Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้น หวานอร่อย

วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้น หวานอร่อย

วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้น หวานอร่อย

วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้น หวานอร่อย

ข นุ นเป็น ผ ล ไม้ที่นิยมรับประทานในเอเชียใต้และเอเชียตะวัน อ อ ก เฉียงใต้ ด้วยประโยชน์หลากหลายข อ งไม้ผลชนิดนี้ รวมถึงรสชาติที่ดูงดูด หอมหวาน อร่อยใครที่อ ย า ก ปลูกวันนี้เรามีวิ ธีมาฝากกันเมื่อพูดถึงการบังคับขนุนให้ออก ลู ก ในบริเวณที่จุดที่ต้องการนั้น หลายท่าน ค ง จะนึกแปลกในใจ ว่าขนุนสามารถกำหนดหรือบังคับจุดที่จะให้ออกลูกได้ ด้ ว ย

หรือ แต่ในส่วนของคุณลุงไสว ศรี ย า เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครนายก ประจำปี 2551 นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่อง ย า กที่จะจัด การกับต้นไม้ที่ตนปลูกคุณลุงได้แนะ นำวิธีการดี ๆ ที่สามารถ บั ง คั บ ขนุน ให้ออกลูกตามจุ ด ที่ต้องการได้อย่ างน่ามหัศจรรย์

ที่สำคัญคุณลุงยังบอ กว่าวิ ธีการดังกล่าว เ ป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานและผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก ดังร า ยละเอียดต่อไปนี้ ก่ อ น อื่ นต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

1 ฆ้อน

2 แก่นไม้ฝาง

3 มี ด

เริ่มลงมือ กันเลยค่ะ

เริ่มจากนำแก่นฝางที่มีขนาดป ร ะมาณไม้จิ้ม ฟั น ทำปล า ยให้แหลมเล็กน้อย แล้วนำมา ต อ ก ที่ต้นขนุน บริเวณที่อ ย า ก ทำให้ขนุนออ กลูกอ ย า กให้ขนุนออ กลูกตรงไหน ก็ตอ กแก่นฝางตรงนั้นโดยต อ กเข้าไปให้จนกว่าจะถึงที่แ ข็ งตอ กไม่เข้าไม่ต้องพย า ย า มตอ กให้ลึกถึงแ ก น กลางหลัง จากนั้นให้หักส่วuที่เหลือตอ กไม่เข้าออ ก ปล่อยทิ้งไว้ เมื่อถึงฤดูกาล

หรือถึงกำหนดออ ก ข นุ นก็จะออ กลูกต ามจุดที่ได้ทำการตอ กแก่นฝางไว้นั่นเองการกsะตุ้uขนุนให้ลูกด ก ต อ กแก่นฝางลงไป ในต้นขนุนให้ลึกจนกsะทั่งตอ กแก่นฝางลงไปไม่ได้

หากมีแก่นฝางเหลือคาอยู่ที่ต้น ให้หักออ ก เ พี ย ง เท่านี้ต้นขนุนจะติดลูกตรงตำแหน่งที่ตอ กแก่นฝางเอาไว้ และออ กลูกด กเทคนิคดีๆ นี้เ ป็นไอเดียของ คุณลุงไสว ศ รี ย า เกษตรกรคนเก่ง ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ลุงยังมีเ ท คนิคอีกมากมายเกี่ยวกับการเกษตร

ประโยชน์ของ ข นุ น

1 เ นื้ อไม้ของต้ น ข นุ น สามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้

2 ขนุนอ่อ น นิยมนำมาป รุ ง เป็นอาหารรับปsะทานเป็นผัก เช่น

ใส่ในส้มตำ ตำมะหนุน แกงขนุน ยำ ขนุนอบกรอบ เป็นต้น

3 เ ม ล็ ดและยวงสามารถนำมารับประท า น เป็นอาหารได้

4 เ ม็ ด ขนุน ช่วยบำรุงน้ำน ม ขับน้ำน ม ทำให้น้ำน มของแม่เพิ่มมากขึ้น เม็ดขนุน

5 ใช้ห มั กทำเ ห ล้ า เ นื้ อ หุ้มเมล็ดสุก

6 ช่วยแก้อากา ร เ ม า สุ ร า ผลสุก

7 เนื้อขนุนสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้และทำเป็นขน มได้หล า ยชนิด

เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอ ดช่อง

กินกับข้าวเหนียว มู น นำไปอบแห้ง

8 ส่าแห้งของขนุนนำมาใช้ทำเ ป็ น ชุดจุดไฟได้

9 แก่นของ ต้ น ขนุน นำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ำต าลแก่

นิยมนำมาใช้ย้อมสีจีวรพระ

ขอขอบคุณที่มา panyacheewit sit-smiling sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…