Home ข่าวทั่วไป คนมีที่ดินต้องรู้ไว้ วิธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน

คนมีที่ดินต้องรู้ไว้ วิธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน

5,781
คนมีที่ดินต้องรู้ไว้ วิธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน

คนมีที่ดินต้องรู้ไว้ วิธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน

วันนี้เราจะพามาเรียนรู้ถึงวิ ธีการดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้องกัน ซึ่งคนที่มีที่ดินควรศึกษาหาความรู้เอาไว้ เพราะที่ดินนั้นเป็น

ท รั พ ย์สินที่ค่อนข้างจะมีราคาอยู่มากใครๆก็อย ากได้ เรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่รู้อาจจะเป็นช่องว่างให้เขาหลอ กเอาได้ จะเป็นอ ย่ าง

ไรเราไปดูกันการวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดต ามหมุดปักบอ กเขตที่ทำการติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้ อมูลและแสดงความ

เป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่ เป็นความรู้รอบตัวซึ่งหากไม่เคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจน โดยในวันนี้เรา

นำบทความเกี่ยวกับการล้อมรั้วเขตที่ดินของหมุดปัก ว่ามีการวัดขึงด้วยเส้นเอ็นอ ย่ า งไร จึงถูกต้อง

บางครั้งหากเจ้าของที่ดินอาจตั้งใจขยับหมุดปักเพื่อให้ที่ดินของตนเองมากขึ้น โดยในโลกโซเชียลได้มีตัวอย่ า งที่เจ้าของโพสต์

ปรึกษาชาวเ ฟ ส บุ คว่ า ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือ กเอ็นจากหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุดเส้นเอ็นสีเขียวนั้น

จะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอ ดี และหากไม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานรากที่ไม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้าน

หนึ่ง โดยให้กากบ า ทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4

มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเราจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ แต่ในรูปตัวอ ย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คลาดเคลื่อน และผิ ดในข้ อรุกล้ำ

ที่ดินแปลงอื่นการดึงเส้นเอ็นที่ถูกต้องนั้น ต้องดึงจากตรงกลางหมุดที่ดินเลย แต่ถ้าไม่อย ากมีปัญหาภายหลังก็สามารถใช้ขอบด้าน

ในเป็นหลักก็ได้ แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิ ธีกากบ า ทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

ขอขอบคุณที่มา krustory sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…