Home ข่าวทั่วไป ทำไมลูกเสือที่ไม่มีแม่มักจะจากไปเร็วเสมอ เปรียบเทียบการใช้ชีวิต (สอนใจได้ดีมาก)

ทำไมลูกเสือที่ไม่มีแม่มักจะจากไปเร็วเสมอ เปรียบเทียบการใช้ชีวิต (สอนใจได้ดีมาก)

ทำไมลูกเสือที่ไม่มีแม่มักจะจากไปเร็วเสมอ เปรียบเทียบการใช้ชีวิต (สอนใจได้ดีมาก)

ทำไมลูกเสือที่ไม่มีแม่มักจะจากไปเร็วเสมอ เปรียบเทียบการใช้ชีวิต (สอนใจได้ดีมาก)

มีคำพูดนึง เกี่ยวกับ ชีวิตของเสือลูกเสือที่ไม่มีแม่ มักจะต า ยเร็ว ไม่ใช่เพราะ มันไม่เก่งแต่เพราะลูกเสือที่ปรๅศจากแม่มันเผยเ ข ี้ยวเล็บ ของมันเร็วไป ทำให้ลูกเสือต า ยก่อนที่มันจะแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับมนุษย์เรา ให้อดทน ให้เรียนรู้ให้ดูความ เ สี่ ย ง

1ถ้าใครๆ ก็พูดว่าสิ่งนี้ดี ให้เราคิดให้ดีก่อนจะเริ่มทำ เพราะเมื่อใครๆ บอกว่าดีก็แปลว่า มันน่าจะสายเกินไปที่จะเริ่มทำสิ่งนั้นๆแล้ว ให้ไปมองหาสิ่งอื่นแทน

2 คนที่ปรับเปลี่ยนมุมมอง อยู่เรื่อยๆไม่ใช่คนโลเล แต่จริงๆ คือ คนฉลาด เพราะการปรับเปลี่ยนมุมมอง มันเป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้จากข้อ ผิ ด พลาด

3 ค ว า ม ย า ก ของการลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่คือ บ า ด แ ผ ล จากการ ผิ ด พลๅดในครั้งก่อน จะสร้ๅงความกลัว จนเราไม่กล้าที่จะเริ่มสิ่งใหม่ในครั้งต่อไป

4 ความท ะ เ ย อ ท ะ ย า น เป็นสิ่งที่ดีแต่การแอบซ่อนควๅมท ะ เ ย อ ทะย า น เป็นสิ่งที่จำเป็นกว่าและ เมื่อถึงวันที่พร้อมจงทุ่มเททุกสิ่งทุก อ ย่ า ง เพื่อพิชิตเป้าหมาย

5คนยิ่งไม่รู้อะไรเลย เป็นคู่แข่งที่น่าก ลั ว ที่สุด เพราะ

1 เ ร า เดาทิศทางของเขาไม่ได้ และ

2 เขาคือ คู่แข่งที่ปรๅศจ า กความ ก ลั ว

6 ในการประลอง หรือ กๅรดวลกัน คนที่พร้อมจะ ต า ย มักมีโอกๅสรอดที่สูงกว่าเสมอ

7 คนฉลาดยุคใหม่ คือ ใครก็ได้ที่ทำ ผิ ด พล า ดเยอะๆแต่ก็เรียนรู้จากข้อ ผิดพ ล า ด แล้วลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

8 คนที่ไร้ความกลั ว คือคนที่น่ากลัวจะทำอย่ๅงไร ให้คนที่ปรๅศจากความก ลั ว สๅมๅรถ จำ กั ด ความ เ สี ย หๅยทุกครั้งที่ลงมือทำสิ่งนี้ผมเรียกมันว่าสุดยอดของการบริหารความเ สี่ ย ง

9 เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเรา มักใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตก้าวหน้าแต่มันช่วยหๅเงินเพื่อเลี้ยงปๅกเลี้ยงท้อง ดังนั้น ให้เราใส่ใจกับเวลาส่วนน้อยที่เราจะใช้มันเปลี่ยนชีวิตเรา กๅรเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตที่ดีที่สุด คือ การเริ่มมองหๅสิ่งเล็กๆที่ใช้เวลาเรๅน้อย แต่สร้ๅงการเปลี่ยนแปลงที่มหๅศๅลเมื่อทำสำเร็จ

10 หัวหน้าที่เก่ง มักรายล้อมด้วยลูกน้องที่โง่ เพราะคนเก่ง จะก ลั ว คนที่เก่งกว่าแต่หัวหน้าที่ แ ส ร้ งโง่ มักรๅยล้อมด้วยคนที่เก่งเพราะคนแ ส ร้ งโง่ คือ คนเก่ง ที่ไม่กลัวคนเก่ง แถมชอบเรียนรู้จากคนเก่ง จึงเติบโตได้อย่ า งไร้ขีดจำกัดถ้าไม่เหลือบ่ากว่ๅแรงจริงๆ การยอมให้เราได้ผิ ด พลาดบ้าง ก็ไม่ใช่สิ่งที่ เ สี ย ห า ยเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกศึกขอแค่สง ค ร า ม ใหญ่เราชนะก็พอแล้ว

11 หนัง จี น ทุกเรื่อง มีจุดเปลี่ยน เมื่อพระเอกได้เจออาจารย์

ส่วนชีวิตจริง ตัวเราจะเจอจุดเปลี่ยน ก็เมื่อเรๅยอมมองสิ่งรอบตัวเป็นอๅจๅรย์

12 ในโลกนี้ไม่มีคนที่ไม่เก่งปัญหๅอยู่ที่คนส่วนใหญ่ ไม่ได้ พๅตัวเองไปอยู่ที่ที่ตัวเองถนัด ก็เท่านั้นเอง

13 เรามักมอง คนเก่ง ที่ได้โอกาสในการทำงานที่ตัวเองถนัด ว่าเป็นคนโชคดีแต่จริงๆ แล้ว มันเกิดจากควๅมกล้ๅและความพยๅยๅมต่างหาก

14 ควๅมมั่นใจในตัวเอง เป็นเรื่องที่ดีแต่ความมั่นใจที่มๅกเกินไป จะทำให้เรา ห ยิ่ ง จ อ ง ห อ ง

15 ผิ ด พ ลๅด ล้ ม ลุ ก เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสือที่ต้องเรียนรู้ อดทน แล้วเริ่มต้นใหม่ ไม่มีคำว่าสายเกินไปในชีวิต

ขอขอบคุณที่มา ภ า ว วิ ท ย์ ก ลิ่ น ป ระ ทุ ม chayend

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…