Home ข่าวทั่วไป 2 วิธีปลูกชะอมให้ต้นดก แตกยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

2 วิธีปลูกชะอมให้ต้นดก แตกยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

2 วิธีปลูกชะอมให้ต้นดก แตกยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

2 วิธีปลูกชะอมให้ต้นดก แตกยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

ชะอม ผักขวัญใจมหาชนแถมยังเป็นวัตถุดิบที่สร้างความอร่อยให้กับอาหารไ ท ยอีกหลายเมนูเลยทีเดียว เช่น แกงส้มชะอมกุ้งหรือผัดวุ้นเส้นยอดชะอม เป็นต้นถ้าอย ากมีชะอมติดบ้านไว้กินตลอดปี

มาดูวิธีปลูกชะอมที่เรานำมาฝากกันดูการปลูกชะอมนั้นไม่ ย า ก และ สามารถปลูกให้ได้ผลดีแต่ต้องมีเทคนิคในการปลูกให้ได้ผลดีและออกยอดเต็มต้น โดยปกติแล้วชะอมสามาถปลูกได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 ปลูกด้วย เ ม ล็ ด

สิ่ ง ที่ต้อง เ ต รี ย ม

1 กระถางหรือถุงเพาะกล้า

2 ดินสำหรับปลูก

3 เมล็ดชะอมสมบูรณ์

4 กะละมังสำหรับแช่เมล็ด

5 ปุ่ ย คอ ก

วิธีการ ป ลู ก

1 ย้ า ย ต้นกล้ามาปลูกกระถางใหญ่

เ มื่ อ เวลาผ่ า นไปก็จะเริ่มเห็นต้นกล้าชะอมขึ้น มาแล้วให้ทำการย้ายต้นกล้าชะอมลงมาปลูกในกระถางใหญ่หรือลงแปลงปลูก หมั่นบำรุงด้วยการใส่ปุ่ ยคอ กหรือปุ่ ยยุเรียทุกเดือน ไม่นานชะอมก็จะโตเต็มที่พร้อมออก ย อ ด มาให้เก็บ

2 แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำ

เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาไปแช่น้ำไว้ 1 วันกับอีก 1 คืน ถ้าเป็นเมล็ดที่แข็งแรงและพร้อมปลูกจะปริออกเล็กน้อยหลังจากแช่น้ำ แต่ถ้าเมล็ดไหนไม่ปริเปลือกออกแสดงว่าไม่สมบูรณ์ให้คัด ทิ้ ง

3 เพาะเมล็ดชะอมในกระถางเพาะ ก ล้ า

คัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วให้เตรียมกระถางหรือถุงปลูกเพื่อเพาะเมล็ดโดยการใส่ดินร่วนปนทรายที่ผสมปุ่ ยคอ กลงไปให้เต็ม แล้วนำเมล็ดมาฝังลงผิวดินไม่ต้องกลบจน มิด ประมาณ 2 เมล็ด รดน้ำวันละครั้ง อ ย่ า รดให้ชุ่มแฉะจน เ กิ น ไป

แบบที่ 2 ปลูกด้วยการ ปั ก ชำ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 กิ่งตอนชะอมที่สม บู ร ณ์

2 กระถางหรือถุงเพาะกล้า

3 ดินสำหรับ ป ลู ก

4 ปุ่ ย ค อ ก

วิธีการ ป ลู ก

1 คั ด เลือกกิ่งไปปักชำ

เลือ กกิ่งชะอมที่มีความแข็งแ ร งสมบูรณ์ ไม่เป็นโ ร ค ต้องไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป มีต าติดอยู่ในกิ่งประมาณ 3-4 ต า จากนั้นตัดกิ่งออ กมาให้ได้ความย าวประมาณ 20 เซนติเมตร

2 ปักลงดินให้แต ก ร า ก

นำกิ่งไปปักลงในกระถางหรือถุงเพาะกล้าที่มีดินผสมแกลบ ข ี้เถ้า และปุ่ ยคอ ก รดน้ำวันเว้นวันให้ชุ่มแต่อ ย่ าให้แฉะ ต้นกล้าชะอมจะแตกยอ ดและออ กรากใหม่ก็สามารถนำปลูกลงแปลงได้เลย

แนะ วิธีทำสาวชะ อ ม

ทำได้โดยการใช้ปุ่ ย เ ค มี สูตร 46-0-0 ให้นำปุ่ ยสูตรนี้แช่น้ำไว้ในระดับเข้มข้นจนปุ่ ยไม่สามารถ ล ะ ล า ยได้อีกกรองเอาแต่น้ำแล้วนำไปพ่นทางใบเพื่อให้ใบร่วงแล้วรออีกวันใบจะเป็นสีดำ ใบก็จะเริ่มร่วงหมดต้น มื่อใบร่วงหมดขั้นต่อมานำน้ำเปล่ามาพ่นเพื่อชำระล้าง ปุ่ ย เข้มข้น อ อ ก

เป็นการเปิดต า ยอ ดใหม่ให้ชะอม อ อ ก ย อ ด เยอะขึ้นดกขึ้น สุดท้ายก็ให้พ่น ฮ อ ร์ โ ม น จิบเบอเรลลิน ซึ่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและมีผลต่อ การพัฒนา การยืดของข้ อ การงอ ก การพักตัว การออ กดอ ก

ขอขอบคุณที่มา Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…