Home ข้อคิดชีวิต ปลูกฟักทองไว้กินเอง ให้ติดผลดี ได้ผลไม่ร่วงง่าย

ปลูกฟักทองไว้กินเอง ให้ติดผลดี ได้ผลไม่ร่วงง่าย

ปลูกฟักทองไว้กินเอง ให้ติดผลดี ได้ผลไม่ร่วงง่าย

ปลูกฟักทองไว้กินเอง ให้ติดผลดี ได้ผลไม่ร่วงง่าย

ฟัก ท อ ง ผักสวนครัวพื้นบ้านที่เราทุกคนต่างรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอ ย่ างดี มีการใช้ฟักทองในการทำอาหารมากมาย

ทั้งของคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม หรือจะต้มกินเล่น ๆ เป็นอาหารว่าง อาหารล ดน้ำหนักก็เยี่ยมไปเลย ปัจจุบันนี้

เริ่มมีคนนิยมหัน มาปลูกฟักทองไว้กินเองที่บ้าน วันนี้เราเลยจะพามือใหม่หัดปลูกฟักทองมาเตรียมตัวกันฝักทอง

มีหล า ยท่านสอบถามกัน มาเยอะมากว่าปลูกอ ย่ างไรให้ได้ผล ปลูกแล้วไม่งามลูกงามใบ วันนี้จึงมีเ ท ค นิ ค

จากเกษตรกรมืออาชีพมาฝากค่ะ ซึ่งปลูกต ามวิ ธีนี้รับรองมามีลูกฝักทองไว้กินแน่นอน

ขั้นตอนก า ร ปลูกฝักทอง

ขั้นตอน แ ร ก คั ด เ ลื อ ก เมล็ดฝักทอง

ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกๆเลยนะคะ เมล็ดฝักทองที่จะนำมาปลูกต้องเป็นเมล็ดสมบูรณ์ดี

และมีรสชาติที่ดี เลือ กเมล็ดแล้วได้แล้ว ให้นำไปต ากแดดให้แห้งประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงค่อยนำไปลงปลูกได้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 ก า ร เตรียมพื้นที่ในก า ร ปลูกฟักทอง

ผู้ปลูกต้องทำค้างผัก ค้างไม้ ให้ต้นฝักทองเลื้อย เมื่อปลูกฟักทองลงดินไปได้ได้ประมาณ 7-10 วัน จะเริ่มมีรากงอก

ออ กมา ช่วงนี้ให้เริ่มทำค้างไม้ไว้รอบๆกล้าฟักทองได้เลยและสถานที่ปลูกต้องมีแสงแดดส่องถึง

ขั้นตอนที่ 3 ก า ร เตรียมดินและก า ร ปลูก

ดินที่เหมาะสำหรับปลูกฟังทองต้องเป็นดินร่วนปนทรายทรายเนื่องจากต้องระบายน้ำได้ดี

แล้วเสริมด้วยปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั กหรือฮอร์โมนจากธรรมชาติต่างๆ และเมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 2-5 ซม แล้วใส่เมล็ดฟักทองลงหลุมปลูกจำนวน 3 เมล็ด-หลุม

กลบดินรดน้ำต ามให้ชุ่มแล้วคลุมด้วยฟางเพื่อรั ก ษ าความชื้น

ขั้นตอนที่ 4 ถอน ต้ น กล้า

หลังจากปลูกฟักทองได้ 7-10 วัน จะมีใบเลี้ยงออ กมาประมาณ 3 ใบ ในขั้นตอนนี้ให้จัดการถอนต้น

ที่โตมาแล้วที่ไม่สมบูรณ์ออกไป และเหลือไว้แต่ต้นแข็งแรงเท่านั้น วิ ธีนี้จะทำให้ต้นฝักทองไม่แย่งอาหาร

และแร่ธาตุกัน ไม่ ย า ก เลยใช่ไหมคะ ท่านที่ อ ย า กทดลองปลูกดูก็ลองทำเ ท ค นิ คต่างๆ

เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา Postnoname เกษตรยุคใหม่ sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…