Home ข่าวทั่วไป ปลูกองุ่นรายได้ดี เก็บขายได้ปีละ 3 รอบ

ปลูกองุ่นรายได้ดี เก็บขายได้ปีละ 3 รอบ

ปลูกองุ่นรายได้ดี เก็บขายได้ปีละ 3 รอบ

ปลูกองุ่นรายได้ดี เก็บขายได้ปีละ 3 รอบ

สวัสดีค่ะเ พื่ อ นๆ พบกันเช่นเคยกับสังคม อ อ น ไ ล น์ วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ เกียวกับการสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจํำ มีเรื่องราวดีงนี้ต่ะ ตำ ร ว จ สังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาย าเสพติด ภูธรจังหวัดพะเย า ใช้เวลาว่างจ า กการทำงานประจำ หันมาปลูก องุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท แบบไร้ส า ร ซึ่งสาม รถสร้ งรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่ างดีล่าสุด ข ย ายพื้นที่ ปลูกองุ่น เพิ่มขึ้น โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี

ซึ่งแต่ละรอบสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนกว่า 500 -600 กิโลกรัม ต่อรอบ จำหน่ายได้ครั้งละมากกว่า 1 แสน บ า ท ปีหนึ่งก็เก็บได้ 2-3รอบ ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปและซื้อผลผลิตที่เก็บเองดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญ ห ๅ ย ๅ เ ส พ ติ ด ภูธรจังหวัดพะเย า เข้าทำการดูแลผลผลิตองุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวของตนเองอ ย่ า งใกล้ชิด หลัง จ า ก ที่เข าใช้เวลาว่างจ า กงานราชการและงานประจำทำการปลูกไว้บริเวณพื้นที่สวนเริ่มต้น ประมาณ 1 ไร่เ ศ ษในพื้นที่ ห ม ู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอ ด อ กคำใต้ จังหวัดพะเย า เมื่อ 5 ปี ที่ผ่ า นมา

ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจ า กปลูกโดยวิธีการใช้อินทรีย์ผสมผสาน และขณะนี้ได้ข ย า ยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ต้นซึ่งดาบตำรวจไพรัตน์ บอกว่า ตนเองใช้เวลาว่างจ า กการที่ทำงานประจำ หันมาปลูก องุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท ประมาณ 5 ปีกว่าที่ ผ่ า นมา โดยทำการปลูกไว้จำนวนเริ่มต้นที่ 54 ต้น พบว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็ นอย่ างมาก เนื่องจ า ก รสชาติองุ่นมีความหวานอร่อย และลูกโต ที่สำคัญองุ่นที่นี่ จะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ผสมผสาน โดยจะใช้ ปุ๋ ย ประเภทมูลสัตว์เป็นหลัก ซึ่งพอผลผลิตออกมา

ก็จะมีผู้มาสั่งจอง และเดินทางมาซื้ออย่ างต่อเนื่องโดยจะขๅยในราคา กิโลกรัมละ 250 บ าท ต่อมาก็ได้ขย ายพื้นที่ปลูกอีกรวมมากกว่า 100 ต้น ซึ่งสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่ากว่า 500 กิโลกรัม เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในรอบนี้น่าจะสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 500 -600 กิโลกรัม เนื่องจ า ก อายุของต้นเจริญวัยอย่ างเต็มที่ และให้รสชาติที่หวานอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเข าได้เป็นอย่ างดีซึ่งสวนองุ่นผลผลิตจะส่งข ายต ามออนไลน์แล้ว

ตนเองเตรียมที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวถ่ายรูป นอกจ า กนั้น สามารถให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลผลิตโดยการเก็บเอง ซึ่งในช่วงกลางเดือนนี้ผลผลิตก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่ างเต็มที่ ฝากกดติดต ามเพจ เกษตรบ้านไร่ ด้วยนะค่ะคราวหน้าจะเสนอ วิธีการปลูกให้ชมกันนะค่ะ

ขอขอบคุณที่มา readykids sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…