Home ข้อคิดชีวิต 10 อาชีพมาแรงในอนาคต ปรับตัวให้ทันไม่งั้นตกงานแน่

10 อาชีพมาแรงในอนาคต ปรับตัวให้ทันไม่งั้นตกงานแน่

10 อาชีพมาแรงในอนาคต ปรับตัวให้ทันไม่งั้นตกงานแน่

10 อาชีพมาแรงในอนาคต ปรับตัวให้ทันไม่งั้นตกงานแน่

เ ร าไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ายุคนี้คือ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่ างแท้จริงหลายๆ คนคงเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าโควิด-19 และการเข้ามาของนวัตก ร ร มเทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิต ให้กับภาคธุรกิจรวมถึงภาคของตลาดแรงงานของเราเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เราสามารถจะทำงานจากที่ไหนก็ได้ หรือจะเป็นเรื่องของความต้องการที่มากขึ้นในบางสายงานจากความสำคัญที่มากขึ้นในช่วงเวลาที่ ผ่ า นมา

ซึ่ ง ในที่นี้คือการระ บ า ดของโควิด-19 และบทบาทที่มากขึ้นของเทคโนโลยีในธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีบางสายงานที่ถูกลดความสำคัญลงไปเช่นกัน จากการทดแทนของการนำระบบอัตโนมัติมาใชโดยทางสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯก็ได้มีการเผยผลสำรวจการเติบโตและรายได้ของ 10 อาชีพที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอีกสิบปีข้างหน้า มาดูกันเลยว่าจะมีอาชีพอะไรบ้าง

1ช่างเทคนิคดูแลรั ก ษ ากังหันลม แนวโน้มการเติบโต 68.2% เงินเดือนเฉลี่ย $56,230

2 พย าบาลเวชปฏิบัติแนวโน้มการเติบโต 52.2% เงินเดือนเฉลี่ย $111,680

3 ช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์แนวโน้มการเติบโต 52.1% เงินเดือนเฉลี่ย $46,470

4 นักสถิติ แนวโน้มการเติบโต 35.4% เงินเดือนเฉลี่ย $92,270

5 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด แนวโน้มการเติบโต 35.4% เงินเดือนเฉลี่ย $59,770

6 นักวิเคราะห์ความปลอด ภั ย ข้อมูลแนวโน้มการเติบโต 33.3% เงินเดือนเฉลี่ย $103,590

7 ผู้ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน แนวโน้มการเติบโต 32.6% เงินเดือนเฉลี่ย $27,080

8 ผู้บริหารจัดการบริการสุขภาพ แนวโน้มการเติบโต 32.5% เงินเดือนเฉลี่ย $104,280

9 ผู้ช่วยแพทย์ แนวโน้มการเติบโต 31.0% เงินเดือนเฉลี่ย $115,390

10 นักวิท ย า ศาสตร์ข้อมูล แนวโน้มการเติบโต 31.4% เงินเดือนเฉลี่ย $98,230

เ ร า จะเห็นได้ว่าอาชีพช่างเทคนิคดูแลรั ก ษ ากังหันลมเป็นอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 68.2%มันเคยเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับคนที่จะทำงานนอกเวลาในขณะที่เรียนมัธยมหรือมหา วิ ท ย าลัย แต่ตอนนี้ ผู้คนจำนวนมากตัดสินใจที่จะเป็นนักเรียนเต็มเวลาและไม่ได้ทำงานในเวลาเดียวกัน

จ า กการคาดการณ์และผลสำรวจต่างๆ เราจะเห็นได้ว่า ตลาดแรงงานมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเ ด็ กรุ่นใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนล้วนก็มีโอกาสพบเจอทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจ ปรับตัวและพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของการจ้างงานในอนาคตแล้วตอนนี้คุณมี คุณมีทักษะแบบไหน? ในตลาดแรงงานอนาคต

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…