Home ข่าวทั่วไป วิธีขอเงินคืนเมื่อโอนเงินไปผิดบัญชี

วิธีขอเงินคืนเมื่อโอนเงินไปผิดบัญชี

วิธีขอเงินคืนเมื่อโอนเงินไปผิดบัญชี

วิธีขอเงินคืนเมื่อโอนเงินไปผิดบัญชี

สำหรับการทำธุรก ร ร มในยุคสมัยนี้นั้นส่วนใหญ่จะทำผ่ านแอปมือถือ เพราะเป็นการไม่ต้องเ สี ยเวลาเดินทางไปธนาคาร ไม่ว่าจะใช้ซื้ อของ จ่ายค่าน้ำค่าไฟ จ่ายบิลต่างๆ ก็จะผ่ านแ อ ปมือถือ กันส่วนใหญ่ และเมื่อโอนเองมักจะมีข้ อผิดพลาดที่หลายคนต้องเจอ นั่นคือการโอนเงินผิ ดบัญชีนั่นเอง ดังนั้นวันนี้เรามีส า ระประโยชน์มาบอกต่อหากวันใดต้องเจอจะได้รับมือได้หลายคนอาจเคยทำผิ ดพลาดเรื่องการโอนเงินเข้าผิดบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเลขผิดพลาด หมายเลขบัญชีผิ ด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ผิ ดก็จะทำให้เงินไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ าง ไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเลขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับเงินปลายทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเงิน แต่ถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ตามนี้

โอนเงินผิดบัญชีหรือจำนวนเงินผิดพลาด

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค รองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิดกรณีการโอนเงินเข้าผิ ดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้ องยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคารที่เราโอน โดยทางธนาคารจะทำการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการโอนเงิน และทำการติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิ ดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเงินให้ แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่งกรณีที่ผู้รับโอนผิดยอมคืนเงินให้

ทางธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงินให้ เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิ ดนั้นจะทำการดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้นๆ หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

หากมีคนโอนเงินผิดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้หากเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีการโอนเงินผิ ดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่ามาจากธนาคารอะไรและถามชื่อ กับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้องการให้เราทำการตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอนเงินคืนซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอดเงินที่โอนผิดเข้ามาในบัญชีของเรา

ให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น จริงหรือไม่ หากพบว่ามีเงินเกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืนเงินให้กับธนาคาร หากเพิกเฉยเจ้าของเงินจะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิดของธนาคารที่โอนเงินผิดบัญชี

หากธนาคารดำเนินการผิดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้ อมูลเองได้ ความผิดอาจเกิดจากพนักงานธนาคารกรอ กเลขบัญชีผิดพลาดหรือจำนวนเงินผิ ดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิ ดเข้ามาเพื่อขอให้โอนเงินคืนกลับมาทั้งนี้การโอนเงินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์

ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อของผู้รับเงินให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเอง ส่วนเรื่องการเตรียมเอกส า รที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย

ขอขอบคุณที่มา krustory kiddeemak99

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…