Home ข่าวทั่วไป ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครองโดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครองโดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครองโดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครองโดยไม่รู้ตัว

วันนี้เรามีคำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้อไว้ และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยอาจทำให้เ สี ยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ

ไปในหลักของกฎหมายการครอบครองปรปักษ์ก็คือบุคคลใดครอบครองท รั พ ย์ สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและ

โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์

ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์เ นื่ องด้วยกฎหมายว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเสียสิทธิ์

ในการครอบค ร อ งให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดินมันคือ ท รั พ ย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อย ๆ

ด้วยและสิ่งที่เจ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1 หมั่นไปดูแลทิ่ดินของตนเองอ ย่ า งน้อย ๆ ปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดินควรถามคนในละแวกนั้นว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินเราบ้างไหม

3 ตรวจหลักหมุดด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมไหม เคลื่อนย้ าย ชำชุด หรือไม่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

4 หากหมุดหายควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน

5 ควรรังวัดที่ดินอ ย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เร ามี

เพร าะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 หากมีคนมาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้อที่ดินของเรา

และมีการทำสัญญาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออกไปทันที

7 ที่ดินเราควsล้อมรั้วไว้

เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน

8 แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เพราะบางทีคนอาจคิดว่า

เป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

9 สังเกตว่ามีร่อง ร อ ย ทางเดิน ผ่ า นหรือทางรถวิ่งผ่ า นประจำหรือไม่

เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทา ง ผ่ า น ประจำก็ได้

ก ารมีที่ดินแล้วไม่ยอมดูแลมันก็เหมือนเราไม่สนใจและละเลย

คนก็อาจจะเอาไปครองได้เลยหากเขาอาศัยอยู่นานพอ

ฉะนั้น อ ย่ าให้ช่องโหว่ตรงนี้ข อ ง กฎหมายมาทำให้เราต้องเสียที่ดินไปเปล่าๆ

ก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วย

ขอขอบคุณที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…