Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกข่า 1 เหง้าให้ได้ข่าหลายกอ

วิธีปลูกข่า 1 เหง้าให้ได้ข่าหลายกอ

วิธีปลูกข่า 1 เหง้าให้ได้ข่าหลายกอ

วิธีปลูกข่า 1 เหง้าให้ได้ข่าหลายกอ

ข่าเป็นพืชผักประจำครัวที่หลายบ้านต้องมีกัน โดยข่าจะมีลำต้นและเหง้าหัวไว้ประกอบ อ า หาร เพิ่มความ เผ็ดร้อน หอม

และกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น วันนี้เรานำวิธีการปลูกข่าให้แตกกอดีมีเหง้าใหญ่อวบสวยสมบูรณ์มาฝาก

การเตรียมดินปลูก

ข่าที่พูดถึงนี้เป็นข่าต าแ ด ง พื้นที่ในการปลูกต้องเรียบเสมอกัน น้ำไม่ท่วมขัง เริ่มจากพรวนดิน จากนั้นโ ร ย ด้วยแกลบ

เสร็จแล้วตากดินเอาไว้ 7 วัน แล้วหาฟางมาคลุม โดยหลุมปลูกใช้ขนาด 50 x 50 ก็เหมาะแล้ว

การเตรียมต้นข่า

พั น ธุ์ข่าที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องเป็นต้นที่มีอายุ 1.6 ปี จะพอดีสำหรับการนำมาปลูก เอามาแยกแง่งตั ดใบ ตั ดรากออกไปให้หมด

เลย เสร็จแล้วล้างให้สะอาดก็เอาไปปลูกได้เลยหากสังเกตว่าเหง้าไหนใหญ่เกินไปก็ทำการ ตั ด แบ่งออกจะได้หลายต้นเลย ส่วนที่

เป็นรอย หั่ นก็ทา ปู น แดงลงไปกัน ร า พอปูนแห้งก็เอาไปชำในแกลบดำหรือขุยมะพร้าว 15 วันรากก็งอกแล้ว

การปลูกข่าในแบบต่าง ๆ

หากมีข่าที่ 500 กก ก็ปลูกได้ 1 ต้น-หลุม จะทำให้เราได้ข่า 2,350 กอ สำหรับระยะห่างในการปลูกจะอยู่ที่ 80 x 60 ซม ซึ่งจะทำให้

ได้ผลผลิต 1,500 กกหรือจะแบบที่สองก็ใช้ข่า 1,000 กก จะปลูกที่ 2 ต้น-หลุม ระยะห่างในการปลูกเท่ากันกับแบบแรกแต่จะได้

ผลผลิตที่ 3,000 กกและในแบบที่สามนั้นจะใช้ข่าที่ 1,500 กก ปลูกได้ 3 ต้น-หลุม แล้วเราจะได้ข่า 1,500 กอ ระยะการปลูกอยู่ที่

100 x 100 ซม จะทำให้ได้ผลผลิตที่ 4,500 กก

การบำรุงดูแล

โดยเราจะให้น้ำ 1 เดือนให้แค่ 2 ครั้งพอ อาจจะแบ่งให้เป็นรดวันที่ 1 กับ 16 ของแต่ละเดือนก็ได้ โดยเปิดน้ำให้ทั่วเลย โดยให้สังเกต

หน้าดินว่าชื้นพอหรือยังหากช่วงไหนที่ฝนตกอาจจะไม่ต้องรดก็ได้ แต่ถ้าหากดินเริ่มแห้งแล้วเราก็จะต้องกลับมาให้น้ำ ส่วนปุ๋ ยนั้นก็

ให้ใช้เป็นปุ๋ ย คอกไก่ แ ก ล บ เท่านั้นจะเหมาะกับข่า

พอข่าโตได้สัก 8 เดือน ก็จะแบ่งใส่ปุ๋ ยเป็นระยะ โดยในช่วงแรก ๆ เลยเดือนแรกไปจนถึงเดือนที่ 4 นั้นจะใช้เป็นปุ๋ ยสูต ร 46-0-0 ต่อ

ไปในช่วงเดือนที่ 5-7 นั้นก็ปรับมาใช้เป็นสูตร 0-0-60 โรยรอบกอข่าให้ห่างจากกอสัก 10 ซม แต่ถ้าปลูกไว้ทานเองก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ ย

เพิ่มก็ได้แค่ ปุ๋ ย คอกก็เพียงพอแล้วการเก็บเกี่ยวข่าที่เราขุดออกมาแล้ว ควรจะกลบหลุมให้เรียบร้อยโดยใช้แกลบดำให้พูน ๆ ทั่วทั้ง

กอข่าเลย จะช่วยให้ข่านั้นแตกหน่อแ ต กเหง้าออกมามีสีสวยอวบงาม

ขอขอบคุณที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…