Home ข่าวทั่วไป ใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าที่ใช้แล้ว แล้วจะมองโลกเปลี่ยนไปจากเดิม

ใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าที่ใช้แล้ว แล้วจะมองโลกเปลี่ยนไปจากเดิม

ใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าที่ใช้แล้ว แล้วจะมองโลกเปลี่ยนไปจากเดิม

ใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าที่ใช้แล้ว แล้วจะมองโลกเปลี่ยนไปจากเดิม

1เป็นผ้าที่ยอมสกปรก เพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

คือการที่ยอม เ สี ย ส ล ะทำในสิ่งที่ลำบาก ทำให้สิ่งที่คนอื่นไม่อย ากทำ เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่ างสุขสบาย ความสุขของครอบครัว คือ การได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกๆ

2 เป็นผ้าที่ดูดซับความสกปรก แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา

คือการที่รู้ตัวเองว่า ส ก ป ร ก ถึงเวลาต้องซักล้างตัวเองแล้ว มิใช่เก็บความ ส ก ป ร กไว้ภายในแล้ว แกล้งบอกว่าตนเองใสสะอาด

3เป็นผ้าที่สะอาดที่สุด ในขณะที่คนมองว่ สกปรก ที่สุด

คือ การได้ทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ เปรี่ยบเหมือนการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่โอหังอวดดี ให้เป็นที่หมั่นไส้ของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเสมอ ผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนดั่งคำเปรียบที่ว่า… ผ้าข ี้ริ้วห่อทอง

4 เป็นผ้าที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ราคาแต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่

คือการที่พย าย ามทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงานทำตนให้มีประโยชน์ ให้มีค่ามิใช่ด้วยการประจบ งอมืองอเท้า รู้ว่าตนต้นทุนต่ำก็ต้องสร้างคุณค่าให้ตนเอง อย่ ารอคอยโอกาสจากคนอื่น

5 เป็นผ้าที่ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

คือการที่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริปากบ่น ตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตาม ทุกวันนี้คนที่ตกงาน ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถหากแต่เพราะว่าไม่ยอมทำงาน เพราะ เลือกงานกันต่างหาก

6 เป็นผ้าที่พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด

คือ ผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระ พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น เป็นสามีที่อยู่เบื้อหลังความสำเร็จของภรร ย า เป็นภรร ย าที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสามี มีความสุข และ ภูมิใจที่ได้เป็นแรงผลักดันและสนุบสนุนให้คนอื่นสำเร็จ

7 เป็นผ้าที่ทนทาน ไม่เปราะบาง

คือ มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา แม้จะเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้ เพื่อทำให้สิ่งอื่นสะอาด เพื่อ มอบความสุขให้แก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่าย ไม่เป็นคน ทุ ก ข์ง่ายใจเบา แต่นิ่ง และ หนักแน่นคงดุจแผ่นดินดั่งคำที่ว่า ผ้าข ี้ริ้วห่อทอง ถึงแม้จะมีต้นทุนต่ำแต่ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า แล้วคนอื่นๆรอบข้างจะมองเห็นคุณค่าของเราเอง ความพากเพียรพย าย าม และ ความ เ สี ยส ล ะ อดทน เป็นสิ่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับชีวิต ดั่งเช่นที่ผ้าข ี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…