Home ข่าวทั่วไป ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน สูบน้ำได้ตลอด

ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน สูบน้ำได้ตลอด

1,075
ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน สูบน้ำได้ตลอด

ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน สูบน้ำได้ตลอด

ก า รนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นมาใช้ในด้านของการเกษตรบนพื้นที่สูงกว่า ทางด้านของเกษตรกรหลายๆท่านอาจจะต้องใช้ต้น ทุ นทั้งในเรื่องของเครื่องจักรรวมถึงพลังงานไฟฟ้าพลังงานเ ชื้ อเพ ลิ งอื่นๆ

ที่จะนำมาใช้ในการสูบฉีดน้ำขึ้นมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ แต่สำหรับเกษตรกรนั้นสามารถที่จะลดในส่วนของต้ น ทุนเหล่านี้ลงไปได้ ด้วยวิธีการทำ พญาแร้งให้น้ำจะเป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูญญากาศปั๊มน้ำแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน

จะสามารถสูบน้ำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยที่ไม่ต้องเสียเงินกันเลย เป็นนวัตก ร ร มการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอ ย่ างยั่งยืนพญาแร้งให้น้ำ จะมีลักษณะของการทำงานที่มีความคล้ายๆกับน้ำทั่วไป การลักน้ำนั้นจะเป็นการที่เรานำน้ำจากที่สูงลงมาใช้ในพื้นที่ที่ต่ำกว่า

แต่ในส่วนของการทำงานพญาแร้งให้น้ำจะเป็นการนำน้ำจากในแหล่งน้ำธรรมชาติในที่ต่ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง จากการสูบน้ำด้วยระบบแรงอัดสูญญากาศ โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานใดๆ

ซึ่งมีการวางระบบตามขั้นตอน และใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามด้านล่างนี้

1 น้ำ ย าประสานท่อ กาวสำหรับอุดรอยรั่ว

2 ท่ อ เหล็กและข้องอ สำหรับเชื่อมต่อกับถัง 200 ลิตร

3 ท่ อ PVC ขนาด 3-4 นิ้ว สำหรับดูดน้ำพร้อมวาล์วหัวกะโหลกเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ

4 ท่ อ PVC ขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว สำหรับส่งน้ำไปใช้งาน พร้อมข้องอและข้อต่อ

5 ว า ล์วเปิด-ปิด สำหรับท่อเติมน้ำ,ท่ออากาศและเปิด-ปิดน้ำใช้งาน

6 ท่ อพักลม ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ความ ย าว 50 ซม สำหรับส่งแรงดันน้ำ

7 ฐ า นสำหรับวางถังน้ำ 200 ลิตร ความสูงประมาณ 1.20 เมตร

8 ถั ง เหล็ก ขนาด 200 ลิตร ไม่มีรูรั่วและมีฝาปิดมิดชิด

ก า รเชื่อมต่อถังน้ำสุญญากาศเข้ากับระบบท่อส่งน้ำ

ส่ ว นที่ 1

ด้านที่ใช้สำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของด้านบนของถัง ให้ทำการต่อเป็นท่อ PVC ให้ลอยขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นท่ออา กาศ พร้อมกับตัววาล์วเปิดปิด ในส่วนของด้านล่างถังนั้น ทำการเชื่อมต่อท่อเหล็กนำมาต่อเข้ากับตัวถัง และต่อท่อ PVC ขนาดประมาณ 2 นิ้วสำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์

และในทุกระยะห่ า ง ประมาณ 30 เมตรนั้น ก็ให้ต่อท่อพักลมเอาไว้เพื่อใช้เป็นการช่วยส่งแรงดันน้ำให้ไปสู่ที่ปลายสาย แล้วให้ลดขนาดท่อลงเหลือที่ 1 นิ้ วเพื่อที่จะให้น้ำไหลไปได้แรงมากขึ้น

ส่ ว นที่ 2

สำหรับด้านที่ใช้สำหรับในการสูบน้ำนั้นจะมาใช้ประโยชน์ จะวางถังเหล็กปริมาณ 200 ลิตรเอาไว้บนฐานรองตามลักษณะของแนวนอน ให้ใกล้ กับบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำการเชื่อมต่อท่อเหล็กเข้ากับตัวถังด้านบน โดยจะหย่อนท่อลงไปในถังอยู่ที่ประมาณ 20 เซนติเมตร ให้โผล่ขึ้นมาจากตัวถังประมาณ 10 เซนติเมตร

พร้อมกับใส่ข้องอเชื่อมกับท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ทำการเชื่อมต่อกับท่อเติมน้ำพร้อมกับตัววาล์วเปิด ปิดและปลายสายก็จะทำการต่อวาล์วหัวกระ โ ห ล กเอาไว้ เพื่อที่จะป้อง กั น น้ำไหลย้อนกลับ โดยจะทำการจุ่มใส่ลงไปในแหล่งน้ำ ความลึกตามความเหมาะสม

ขั้ น ตอนการใช้งานพญาแร้งให้น้ำ

พอได้ทำการเชื่อมต่อระบบท่อ เขาได้ กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดีแล้ว ก็ให้ทำการปิดวาล์วจ่ายน้ำทั้งหมด เปิดเอาไว้เพียงวาล์วลมเท่านั้น และสำหรับวาล์วที่จะใช้ในการเติมน้ำ จากนั้นก็ให้ทำการเติมน้ำเข้าไปในตัวระบบท่อได้เลยจนเต็มถัง

ปิดวาล์วทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปข้างในได้จากนั้นให้ทดลองเปิดน้ำในส่วนปลายท่อด้านที่ใช้งานในช่วงแรกๆ จะเป็นการช่วยไล่อากาศออกไปจากระบบท่อ ซึ่งน้ำนั้นจะมีการไหลไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่

แต่เมื่อระบบน้ำทั้งหมดได้เข้าสู่สภาวะสูญญากาศที่มีความสม ดุ ลแล้ว ก็จะสามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ นำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเพิ่มเติมกันเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านที่สนใจกันนะคะ เป็นการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…