่

นำมาใช้ก็ได้แก่ ต้น ราก ใบ และทุกส่วนของต้น ราก ลำต้น ใบ ดอ ก ผล

นอ กจากนี้ประโยชน์ไมยร า บด้านอื่น ๆ คือ การนำลำต้นของไมยร า บมาดัดทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น การทำกรอบรูป การทำเป็นกระ

ถางต้นไม้ในรูปแบบต่างๆ เ พ ร า ะต้นไมยร า บเป็นไม้ที่ดัดง่าย สามารถดัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ จะใช้ทำเป็นกระเช้าหรือ กระถางใส่

กล้วยไม้ หรือไม้ดอ กไม้ประดับรวมไปถึงโครงกระเป๋าต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน รู้แบบนี้แล้ว ก็ค่อยสบายใจหน่อย เ พ ร า ะมันไม่ได้มีเอาไว้

เพื่อจิ้มเล่นให้ห า ยเ ค รี ย ดเท่านั้น ฮ่าๆ ว่าละก็ลองขุดมาปลูกใส่กระถาง โ พ ส ต์ ข า ย ใน อ เ ม ซ อ น ดู เผื่อ ข า ย ได้

ขอขอบคุณที่มา sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…