Home ข่าวทั่วไป วิธีตอนกิ่งด้วยน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน ติดทุกต้นแน่นอน

วิธีตอนกิ่งด้วยน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน ติดทุกต้นแน่นอน

วิธีตอนกิ่งด้วยน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน ติดทุกต้นแน่นอน

วิธีตอนกิ่งด้วยน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน ติดทุกต้นแน่นอน

การตอนกิ่ง คือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดร า กขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้ต้นพืชใหม่ ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการหล า ยท่านคงรู้จักการตอนกิ่งดีและคงได้ใช้วิ ธีตอนกิ่งในการขย ายพันธุ์พืชไม่น้อย

เนื่องจากเป็นวิธีขย ายพันธุ์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่มั่นใจว่าหล า ยท่านยังไม่ทราบว่านอ กจากการใช้ดินในการตอนกิ่งแล้ว น้ำก็สามารถใช้ตอนกิ่งได้ดีเช่นเดียวกัน โดยวิ ธีการและวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งย ากเหมือนใช้ดินอีกด้วย

โดยวิ ธีการตอนกิ่งด้วยน้ำนี้มักประสบปัญหาร า กและกิ่งเ น่ าไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร วันนี้จึงทีเ ท ค นิ คง่ายๆในการตอนกิ่งด้วยน้ำมาฝากและไม่เ น่ าแน่นอนค่ะ

วั ส ดุ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 เอ็นเบอร์เล็ก

2 น้ำส ะ อ า ด

3 กะปิ

4 เครื่องดื่ มชูกำลัง

5 แก้วพลาสติก

วิธี ก า ร ทำ

1 เริ่มขั้นตอนแรก ด้ ว ยการเลือ กกิ่งพันธุ์สำหรับตอนโดยให้เลือ กกิ่งที่แข็งแรงไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ซึ่งการตอนกิ่งด้วยน้ำสามารถตอนกิ่งพืชได้เหมือนกับตอนกิ่งด้วยดินธรรมดา

2 เลือก กิ่ ง ได้แล้วให้นำมี ดมาตั ดตรงกิ่งแขนงออ กและเ ฉื อ นลำต้นเฉียงขึ้นไปทางยอ ดเป็นทางย าวเป็นปากฉลามประมาณ 3-4 นิ้ว โดยผ่ าตั ดกลางลำต้น

3 ทำ ก ารผสมเครื่องดื่ มชูกำลังและกะปิเข้าด้วยกันแล้วนำมาทาตรงแ ผ ลที่เราเ ฉื อ นกิ่งไว้ให้ชุ่ม แล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที วิ ธีนี้จะช่วยเร่งร า กให้งอ กเร็วและทำให้กิ่งไม่เ น่ า

3 ร ะ หว่างรอให้มาตั ดปากแก้วและเจาะรูสำหรับแขวนต ามลักษณะดังรูป แก้วพลาสติกนี้ใช้เป็นแก้วพลาสติกอ่อนทั่วไปที่ใช้แล้วทิ้งเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและไม่รั่วง่าย

4 ขั้นต่อมาให้สวมแก้วด้านที่ตั ดปากแก้วสวมเข้าไปในรอยที่เ ฉื อ นกิ่งไว้ให้แนบสนิทดี แล้วจึงนำเอ็น มาร้อยรูแก้วยึดกับต้นไว้ให้แน่นและสามารถรับน้ำหนักได้ดี

5 จากนั้นให้เติมน้ำส ะ อ า ดลงไปในแก้วให้เต็ม จากนี้ก็ทิ้งไว้เมื่อน้ำเริ่มแห้งก็หมั่นเติมให้เต็มแก้วตลอ ด

6 เมื่อเวลา ผ่ านไป3วันก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มมีรากอ่อนงอกออกมาให้เห็น นั่นแสดงว่าการตอนกิ่งด้วยน้ำได้ผลและรากจะไม่เ น่ า

7 เมื่อเวลา ผ่ านไป 7 วัน ร า กก็จะเริ่มแข่งกันขึ้นร า กเริ่มย าวและแข็งแรงมากขึ้น ช่วงนี้ต้องหมั่นเตินน้ำบ่อยๆ

8 เมื่อเวลา ผ่ านไป14วันก็จะพบว่ารากขึ้นฟูเต็มหนาแน่นเต็มแก้วน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสี แบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้สามารถนำมาปลูกได้เลยค่ะ

9 ทำการตั ดเอ็นที่ยึดแก้วกับต้นแม่ออ ก แล้วค่อยๆดึงแก้วออกมาอ ย่ างเบามืออ ย่ าให้รา กเ สี ยห า ยโดยเด็ดข า ด

10 ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ใช้กรรไกรตั ดกิ่งตั ดกิ่งออ กโดยตั ดตั้งแต่โคนแ ผ ลด้านล่างที่ตั ดไว้ โดยอ ย่ าให้กระเทือนร า ก

11 เสร็จเรียบร้อยก็พร้อมนำกิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อไป โดยสามารถปลูกได้ต ามปกติเหมือนกิ่งตอนทั่วไปร า กออ กเยอะแข็งแรกไม่แพ้การตอนกิ่งธรรมดาค่ะการตอนกิ่งด้วยน้ำสามารถใช้พืชที่สามารถตอนกิ่งได้ทุกชนิดและได้ผลดีไม่แพ้ตอนกิ่งด้วนดินเลยทีเดียว 2 อาทิตย์ก็สามารถตั ดกิ่งไปปลูกได้แล้วค่ะ

ขอขอบคุณที่มา postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…