Home ข้อคิดชีวิต 30 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

30 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

30 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

30 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

ในชีวิตการทำงาน นอกจากจะต้องกระตือรือร้น แล้วการพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งในวันนี้ เราก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำและค้นพบเพื่อพัฒนาชีวิต การทำงานให้ลงตัวมากขึ้นก่อนถึงวัย 35 ปี จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามกันเลย

1 อย่ าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ

2 อย่ าลืมเก็บออมไว้ เผื่อย าม ฉุ ก เ ฉิ น

3 ทำงานที่รัก แล้วคุณจะรู้สึกดี ในการตื่นไปทำงานทุกๆวัน

4 รู้จักการเจรจา ต่อรองในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

5 ทำในสิ่งที่จะส่งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

6 เรียนรู้จากข้อผิด พลาด เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกก้าว

7 ทำสิ่งที่ตั้งใจอย่ างสุดความสามารถ

8 เอาชนะอุปสรรค และความกลัว ในการทำงานให้ได้

9 ยอมรับผลตอบรับ ที่ได้กลับมา ไม่ว่าจะดีหรือร้ า ย

10 รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำตักเตือ น ผู้อื่นอย่ า งสุภาพ

11 สร้างเครือข่ าย ในการทำงาน กับบุคลากรที่คุณไว้ใจ

12 เรียนรู้ คำแนะนำจากที่ปรึกษาในสายอาชีพที่ทำอยู่

13 ร ะ มั ด ร ะ วั ง ในการใช้สื่อออนไลน์ ให้มากขึ้นเพื่อป้ อ ง กันปัญหาที่อาจตามมา

14 สร้างโปร์ไฟล์ใน Li n k e d I n เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ

15 มีแฟ้มผลงานชิ้นโบ ว์ แ ด ง สะสมไว้

16 รู้จัก วิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตนเอง อย่ างมีชั้นเชิง

17 รู้จัก การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

18 พัฒนาทักษะ ในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

19 ค้นหาวิธีทำ To – D o L ist ที่เหมาะกับรูปแบบ การทำงานของตนเอง

20 รู้ว่าลิมิต การทำงานของตนเองอยู่ตรงไหน

21 พักผ่อน ให้เพียงพอ

22 รู้จักวิธีจัด การความเครียดของตนเอง

23 อย่ า จ มอยู่กับความรู้สึกผิดและความผิดพลาดในการทำงาน ที่เกิดขึ้นมากเกินไป

24 มีแผ น สำรองในชีวิต การทำงานเสมอ

25 วางแผนการเงิ น สำหรับช่วงเกษียณอายุของตนเอง

26 ใช้เ งินในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเอง

27 ลองให้อะไร กับ คนอื่นๆบ้าง เช่น การทำงานจิตอาสาเป็นต้น

28 ค้นพบคำจำกัดความของอาชีพที่ทำอยู่เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่นได้อ ย่ างภูมิใจ

29 รู้จักทักษะและความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง

30 รู้จัก จุดอ่อนของตนเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

ขอขอบคุณ themuse

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…