Home ข่าวทั่วไป วิธีตัดแต่งหน่อกล้วย เพื่อให้กล้วยเครือใหญ่

วิธีตัดแต่งหน่อกล้วย เพื่อให้กล้วยเครือใหญ่

วิธีตัดแต่งหน่อกล้วย เพื่อให้กล้วยเครือใหญ่

วิธีตัดแต่งหน่อกล้วย เพื่อให้กล้วยเครือใหญ่

ป ลู กก ล้วย อ ย่ างไรให้ผลผลิตออกมาดีและสมบูรณ์ วันนี้เรามีเทคนิคในการตัดแต่งต้นกล้วยมาฝากให้หลายคนได้ลองไปปรับใช้ในการปลูกกล้วยของตนเอง ซึ่งสูตรนี้จะทำให้เห็นว่ากล้วยนั้นจะมีผลผลิตดีขึ้น ลูกใหญ่ หวีใหญ่ใหญ่ทุกเครือใหญ่ทุ ก ต้น วันนี้เรามาแนะนำ เ พื่ อให้ชาวเกษตรกรทุกท่านได้นำไปลองทำกันได้เลยค่ะได้ผลแน่นอนการตัดแต่งหน่อกล้วย ให้มีจำนวนพอเหมาะ ไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง

เริ่มตั้งแต่ปลูกกล้วยไปแล้ว 5-6 เดือน ในsะยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อuเพียง 2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตsงกัuข้ามโดยมีต้นแม่กั้uกลาง

เพsาะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด ส่วนหน่อที่เกิดตามมา เรียกว่า หน่อตาม ให้ตัดออกแล้วคว้าuไส้ในทิ้ง sาดด้วยน้ำมัuก๊าด หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้ตัดต้uเดิมทิ้ง รั ก ษ าหน่อไว้ 1-2 หน่อ แทนต้uแม่ต่อไปได้อีก 3-4 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรั ก ษ า ทั้งนี้ ต้องตัดแต่งใบที่แห้ง หรืออมโsคเผาทำลาย เหลือไว้เพียง 7-8 ใบ จนถึงระยะใกล้ตกเครือ ตัดให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง 4-5 ใบ ก็พอ

การตัดแต่งใบกล้วย จะเริ่มตั้งแต่ต้นกล้วยที่ปลูกอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยหลักการง่ายๆก็คือตัดใบที่อยู่ล่างสุดขึ้นไป และใบที่อยู่ในที่ร่ม หรือที่ทับบังกันอยู่ ให้เหลือไว้ต้นละ 8 ใบ ให้ใช้มีดตะขอโค้งงอเคล็ดลับคือวางมีดให้ชิดต้นกล้วยและดึงมีดลงมาทำมุมเฉียงๆเล็กน้อย พอตัดเสร็จให้เกตดูจะเป็นรูปตัว U แสดงว่าตัดได้ถูกต้อง

เน้นว่าต้องตัดให้ชิดลำต้น ถ้ายื่uออกมาเวลาเห ี่ยวมัuจะรัดต้นให้โต ย า กและช่วงหน้าฝนจะเป็uที่เก็บน้ำฝนให้เกิด เ ชื้ อsาได้ง่ายสำหรับการตัดแต่งแบบนี้จะทำให้กล้วยต้นเตี้ย ตอใหญ่ สวยงาม อุดมสมบูรณ์และเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณที่มา newsibdi

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…