Home ข่าวทั่วไป ทำต้นมะละกอ ให้เตี้ยดกกิ่งแทบหัก เก็บง่ายได้กินนาน

ทำต้นมะละกอ ให้เตี้ยดกกิ่งแทบหัก เก็บง่ายได้กินนาน

ทำต้นมะละกอ ให้เตี้ยดกกิ่งแทบหัก เก็บง่ายได้กินนาน

ทำต้นมะละกอ ให้เตี้ยดกกิ่งแทบหัก เก็บง่ายได้กินนาน

ส วั สดีจ้าเพื่อนๆพบกับเราอีกเช่นเคย ไหนใครชอบปลูกมะละกอบ้าง แล้วเวลาปลูกมาแล้วต้นสูงไหม แต่ส่วน มากเราจะเห็นว่าต้น มะละกอนั้นมีขนาดที่สูงทำให้ย ากต่อ การเก็บ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูการทำให้ต้น มะละกอนั้น มีขนาดต้นเตี้ย ลูกดกและเก็บง่าย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยมะละกอ ถือ เป็น วั ต ถุ ดิ บ ในในเมนู อ า ห า ร สุดโปรดของใครหล า ยคน เกือบแทบทุกบ้านจะต้องมีต้น มะละกอปลูกไว้

เนื่องจากสามารถนำไปทำอาหารได้มากมายหลากหล า ย ปัญหาหนึ่งที่เจอคือ การเก็บเกี่ยว เนื่องจากมะละกอมีลำต้นที่สูงเกินไปการเก็บผลจึงเป็นไปได้ ย า กวันนี้จึงนำวิ ธีทำมะละกอให้ต้น เ ตี้ ย ลูก ด ก ด้วยวิ ธีการตอนกิ่งมาฝากกัน โดยวิ ธีนี้แนะนำโดยเจ้าของสวน มะละกอตัวจริงเ สี ยงจริง นั่นคือคุณ สุ รั ช ชั ย โฉมศรี เจ้าของสวน มะละกอใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่ได้ คิ ด หาวิ ธีตอนกิ่งมะละกอให้ต้นเตี้ยแทบติดดินแต่ ผ ล ด ก มาก

วิธีการทำ

1เริ่มจากตัดต้นพันธุ์แม่มะละกอออ กให้เหลือเพียงครึ่งต้น เพื่อให้มะกอสร้างกิ่งใหม่โดยมีความ ย า ว ประมาณ 1 ฟุต

2จากนั้น เฉือน กิ่งที่ได้งอกออ กมาแล้วนั้น จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนบากเป็นปากฉลาม

3ขั้นต่อมานำเศ ษไม้ลิ่มเล็กๆมาขัดไว้ตรงกลางที่เฉือน ไว้ไม่ให้เนื้อ กิ่งมะละกอสองด้านดินกัน

4นำดินร่วน ผสม ขุยมะพร้าวโดยใช้ดินร่วน 3 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน แล้วใส่ถุงพลาสติกรัดย า ง ให้แน่น แล้ว ผ่ า ตรงกลางถุงรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำไปทาบในตำแหน่งที่ เฉือน ไว้มัดเชือ กกับกิ่งมะละกอให้แน่น

5เมื่อระยะเวลา ผ่ านไปไม่นานก็จะเริ่มมีราก มะละกอออ กมาให้ตัดกิ่ง แล้วนำไปปลูกได้ต่อไป เพียงเท่านี้กิ่งตอนใหม่ที่นำมาปลูกนั้น ก็จะเป็น มะละกอต้นเตี้ยที่เก็บผลผลิตได้อ ย่ า ง ง่ายได้จะ ปลูก ลงกระถางก็สามารถทำได้

ขอขอบคุณที่มา sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…