Home ข่าวทั่วไป วางแผนเกษียณตั้งแต่ 30 ชีวิตก็สบายขึ้น

วางแผนเกษียณตั้งแต่ 30 ชีวิตก็สบายขึ้น

วางแผนเกษียณตั้งแต่ 30 ชีวิตก็สบายขึ้น

วางแผนเกษียณตั้งแต่ 30 ชีวิตก็สบายขึ้น

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปวางแผนการเงินเพื่อที่จะเตรียมตัวเกษียนอายุการทำงาน แต่ก็ยังมีเงินเข้าบัญชีของคุณทุกๆ

วันกับบทความ 7 วิธีวางแผนเกษียณตัวเอง ในวันที่คุณกำลังอายุ 30 ปีขึ้นไป ไปดูกันว่าจะมีวิธีการวางแผนอ ย่ า งไรบ้าง

1 รู้ตัวเองก่อนว่า มีอะไรมากกว่ากัน ร ะ หว่างทรัพย์สินกับ ห นี้ สิน

หากว่าเพื่อนๆ ทำงานได้เงินเดือนๆ หนึ่ง หลักหลายหมื่น แต่กลับมีรายจ่ายไปกับห นี้สูงพอๆ กับรายรับ สิ่งที่ควรใส่ใจอย่ างแรกเลย

คือลิสต์รายการของท รั พ ย์สิน เพื่อเปรียบเทียบกับห นี้สินที่มีทั้งหมดครับ และถ้าหากมานั่งคิดว่า เราก็มีสินท รั พ ย์เยอะนะ

ทั้ง iphone  Ipad กล้องถ่ายรูปแพงๆ ฯลฯ แต่ทำไมยังจนอยู่ มีแต่ห นี้สิน คิดง่ายๆ เลยครับ Iphone จำนวน 1 เครื่องราคาประมาณ

25,000 ถึง 30,000 บาทแต่ราคาขายต่อ มันก็หายไปแทบจะครึ่งต่อครึ่งแล้วครับ แค่นี้ก็พอจะมองออ กแล้วใช่มั้ยครับว่า เพื่อนๆ

ต้องเริ่มกลับมาวางแผนการเงินให้ตัวเองได้แล้ว เริ่มต้นง่ายๆ ที่เริ่มสะสมท รั พ ย์สิน ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น

2 สร้าง ง บ การเงินในแบบของตัวเองได้แล้ว

แม้เพื่อนๆ จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่หากบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มาก็จะห า ยไปง่ายๆ เรียกว่าร ว ยเดย์ คือร ว ยกัน

แค่วันสิ้นเดือน ดังนั้น สิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้ความสนใจในลำดับถัดมา คือ การสร้างงบรายจ่ายหากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง

ให้เริ่มต้นจากงบการเงิน 50-30-20 ดู ครับ

3 เริ่มทยอย ป ล ด ห นี้ ให้หมดได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิต หรือแม้แต่ค่าผ่อนสินค้า 0% ต่างๆ นั่น เพราะยิ่งปลดห นี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงิน

ไปต่อยอ ดได้มากขึ้นเท่านั้นครับ และถ้ายังไม่แน่ใจว่า จะปลดห นี้ยังไงดี แนะนำว่าให้เริ่มจากดูว่า เรามีห นี้ทั้งหมดกี่รายจำนวนเงิน

ที่เป็นห นี้ของแต่ละราย และอัตราดอ กเบี้ย จากนั้นให้จัดลำดับห นี้ โดยให้ห นี้ที่มีอัตราดอ กเบี้ยสูงสุดอยู่ด้านบน และเริ่มต้น

ปลดห นี้จากก้อนนั้นก่อน แล้วค่อยๆ ทยอยปิดห นี้ก้อนอื่นๆ ต่อไป จนหมดครับ

4 วางแผนเกษียณหรือ ยั ง

แก่ไม่ว่า แต่อย่ าแก่แบบไม่มีเงินครับ ที่บอ กแบบนี้เพราะ อย ากให้วางแผนเกษียณกันไวๆ ยิ่งวางเร็ว ยิ่งดี ดังนั้น

การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์สำหรับเราเองครับ ไม่ต้องลำบากลูกหลาน

5 บ ริ หารความเสี่ยงให้เป็น

การมีสติช่วยให้เรา ผ่ า นทุกปัญหาได้ เพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ คือเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะโสด

หรือไม่ก็ต ามความเสี่ยงที่ควรพิจารณามี 3 ด้านคือ41 ความเสี่ยงด้านชีวิต และสุขภาพ เริ่มจากการคิดว่าหากเราเ จ็ บ ป่ ว ย

หรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้องลำบาก เพราะข า ดกำลังสำคัญรึเปล่า หากคำตอบคือใช่ เราลองบริหารความเสี่ยง

โดยการซื้ อประกันดีมั้ย42 ความเสี่ยงด้านท รั พ ย์สิน นั่นก็คือหากเราหยุดทำงาน ไม่ว่าจะลาออ ก หรือไม่อย ากลาออกก็ตาม

เรามีความพร้อมรึยัง หากไม่มีสิ่งแรกที่ควรทำ คือสำรองเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นประมาณ 6 เดือน ของรายจ่ายเอาไว้ก่อน43 ความเสี่ ย ง

ในการดำเนินชีวิตเช่นหากวันหนึ่งสาวๆขับรถแล้วเกิดอุ บั ติเ ห ตุเรามีประกันภั ยรถยนตร์รึเปล่าถ้าไม่มีจะซื้อมั้ยซื้อประกันแบบไหนดี

6 คุณต้องมีเงินสำร อ ง ฉุ ก เ ฉิ น อ ย่ า ง น้อย 6 เดือน

คิดจากรายจ่ายปกติต่อเดือน x 6 เดือน-เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นที่ควรมี เงินจำนวนนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า

ด้านการเงินได้ โดยไม่ต้องก ู้ยืมเงินคนอื่น ซึ่งอาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรห นี้อีกครั้ง

7 ศึกษาเรื่องภาษีได้แ ล้ ว

ยิ่งรายได้มาก ก็อย่ าลืมว่าภาษีก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาต ามตัว เพราะถือเป็นกฏหมายที่ทุกคนในช าติต้องปฏิบัติต าม สิ่งที่สาวๆ

ควรศึกษา คือ กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อน หรือ การละเว้นใดๆ ก็ต าม

ขอขอบคุณที่มา aanplearn yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…