Home ข่าวทั่วไป 9 สิ่งจำเป็นต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจ้างถมดิน

9 สิ่งจำเป็นต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจ้างถมดิน

8,673

9 สิ่งจำเป็นต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจ้างถมดิน

ก่อนสร้างบ้านใหม่แต่ละหลัง เจ้าของบ้านส่วน มากนิยมถมดินรอไว้เพื่อให้บ้านสูงกว่าระดับที่ดินทั่วไป จุดประสงค์หลักเพื่อป้องกันน้ำท่วมรวมทั้งช่วยให้บ้านของเราดูสง่าสวยงามมากยิ่งขึ้น การถมดินเป็นเสมือนงานด่านแรกที่เกือบทุกบ้านจำเป็นต้องพบเจอ วันนี้เราจึงขอรวบรวม ส า ร ะ ความรู้เกี่ยวกับการถมดิน เพื่อให้การดำเนินงานถมดินเป็นไป อ ย่ า ง ราบรื่นครับ

1 ดิน ลู ก รัง ห รื อ ดิ น ดำ

หากไม่ได้แจ้งผู้รับเหมาถมดินไว้ล่วงหน้า โดยปกติผู้รับเหมาจะนำดินลูกรังมาถมให้ เป็นดินที่ได้จากการขุดดินภูเขา ดินเหล่านี้เหมาะกับการนำมาเป็นฐานในการสร้างบ้านแต่ไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ กรณีที่ต้องการปลูกต้นไม้ด้วยให้ผู้อ่านกำหนดขอบเขตของพื้นที่สวนให้ชัดเจนจากนั้น

แจ้งผู้รับเหมาถมดินได้ทราบถึงตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ดินดำหน้าดินโดยดินดำที่ได้มานี้อาจเป็นดินนาหรือ ดินเก่าจากสถานที่ใด ๆ ที่เจ้าของดินเดิมต้องการขุดสระ ขุดบ่อเพื่อใช้ในการเกษตร ดินเหล่านี้จะสมบูรณ์กว่าดินลูกรัง เหมาะกับการจัดสวนและโดยปกติจะมีราคาที่สูงกว่าดินลูกรังครับ

2 ถ ม ดินแล้วรอนานแค่ไหน ถึงจะสร้างบ้านได้

เป็นอีกคำถามที่พบบ่อยมาก และในขณะเดียวกันเป็นคำถามที่ตอบได้ย า ก เพราะพื้นที่แต่ละแห่งมีปัจจัยที่แตกต่างกัน แต่หากเป็นบ้านทั่วไปที่ถมประมาณ 0.5-1 เมตร พร้อมกับใช้โครงสร้างตอ กเสาเข็ม ลักษณะนี้จะไม่มีปัญหาภายหลัง เนื่องจากดินที่ถมไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนัก รอให้ผ่ า นหน้าฝนหรือรดน้ำบดดินให้แน่นก็สามารถสร้างได้แล้วครับแต่กรณีบ้านที่ใช้ฐานแผ่

โดยปกติจะสร้างไว้บนพื้นที่ที่มีดินแข็ง แน่น หากเป็นดินถมใหม่อาจต้องรอ ย า ว นานหลายปี หากให้ดีที่สุดแนะนำปรึกษาวิศวกรโยธา เพื่อสำรวจที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนดำเนินงานสร้างจริง หรือเลือ กใช้โครงสร้างเสาเข็มแทนเพื่อความรวดเร็วครับ

3 ถมดินช่วงเดือนไหนถึงจะดี

โดยปกติการสร้างบ้านจะมีฤกษ์งาม ย า ม ดี คนโบราณไม่นิยมเริ่มสร้างบ้านเดือน 5 ถึงเดือน 8 ผู้เขียนเองไม่ทราบเหตุผลอันแท้จริงในอ ดีต แต่หากให้วิเคราะห์เบื้องต้นน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องฝนฟ้าอากาศ เพราะช่วงดังกล่าวเป็นเดือนที่ติดฤดูฝน หากเริ่มสร้างบ้านในช่วงนี้อาจไม่สะดวกต่อ การทำงานและ เ สี ย ค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมส่วนการถมดินก็เช่นเดียวกันครับ

หากให้ดีที่สุดควรถมดินก่อนฤดูฝน เ พ ร า ะหากติดฤดูฝนไปแล้ว รถตักดินไม่สามารถลงบ่อ ดินได้ รถบรรทุกที่มาถมดิน ย า ก ลำบากต่อ การทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อค่าจ้างถมดินที่สูงขึ้น แต่หากถมดินให้เสร็จก่อนหน้าฝน เมื่อถึงฤดูฝน ฝนจะช่วยปรับให้ดินแน่นขึ้น ระยะนี้เองจะเห็นการยุบตัวของดินได้อ ย่ างชัดเจน หลังหมดฤดูฝนไปแล้วจึงค่อยเริ่มสร้างบ้านซึ่งพอเหมาะกับดินที่แข็งตัว แต่ทั้งนี้ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จึงอาจดูความเหมาะสมในช่วงนั้น ๆ ด้วย นับว่าดี

4 ถมดินสูงแค่ไหนถึงจะดี

ต ามหลักฮวงจุ้ย บ้านที่ดีไม่ควรต่ำกว่าถนนแต่ในขณะเดียวกันไม่ควรสูงโจ่งจนเกินไป สำหรับบ้านทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ได้ต่ำกว่าถนนเดิมมากนัก ควรถมดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 0.5-1 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่และดีไซน์ของบ้านแต่ละหลังนอกจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวแล้วจำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องสำรวจที่ดินใกล้เคียง เพื่อนบ้านที่ดีไม่ควรถมดินให้สูงกว่าบ้านข้างๆควรให้อยู่ในระดับเดียวกับเพื่อนบ้าน มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังได้ เผื่อไว้สักนิด

อีกไม่นานดินก็ยุบตัวทุกๆการถมดินแต่ละครั้ง แม้ผู้รับเหมาถมดินจะบดหน้าดินให้แน่น หลังจากเวลา ผ่ า นไปสักระยะดินจะทรุดตัวเสมอ การถมดินที่ดีจึงจำเป็นต้องถมเผื่อไว้ เช่น ต้องการปรับระดับให้สูงกว่าที่ดินเดิม 60 เซนติเมตร ควรถมดินไว้ที่ 80 เซนติเมตรเพื่อเผื่อระยะการยุบตัวของดิน

5 จำเป็นแค่ไหนต้องถมดิน

แม้บ้านส่วน มากที่สร้างขึ้นใหม่ในทุกวันนี้จะต้องถมดินก่อนก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ การก่อสร้างจำเป็นต้องถมดินเสมอไป สำหรับสถานที่ที่ไม่ได้ต่ำกว่าระดับถนน มากนัก หรือมีพื้นที่ลาดชันลักษณะภูเขา การถมดินอาจไม่ได้จำเป็นสำหรับพื้นที่ดังกล่าว การถมดินเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเ สี่ ย งต่อน้ำท่วมขัง ผู้อ่านจำเป็นต้องสำรวจประวัติน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว อาจลองสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงว่า น้ำเคยท่วมหรือไม่ หากเคยท่วมสูงประมาณเท่าไหร่

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งดิน มาถมได้อ ย่ างเหมาะสมลงตัวส่วนพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าถนน มาก หากต้องถมดินจะต้องเ สี ยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้เขียนเองเคยคิดจะซื้ อที่ดินหนึ่งผืน ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินนาร า ค าไม่สูงมากนัก เมื่อคำนวณค่าถมดินแล้วกลับมีราคาสูงกว่าราคาที่ดินจึงไม่คุ้มที่จะซื้ อ แต่หากท่านใดคิดจะซื้ อที่ดินในลักษณะดังกล่าว นอ กจากการถมดินแล้ว การออ กแบบบ้านให้มีโครงสร้างยกสูงเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่ช่วยลดต้นทุนการถมดินได้ดีครับ

6 ซื้อดินเป็นคันรถหรือเหมาจ่ายดี

เป็นคำถามยอ ดฮิตเมื่อต้องถมดิน หล า ยคนถึงกับกลุ้มใจย ากยิ่งที่จะคำนวณได้ว่า แบบไหนคุ้มกว่ากัน หากให้ผู้เขียนแนะนำเลือกแบบเหมาจะดีกว่าครับ เพราะแบบเหมาสามารถจบงานได้ง่าย งบไม่บานปลายหากเลือกซื้อดินเป็นคันรถย ากยิ่งที่จะควบคุมปริมาณดินที่แท้จริงได้เพราะงานตักดินหามาตรฐานที่แน่นอนไม่ได้กรณีซื้อเป็นคันรถผู้รับเหมาอาจตักดินไม่เต็มคันรถแต่ละคัน

ตักไม่เท่ากัน แต่หากซื้ อเหมาผู้รับเหมาจะตักดิน มาให้เต็มคันรถหรือเยอะกว่าปกติ เพราะนั่นหมายถึงค่าน้ำมันที่อาจสูงขึ้น การเลือกซือดินเป็นคันรถจึงเหมาะกับงานเล็ก ๆ ที่ต้องการจำนวนดินที่แน่นอนเท่านั้น ส่วนการถมดินปริมาณมากแนะนำให้แจ้งผู้รับเหมาว่า ต้องการถมดินสูงจากดินเดิมกี่เมตรจากนั้นผู้รับเหมาจะเสนอร า ค ามาให้ สามารถต่อรองได้ครับ

7 อ ย่ า ลืมนึกถึงเพื่อนบ้าน

การก่อสร้างทุกประเภทส่วนใหญ่แล้วมีผลกระทบกับเพื่อนบ้าน ทั้งเรื่องเ สี ยงรบกวน, ฝุ่น, การใช้ทางร่วม เราในฐานะผู้มาอยู่หลังควรอ ย่ างยิ่งที่จะผูกมิตรกับเพื่อนบ้านไว้ล่วงหน้า

เพียงแค่แจ้งให้บ้านใกล้เคียงรับทราบว่าจะมีการถมดินอาจส่ง ผ ล ก ร ะ ท บ เกิดความไม่สะดวกในช่วงนี้ ต้องขออภั ยไว้ล่วงหน้า เพียงเท่านี้เพื่อนบ้านก็จะรู้สึกยินดี อาจได้สนิทกันตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จ นับเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีมากครับ

8 ทำ สัญญา ก่ อ น ว่าจ้างก่อนถมดิน

เรื่องเงินๆทองๆ เป็นเรื่องที่สำคัญเป็น อ ย่ า ง มากในวงการก่อสร้าง ก่อนตัดสินใจว่าจ้างถมดินจำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องทำสัญญาว่าจ้าง ซึ่งสัญญาดังกล่าวหากบริษัทรับถมดินไม่มีให้ ผู้ว่าจ้างสามารถทำขึ้น มาเองได้ครับ ภายในสัญญาระบุให้ครบถ้วนทั้งประเภทดิน จำนวนกี่คันหรือเหมากี่เมตรใช้ดินอะไร มีผู้ควบคุมงานหรือไม่ ระยะเวลาดำเนินงาน การชำระเงิน พร้อมลงชื่อ นามสกุล

และ ล า ยเซ็นของผู้จ้างและผู้ว่าจ้าง โดยสัญญาดังกล่าวให้ทำไว้ 2 ชุด เก็บไว้ที่ผู้รับเหมาถมดิน 1 ชุด และผู้ว่าจ้าง 1 ชุด พร้อมสำเนาบั  ต รประชาชนหรือเอก ส า รอื่น ๆ ที่จำเป็นหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ผู้รับเหมาถมดินได้ไม่ครบต ามจำนวนที่ระบุไว้ หรือค ด โ ก ง เ งิ นหนีงาน สัญญาเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานใน ก า ร ดำ เ นิ น ค ดี ได้ครับ แต่หากไม่มีสัญญาการฟ้ อ ง ร้ อ งภายหลังดำเนินการได้ ย า ก มาก

9 แบ่งจ่ายเป็นงวดแล้วจะ ป ล อ ด ภั ย

การชำระเงินกระบวนการงานก่อสร้างทุกประเภทควรแบ่งจ่ายเป็นงวดเสมอ ผู้ว่าจ้างไม่ควรชำระก่อนล่วงหน้าในครั้งเดียวให้กับผู้รับเหมารายใด เพราะการชำระก่อนในครั้งเดียวมักเกิดปัญหางานล่าช้า ทิ้งงาน ผลงานไม่ได้ตามที่สัญญาไว้ แต่หากยังมีเงินที่ค้างชำระผู้รับเหมาจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะได้เงินครบทั้งหมด

หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงค่อยชำระงวดที่เหลือ โดยปกตินิสัยคนไ ท ยมักใจอ่อน และงานก่อสร้างเป็นงานที่คนส่วน มากไม่มีประสบก รณ์ผู้รับเหมาอาจมีข้ออ้างต่าง ๆ เช่นต้องจ่ายเงินให้ลูกน้อง จ่ายค่าเทอมให้ลูก แม่ ป่ ว ย ส า ระพัดปัญหาที่ผู้รับเหมาจะมาบอกกับเราจงระลึกไว้เสมอว่า ห้ามใจอ่อน ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาใดให้ยึดสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เสมอ

ขอขอบคุณที่มา เกษตรสุขใจ sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…