Home ข่าวทั่วไป 13 วิธีที่ควรรู้เมื่อคุณโดนตํารวจค้นรถ รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 วิธีที่ควรรู้เมื่อคุณโดนตํารวจค้นรถ รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 วิธีที่ควรรู้เมื่อคุณโดนตํารวจค้นรถ รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 วิธีที่ควรรู้เมื่อคุณโดนตํารวจค้นรถ รู้เอาไว้มีประโยชน์

การถูกค้นรถค้นตัวโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางคนก็งงว่าตัวเองนั้นโดนค้นเพราะอะไร แล้วถ้าเราโดนแบบไม่ตั้งตัว

แบบนี้เราจะมีวิ ธีรับมืออ ย่ างไร วันนี้เรามีวิ ธีรับมือหากถูกค้นตัวค้นรถเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเ ห ยื่ อของคนไม่หวังดีมาฝากกัน

จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเราอยู่ในยุคสมัยที่ไม่ได้ระวังตัวแค่เฉพาะกับคนร้ าย เพราะตำรวจร้า ย ๆ ก็ดัน มีเยอะ แน่นอนว่า

ตำรวจดียังมีอยู่แต่เราจะระวังเอาไว้มันก็ดีกว่า สำหรับใครที่ขับรถแล้วโดนคุณตำรวจนั้นโบกเพื่อขอตรวจค้น แน่นอนว่า

เราจะต้องให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าโดยการให้ค้น แต่เราก็สามารถทำการถ่ายภาพ ถ่ า ย V i d e o การทำงานเจ้าหน้าที่

ไว้ได้แบบไม่ขัดขวางการทำงานของเรา ซึ่งสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ผิ ดกฎห ม า ยมี 13 ข้ อ ดังนี้

1 หากมีสิ่งผิ ดปกติหรือฝ่ายใดกระทำผิ ดคลิปวิดิโอนั้นจะใช้เป็นหลักฐานได้ โดยหากเราไม่ผิ ดวิดิโอนั้นก็ใช้ยืนยัน

ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์เราได้นั่นเอง

2 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ถ อ ดหมวกเพื่อแสดงหน้าต าอ ย่ า ง เ ปิ ด เ ผ ย

3 ขอให้คนที่ตรวจค้นนั้นทำหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น เราจะได้ถ่ายภาพและคลิปได้ทันทุกเหตุการณ์ หากหล า ยคน

เกินไปอาจมีมุมอับที่กล้องมองไม่เห็น

4 ต้องให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจค้นรถของเรา และ ถ่ า ย วิ ดิ โ อ ไว้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่

คนนั้นเป็นใคร เพื่อเป็นหลักฐานแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

5 ในการบันทึกวิดิโอนั้นจะต้องไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ มันเป็นสิทธิ์ทางกฎห ม า ยที่ทุกคนสามารถ

ทำได้อยู่แล้ว ถ่ายเอาไว้ทุกขั้นตอนได้เลย

6 หากรู้ว่าตนเองไม่มีความผิ ดอะไรอย่ าไปเซ็นเอกส ารใด ๆ ทั้งสิ้น และหากต้อง เ ซ็ น อะไรแนะนำควรอ่าน

รา ยละเอียดอย่ างดี หากมีข้ อผิ ดปกติในเอกส ารต้องรีบโต้แย้งและแก้ให้เสร็จก่อนเท่านั้นถึงจะเซ็น

7 เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันความบริสุทธิ์โดยการถลกแขนเสื้อขึ้น รวมถึงกระเป๋ากางเกง กระเป๋าเสื้อ ฝ่ามือ

เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เอาอะไรมาซุกไว้ในรถของเรา

8 เวลาโดนควบคุมตัวนั้นอย่ าไปจับหรือแตะต้องอะไรก็ต ามที่เป็นของกลางที่ไม่ใช่ของเรา ห้ามแตะอะไรทั้งสิ้น

เพราะล า ยมือเราจะไปติดอยู่ในนั้น

9 ในขณะที่ให้การแก่เจ้าหน้าที่จะต้องร้องขอให้คนที่ไว้ใจได้หรือทนายเข้าฟังการส อ บ ส ว นไปจนจบ

10 หากรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่มีความผิ ดปกติให้โทรแจ้งคนใกล้ชิด ญาติ พี่น้อง หรือแม้กระทั่งนักข่าวหากรู้จัก

เพื่อให้คนเหล่านั้น มาถึงเหตุการณ์ได้อย่ างทันท่วงที

11 หากเราไม่ได้ผิ ด ก็ อ ย่ า ไ ปชี้ จุ ด เกิดเหตุหรือถ่ายภาพ รวมถึงอย่ าไปชี้ของกลางใด ๆ ทั้งสิ้น

12 ในตอนที่โดนควบคุมตัวจะต้องมีญาติ พี่น้อง คนสนิทที่ไว้ใจได้นั่งเฝ้าเป็นเพื่อจนกว่าจะถึงเวลาขึ้นศาล

13 หากไม่ผิ ดอะไรเลยแล้วโดนข้ อหา ให้ทำการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

และใช้สิทธิ์ทางศาลต ามกระบวนการยุติธรรม เราต่างก็เห็นแพะไปนอน ใ น คุ กกันเยอะ หากเราไม่ได้ผิ ดอะไรก็คง

ไม่มีใครอ ย า กจะไปแพะหรือรับผิ ดอะไรกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำ ฉะนั้นแล้วอย่ าไว้ใจใครมากนัก ป้องกันตัวเองทุกทาง

เท่าที่จะทำได้ดีกว่า ปัญหาวุ่นวายจะได้ไม่ต ามมาหรือมีปัญหาเราจะได้จัดการได้อย่ างเป็นธรรม

ขอขอบคุณที่มา krustory deelight888

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…