Home ข่าวทั่วไป คน 5 แบบไม่ควรผูกมิตร ไม่ควรสนิทคบหาด้วย

คน 5 แบบไม่ควรผูกมิตร ไม่ควรสนิทคบหาด้วย

คน 5 แบบไม่ควรผูกมิตร ไม่ควรสนิทคบหาด้วย

คน 5 แบบไม่ควรผูกมิตร ไม่ควรสนิทคบหาด้วย

ข ง เ บ้ ง นับว่าเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดที่สุด ในวรรณกร ร ม เรื่อง สามก๊กและในตำราพิชัยยุทธของขงเบ้งได้เขียนถึงคน 5 ประเภท ที่ไม่ควรคบโดยเรียกว่า คนห้ า ชั่ ว และคนเหล่ านี้เป็นคนชั่ ว ที่มีความเจ้าเล่ห์ หาความจริงใจได้ย ากจึงควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ และไม่ควรคบไปหาสู่ ถ้าคบไว้จะนำพาแต่ความ เ ดื อ ด ร้ อ นมาให้และถ้าอยู่ในองค์ก รจะมีแต่ทำให้ เ สี ย ชื่อเสี ยงเปล่ าๆ

1 ค อ ยแต่จับผิ ดคนอื่นอยู่เสมอ

คนที่คอยแต่จับผิ ดแต่เรื่องของคนอื่น และชอบ ยุ ย งให้คนอื่นเข้าใจผิ ดกัน คนเช่นนี้จะชอบทำความผิ ดของคนอื่นจากเรื่องเล็กๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ความผิ ดของตนกลับมองไม่เห็นเลย และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แค่นั้น

2 เ รี ย กร้องความสนใจ

คนประเภทนี้จะชอบทำอะไรที่แปลกๆ ไปจากขนบธรรมเนียบในสังคม เพื่อสร้างความโดดเด่นให้คนอื่นสนใจโดยมักจะใช้วิธีการที่ดู รุ น แ ร ง หรือสร้างความ เ ดื อ น ร้ อ น ให้คนอื่นนั่นเพราะการทำเช่นนี้ จะทำให้คนหันมาสนใจได้มากเป็นพิเศษไงล่ะ

3 ช อ บ แบ่งพร ร ค แบ่งพวก

มักจะหาพร ร ค พวก แบ่งกลุ่ม ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สีฝ่ายตรงข้าม หรือคนนอกกลุ่มของตนเพื่อให้คนเหล่ านั้นดูไม่ดีในสายตาใครๆเพื่อเป็นการ ทำล า ย และหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลา

4 ค น ที่ชอบประจบ

คนที่มีนิสัยคอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์กับตนหรือแม้แต่การติดต่อกับ ศั ต รู ของฝั่งตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนกัน เรื่องผลประโยชน์ ยอมทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอด คนเช่นนี้หาความจริงใจไม่ได้ถ้าใครไม่มีประโยชน์ด้วย จะไม่สนใจอะไรเลย เพราะงั้นจึงไม่ควรคบไว้

5 ส ร้ า งเรื่อง ที่เกินจริง

คนที่ชอบสร้างเรื่องอาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องเข้ามาเองบ้างและแพ ร่เรื่องราวนี้ออกไป ให้คนอื่นเข้าใจผิ ดไปอ ย่ า งนั้นเป็นคนที่ไม่ควรคบเลยล่ะ ฉะนั้นการบอกเล่ าปากต่อปากเป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือน้อยมากเพ ร า ะเรื่องราวส่วนใหญ่มักจะถูก บิ ด เ บื อ น และแต่งเติมเพิ่มเข้ามาทุกครั้งที่เล่ า จงตร วจสอบความถูกต้องของข้ อมู ลให้ดีก่อนจะเชื่อใครฉลาด

แต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็ บั ด ซ บฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ ก็ไร้ประโยชน์ฉลาด แต่ข า ดคุณธรรม ก็ไม่ทำให้เจริญขึ้นการจะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรไหมไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะทำให้เกิดแต่ปัญหาตามมาทีหลัง

ขอขอบคุณที่มา san-sabai postkidde

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…