Home ข่าวทั่วไป ไม่ควรมองข้าม 8 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถที่เราควรรู้

ไม่ควรมองข้าม 8 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถที่เราควรรู้

ไม่ควรมองข้าม 8 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถที่เราควรรู้

ไม่ควรมองข้าม 8 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถที่เราควรรู้

รถยนต์ย านพาหนะของการขับขี่ สิ่งสำคัญของการขับรถยนต์นั้น นอกจากที่จะไม่ประมาทแล้ว เราจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพ

รถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ปกติ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การแจ้ง เตือนใดๆที่ขึ้นมาบนหน้าปัดรถ กำลังบอกถึงความผิ ด ปกติ

บางส่วนของรถยนต์ไป เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องรู้ความหมายว่าสัญญาณที่ปรากฏขึ้นมานั้น กำลังบอกปัญหาอะไร

1 สัญญาณแบตเตอรี่

เมื่อได้เห็นสัญญาณแบตเตอรี่ที่เป็นขั้วบวก ขั้วลบ เป็นการบอกว่า รถของคุณนั้นกำลังมีปัญหาในด้านของระบบไฟฟ้า และแบตเตอรี่

รถ อาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับไดชาร์จ การทำงานที่ ผิ ด ปกติ หรือการชาร์จไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ หากเราได้ใช้งานรถยนต์ไปเรื่อยๆ

จะทำให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดของตัวรถยนต์นั้น ไม่ทำงาน ควรที่จะหยุดใช้รถยนต์ ไม่ควรฝืนใช้ต่อ เพราะจะทำให้รถของคุณนั้นเกิด

ดั บกลางทางได้

2 เครื่องหมาย ต ก ใจ และวงกลม

หาก สัญญาณเครื่องหมายตก ใจหรือสัญญาณเบรคขึ้น อาจจะเป็นไปได้ใน 2 กรณี นั่นก็คือการดึงหรือการลดเบรคมือไม่สุด ทำให้

ตัวสัญญาณนี้แสดงขึ้นมาที่หน้าจอแต่ถ้าเราดึงเบรคมือขึ้นหรือได้ลดเบรคมือลงสุดแล้ว แต่ยังขึ้นสัญญาณนี้มาอยู่ นั้นแสดงว่าอาจจะ

เป็นที่ปัญหาระบบเบรก จะต้องไปตรวจสอบระดับน้ำมันเบรคก่อนเป็นอันดับแรก เพราะปกติแล้ว สัญญาณนี้จะขึ้นเมื่อน้ำมันเบรคได้

ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

3 สัญญาณถุง ลม นิ ร ภั ย

สัญญาณนี้มันจะขึ้นค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หลังจากที่ได้สตาร์ทรถยนต์ ซึ่งเป็นการเช็คถุงลมของระบบตัวรถ แต่ถ้าหากว่า หลังจาก

ที่ได้สตาร์ทเครื่องแล้ว สัญญาณนี้ยังไม่ดับไปเอง นั่นหมายความว่า อาจจะมีความ ผิ ด ปกติในระบบถุงลมนิ ร ภั ย ควรที่จะนำรถไป

ตรวจสอบที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถ

4 สัญญาณรูปตะเกียง น้ำมันหยด

หากได้มีสัญญาณนี้แสดงขึ้นมานั้น เมื่อน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มีต่ำมาก จนหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้อย่ างไม่ทั่วถึง การที่เราได้ฝืน

ใช้รถต่อไปจะทำให้มีปัญหาอื่นๆตามมาได้แต่ถ้าหากว่าเช็คแล้วน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ปกติ แต่ยังคงมีสัญญาณไฟนี้ขึ้นมาอยู่ ก็

อาจจะเป็นที่ปั๊มหัวจ่ายน้ำมันเครื่องมีปัญหาไม่สามารถที่จะส่งน้ำมันเครื่องไป หล่อ เลี้ยงเครื่องยนต์ได้ทั่วถึง ควรที่จะเข้าศูนย์บริการ

หาสาเหตุที่ถูกต้อง

5 สัญญาณตู้จ่ายน้ำมัน และมีจุดๆข้างล่าง

สัญญานี้หากได้มองจะดูคล้ายๆเวลาแจ้งเตือนน้ำมันหมด แต่จริงๆแล้วมันคือการเตือนว่า กรองน้ำมันมีปัญหา อาจจะเกิดจากที่

กรองน้ำมันตัน หรือมีน้ำผสมร่วมอยู่ในน้ำมัน หากได้เห็นสัญญาณนี้ปรากฏอยู่นั้น ควรนำรถไปเช็คที่ศูนย์รถบริการ เพื่อที่จะตรวจ

เช็คตัวกรองน้ำมัน

6 สัญญาณอักษร ABSฃ

ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจก่อนว่า ระบบเบรครถยนต์กับระบบ ABS นั้นคนละส่วนกัน ซึ่งในตัวของ ABS จะเป็นระบบที่ช่วยไม่ให้ล็อคล้อ

เวลาที่ต้องการเบรกกะทันหัน จนมีการ เสีย การทรง ตัว แล้วทำให้รถ ไ ถ ลไปตามพื้นหากหน้ารถได้ปรากฏสัญญาณ ABS หมาย

ถึงว่า ระบบนี้กำลังมีปัญหา ควรที่จะนำรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์รถในทันที ไม่ควรใช้งาน

7 สัญญาณรูปเครื่องยนต์

หากได้ขึ้นสัญญาณดีขึ้นมานั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ หมายถึงว่า การทำงานของเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหา

ควรที่จะนำรถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ซ่อมบริการหรือเข้าอู่ซ่อมรถ

8 รูปปรอทมี ขี ด ระดับน้ำ

เมื่อได้มีสัญญาณนี้ขึ้นมา นั่นหมายถึงว่า การเกิดความ ผิ ด ปกติของระบบหม้อน้ำ ซึ่งอาจเกิดจากการมีน้ำ ย าหล่อ เ ย็ นรั่ว

หม้อน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์กำลังมีปัญหา หรือพัดลมในหม้อน้ำนั้นไม่มีการทำงาน หากได้ใช้รถต่อไปจะทำให้ตัว

เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงมากจนเกินไป ทำให้รถยนต์พังได้ ควรที่จะเข้าศูนย์ซ่อมรถเข้าศูนย์บริการ

ขอขอบคุณที่มา bitcoretech hostingrc

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…