Home ข่าวทั่วไป บ้านใครมีกระติกน้ำร้อน ดูให้ดีก่อนต้มน้ำ

บ้านใครมีกระติกน้ำร้อน ดูให้ดีก่อนต้มน้ำ

บ้านใครมีกระติกน้ำร้อน ดูให้ดีก่อนต้มน้ำ

บ้านใครมีกระติกน้ำร้อน ดูให้ดีก่อนต้มน้ำ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กระติกน้ำร้อน ซึ่งในปัจจุบันหล า ยๆบ้านจะใช้กระติกน้ำร้อนที่เป็นไฟฟ้าและใช้

เ สี ยบต้มน้ำร้อนกินกันอยู่ทุกวัน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่า

หลา ยคนอาจจะคงได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สำหรับการดื่ มเครื่องดื่ มน้ำอุ่นน้ำร้อนนั้นเป็นเรื่องที่ดีกับสุ ข ภาพร่างกายให้แข็งแรง

หล า ยๆคนนั้นก็ได้ใช้วิ ธีการต้มน้ำร้อนจากกาน้ำร้อนไฟฟ้ากันทั้งนั้น เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว และหล า ยๆคนนั้นก็อาจจะ

ไม่ได้สังเกตุกันว่า สำหรับด้านในที่อยู่ในกระติกน้ำร้อนนั้น มันจะมีเป็นค ร า บตะกรันที่เกาะอยู่ด้านใน ซึ่งเมื่อเราได้ดื่ มน้ำเข้าไปก็จะ

ส่งผลไม่ดี กับสุ ข ภ า พกว่าจะให้ผลที่ดีได้

การใช้ความร้อนสูงหรือ การต้มน้ำเดือ ดๆ ทำให้อาหารหรือน้ำดื่ มนั้นป ร า ศจากเ ชื้ อโ ร คต่างๆได้ ความร้อนนั้นจะเข้าไปทำ ล า ย

เ ชื้ อ โ ร คที่มีอยู่ แต่ก็ยังไม่ถูกทั้งหมดไป เพราะการต้มน้ำในการน้ำจำนวนหลายๆครั้งนั้น โดยที่ไม่ทำการเปลี่ยนน้ำด้านในหรือไม่

ได้ทำความส ะ อ า ด กาต้มน้ำอยู่บ่อยๆ ก็จะส่งผลที่ไม่ดีได้ผู้ที่ใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าในการต้มน้ำต้มกาแฟ ต้มเครื่องดื่ มชาต่างๆ

ประเภทร้อนนั้น ควรที่จะระมัดระวังในการใช้ หากได้ใช้น้ำจากธรรมชาติอ ย่ างน้ำบ า ดาลหรือน้ำประปานั้น ก็จะมีความเป็นก รดอยู่

เมื่อได้เจอ กับความร้อนในหม้อ ซึ่งเป็นโลหะ หล า ยๆครั้งเป็นเหตุที่จะทำให้น้ำนั้น มีความงวดและกล า ยเป็นก้อนแข็งๆเล็กๆ

ที่เกาะอยู่ต ามผนังด้านในของกาน้ำร้อนได้ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นตะกรันธาตุ ซึ่งไม่ควรดื่ ม การที่ใช้กาน้ำร้อนไฟฟ้าไม่ควรตั้งการให้อยู่

กับความร้อนตลอ ดเวลา เพราะนั่นจะทำให้โลหะได้หลุดมาปะปนอยู่กับในน้ำดื่ มทำให้เราดื่ มเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว ควรที่จะเปิดฝา

และควรล้างทำความส ะ อ า ดในทุกๆครั้ง

น้ำที่เราดื่ มกันในทุกวันนี้จะผสมไปด้วยธาตุหล า ยชนิด ซึ่งถ้าหากว่ามีการต้มจนเดือ ดแล้วอุณหภูมิที่สูงในจำนวนหล า ยๆครั้ง

น้ำที่เหลืออยู่ด้านในจะมีปริมาณของแร่ธาตุชนิดที่ปะปนเข้มข้น มากขึ้น ซึ่งจะหลงเหลืออยู่ และเกิน มาตรฐานที่เราจะสามารถนำ

มาดื่ มนำมาบริโภคกันได้

วิธีล้างกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

วิธีกา รล้างกาต้มน้ำที่ให้ผลดีที่สุด นั่นก็คือ การใช้น้ำส้มสายชู โดยให้เทน้ำส้มสายชูใส่ลงไป 6 ช้อนโต๊ะในกระติกน้ำร้อนใส่ที่ใส่น้ำ

เอาไว้แล้วคนให้เข้ากันแล้วทำการเ สี ยบปลั๊กทำงานได้ปกติเมื่อถึงจุดความร้อน เดือ ดแล้ว ให้ถอ ดปลั๊กออกทิ้งเอาไว้นาน 4-5 ชม

หรือจะทิ้งเอาไว้ข้ามคืน สำหรับค ร า บตะกรันที่ไม่ดีนั้น ก็จะหลุดออ กไป แล้วนำมาล้างทำความส ะ อ า ดได้ต ามปกติสำหรับ

คร า บตะกรันที่เกาะอยู่ในกระติกน้ำร้อนนั้น จะมีผล เ สี ยกับร่างกายของเราอ ย่ างมาก ยิ่งได้สะสมอยู่ปริมาณมากและสะสมอยู่

เป็นเวลานาน ก็จะไม่ดี กับสุ ข ภาพร่างกายของเราเลย หมั่นทำความส ะ อ า ด กระติกต้มน้ำและกาต้มน้ำอยู่เสมอในทุกๆครั้ง

ขอขอบคุณที่มา ideadeede hostingrc sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…